Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Waardoor burn-out?

Waardoor burn-out?

Eerst testen….

In de MBI, Maslach Burnout Inventory, worden de 3 dimensies van burn-out getest die ook gegeven zijn onder ‘Wat is burn-out’ en de definitie van burn-out:

 • emotionele uitputting naar aanleiding van menselijke interactie
 • depersonalisatie/cynisme (anderen als negatief subject of object zien)
 • verminderd vertrouwen in persoonlijke competentie
  (alle drie tegelijk).

Deze 3 kenmerken zijn afgeleid van het eerste artikel over burn-out ooit, van psycholoog dr. Freudenberger in 1974, ‘staff burn-out’, zie voor een vrije vertaling:

https://www.scribd.com/doc/241445688/Burnout-Freudenberger-1974-Vrij-Vertaald?secret_password=IYTZZlPucIIBxD0QUllM

Later kwam daar de SMBQ bij, ook internationaal gevalideerd en waarvoor Stichting Burnout de rechten heeft.

Bedrijfsartsen maakten in 1996 de 4DKL, 4 Dimensionele Klachten Lijst, van Terluin e.a.. Deze is vrij verkrijgbaar op Scholar Google, https://www.telepsy.nl/sites/default/files/Vierdimensionale%20Klachtenlijst.pdf

en hier: nog gemakkelijker als .xls (excel): invullen, saven en als .xls bijlage terugsturen (niet anders, anders werken de macro’s niet). 4dkl blanco ter verzending. Bij een distress van meer dan 20 en somatisatie van meer dan 10 is de kans groot dat u burn-out hebt. (Voor de volledigheid moeten dan ook de andere twee tests van de burn-out richtlijn worden gemaakt, Ubos en SCL-90, en een anamnese).

Voor de analyse van oorzaken en gevolg van burn-out heeft Stichting Burnout haar eigen model ontwikkeld:

(klik op het plaatje om het op schermgrootte te zien)

Pas op voor de ‘shrinks’ van deze wereld…..GZ, GGZ, psychiaters, U-center, HSK, Psyq…..

Er zijn veel ‘shrinks’ op deze wereld (gz, ggz, HSK, Psyq, psychiaters) die willen bijklussen door zieke medewerkers te ‘behandelen’. Zij gaan dan graven in uw jeugd, fouten vinden in uw persoonlijkheid….blijf er ver vandaan!

Om diverse reden:

 • er is psychiatrisch (=conform DSM) niets mis met u, want bij aanvang functie ging alles toch goed?
 • zij hanteren nooit de burn-out richtlijn met diagnostische tests: H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout
 • zij willen u onder een VALSE diagnose declareren bij uw ziektekostenverzekeraar (terwijl een werkgever een burn-out hersteltraject moet betalen, Stichting Burnout is zeer behendig in het overtuigen van werkgevers). Uiteraard krijgt u dan ook een verkeerde behandeling. Ziehier het voorbeeld van de burn-out fraude van HSK: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/05/31/boete-van-%E2%82%AC-400.000-voor-ggz-aanbieder-wegens-onterechte-declaraties 
 • zij beperken zich tot DSM (een psychiatrische manual), terwijl zij zouden moeten kijken naar ‘occupational health psychology’, maar dat doen zij niet omdat zij er geen snars verstand van hebben en omdat de ziektekostenverzekering het niet vergoedt.

Burn-out komt altijd door de WERKSITUATIE. Om te inventariseren welke triggers uw burn-out hebben gemaakt, is het maken van de BPI, Burnout Potential Inventory, nuttig. Download de test hier in excel en vul hem in: BPI-Burnout-Potential-Inventory-Nederlands. Dit zijn typisch fijnzinnige aspecten van werksituaties die A&O psychologen (zoals bij Stichting Burnout) ragfijn begrijpen, en de ‘shrinks’ totaal niet!

Burn-out uitslag? Mail vrijblijvend naar info@burnout.nl met vermelding van uw regio, tel. nr., en ingevulde 4DKL spreadsheet of uitslag voor een vrijblijvend oriënterend gesprek!

Dit is onze aanpak: (klik PDF SB-2015) SB-2016-burnout-herstel-methode-Stichting-Burnoutn en het herstel krijgen wij altijd door werkgevers vergoed, ook al zegt men soms eerst ‘nee’. Bij ‘vangnetters’ (ziek uit dienst bij einde contract) betaalt UWV de module ‘werkfit maken’ die Stichting Burnout van het UWV mag verzorgen en die door UWV betaald wordt (3000 euro inclusief BTW).

Laat u niet afschepen naar huisarts en GGZ, want die weten erg weinig van burnout, het MAG niet (arbeidsgerelateerde zorg moet door werkgever worden betaald – SER) en u werkt mee aan fraude omdat GGZ u op iets ANDERS dan burn-out/aanpassingsstoornis zal declareren, omdat declareren om burn-out/aanpassingsstoornis sinds 2012 niet meer gaat. Bovendien krijgt u van uw prive verzekeraar komende jaren een veel hogere premie, vanwege de gedeclareerde hulp.

Na vaststelling ‘burn-out’: inventarisatie waardoor burn-out

Als wilt inventariseren welke TRIGGERS ten grondslag liggen aan uw burn-out: download bijgaande BBTI (‘Blankert Burn-out Trigger Inventory), klik, 2 A4 word, geef een cijfer aan elk van de ca. 40 factoren, save het en realiseer uzelf wat u ingevuld hebt BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2. Het is vooral voor ZELFINZICHT bedoeld. De BBTI is geen ‘burn-out test’; het heeft geen zin uw uitslag aan ons op te sturen zonder dat wij dat vragen. Vòòr het maken van de BBTI is het zinnig de 4DKL zelf te maken in excel en te interpreteren, zoals bovenstaand uitgelegd, inclusief downloadbare 4DKL in excel en interpretatie.

Als het vrijblijvende oriënterende gesprek op éen van onze 15 locaties in den lande bevalt…

Als u ons spreekt en het bevalt, in een vrijblijvend orienterend gesprek, dan schrijven wij graag een burnoutherstelplan voor de werkgever. Daarna wordt het aandringen op goedkeuring, maar wij weten hoe dat het beste kan. Mail ons: info@burnout.nl, met uw regio en tel.nr., ook als u een telefoonafspraak wilt maken.

Burn-out als toestand; maar waardoor komt het? Opbouw naar burnout toe?

M. Leiter definieerde in 2002 6 gebieden van een organisatie (6 areas of burn-out) die vaak burn-out-makend waren: 6 typische burn-out-situaties (NLs) – of meteen het Amerikaanse Stanford artikel (klik pdf) 6 areas burnout wellmd.stanford.edu docu…s Reversing Burnout. Dit artikel gaat meer in op ‘organisatorisch-culturele kenmerken die burnout bevorderen; terwijl wij op de pagina ‘Oorzaken burnout’ meer ingingen op de persoon. Een boekje met rake cultuuromschrijvingen die burn-out maken is het boek: ‘Toxic clean up’, van Teresa Day (2018, zie https://www.amazon.co.uk/Toxic-Clean-Up-Dysfunctional-Management/dp/1600373860/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525940156&sr=8-1&keywords=toxic+clean+up)

Pas later, met name vanaf 2005, ontstonden in de arbeids- en organisatiepsychologie diverse JD-R modellen, Job Demands-Resource modellen: modellen die beschrijven wat de gevoelde eisen zijn in een functie, en wat de hulpbronnen zijn voor het individu. Stichting Burnout heeft op grond van haar ervaring sinds 2006 een eigen JD-R model gemaakt, dat wordt getoond en uitgelegd op de volgende pagina:

https://www.burnout.nl/oorzaken/burn-out-model-stichting-burnout/

Het model is zo compleet en overzichtelijk mogelijk.

Het is ook zo operationeel dat je voor elke burnoute medewerker na kunt gaan welke triggers wel en geen rol spelen, en waar interventies mogelijk zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan een BBTI-2, Blankert Burnout Trigger Inventory versie 2, dat gebaseerd is op dit model en met een vragenlijst meet wat er speelt. Deze meting is dan een prima invalshoek voor betrokkenen om de burn-out te begrijpen, alsmede goede herstelinterventies te plegen. Het model maakt ook duidelijk dat burn-out, in tegenstelling tot andere ziekten, zeer afhankelijk is van de CONTEXT (fit persoonlijke behoeften en context), en maakt ook duidelijk waarom eenvoudige oplossingen als ‘running therapy’ of ‘mindfulness’ nooit diep genoeg gaan om alle relevante factoren te adresseren. Het model is ook heel leerzaam voor jonge journalistes die van niets weten en ‘de wereld even willen ontdekken’, a la ‘Sophie in de mentale kreukels’.

 

Burn-out: weerslag in neurowetenschappen en microbiologie inclusief immunologie

Zie hiervoor onze pagina ‘fysiologische kant van burnout’-klik

BBTI: ‘Blankert Burnout Inventory Trigger’

Deze inventarisatie meet de burn-out triggers – klik hier (2A4 word) BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

deel A: 19 energie ‘vreters’ (potentieel emotioneel uitputtende factoren, MBI dimensie 1) voor op het werk,

deel B: 12 potentieel energiegevende factoren op het werk

deel C: 9 potentieel energiegevende factoren in de prive sfeer.
In panels van burn-out-ers werd de samenstelling van de test verfijnd, en in september 2014 gelanceerd als ‘BBTI’, Blankert Burnout Trigger Inventory.

Deze is veel kwalitatiever van aard dan de MBI (Maslach Burn-Out Inventory = UBOS = Utrechtse Burn-Out Schaal): de MBI is goed te gebruiken voor de vraag ‘burn-out of niet’, de BBTI inventariseert veel verfijnder wat de burn-out triggers voor de burnout-er zijn geweest.

Wat voor de een zeer acceptabel zijn, kan voor een ander individu al een drempel overschrijden en tot ‘gedeeltelijke emotionele uitputting leiden’.

Stichting Burnout is dus de eerste organisatie ooit die een systematische burn-out analyse methode heeft ‘uitgevonden’ en die consequent toepast.

Uit de BBTI vallen o.a. volgende zaken af te leiden:

 • hoe ‘smal’ of ‘breed’ is de burn-out? Bij weinig triggers op het werk is de burn-out ‘smal’ en kan deze gemakkelijker geadresseerd worden: slechts weinige factoren hoeven te worden aangepakt
 • in welke mate worden ‘emotioneel uitputtende factoren’ (deel A) op het werk gecompenseerd door ‘energie voedende factoren’ op het werk? (deel B)
 • hoeveel herstellende, steunende factoren zijn in het privé-leven aanwezig? (deel C).
 • hoe het burn-out patroon zich verhoudt tot anderen (in de BBTI scorings database)

Uit deze inventarisatie kan blijken dat voor de een de werksituatie de nodige stress oplevert, maar ook ontspanning. Voor een ander ontbreekt de ontspanning op het werk, waardoor het werk ‘overloopt’ naar privé en een groot deel van de privetijd wordt opgeslokt. Voor een derde geldt dat deze geen ‘liefde’ kent, thuis, of weinig interesses of hobby’s, waardoor een stressende werksituatie niet in de privésfeer wordt begrensd.

Zo wordt goed inzicht verkregen in de aard en hoeveelheid van burn-out-veroorzakende factoren, en de ‘herstelfactoren’ (of het gebrek eraan).

Prive-stressende factoren zijn met opzet niet in de test opgenomen, omdat burn-out wordt gezien als beroepsziekte, uitsluitend door werk veroorzaakt. Werk betreft namelijk het ‘gecontracteerde deel’ van ons leven, waar een mens maar beperkte vrijheid heeft om een en ander te ‘corrigeren’ richting prive behoeften.

Thuis of in de vrije tijd wordt deze ‘correctie’ geacht wel aanwezig te zijn.

Nu zijn er de nodige mensen die zeggen ‘Ik heb geen werk, maar ben wel alleenstaand, heb 3 ADHD kinderen en een doodzieke moeder op 250 km afstand’. Dat kan inderdaad tot veel stress leiden, maar conform de wetenschappelijke traditie wordt de prive stress van bijvoorbeeld mantelzorg niet in de BBTI opgenomen, maar het daardoor ontstaande gebrek aan vrije tijd WEL.

Een prettig neveneffect van de BBTI is wel dat veel klanten het zeer inzichtgevend vinden om in te vullen; men wordt zich bij het invullen in veel groter detail bewust van burnout triggers dan tijdens een gesprek (!).

De BBTI is behalve als

 • verklaring van burn-out ook een belangrijke richtingwijzer voor
  • aanpassing werk
  • hervatting werk
  • te definieren burnoutherstel.

De BBTI factoren sluiten goed aan bij de 3 dimensies van de MBI.

Door zo precies te denken, in termen van MBI en BBTI, beseft men ook hoeveel ‘onzin’ er op de coachingsmarkt te koop is. Allerlei vormen van ‘herstel’ raken namelijk niet

 • het ontstaan van de burn-out
 • de aanwezigheid van burn-out triggers
 • een eventueel structureel herstelvermogen in de vrije tijd
 • de 3 dimensies van de MBI, en niet bij de 4e, later gevonden dimensie van de ‘cognitive impairment’ van de BBTI.

Blankert (2014) Biology-of-burnout-per-biologic-system-nervous-immune-endocrine-measurements-Blankert-Jan-2015 formuleert ook dat op het moment dat het gedragsmatige immuunsysteem het niet meer aan kan, het het ‘innate immune system’ te hulp roep en dat DIT het moment is van ‘ziek wording’, ‘falling ill’, ‘falling burnout’.

Het moment van ziekwordig bij burnout gaat karakteristiek gepaard met plotselinge somatische klachten die een arts niet locaal neuraal kan verklaren, en ‘dus’ afkomstig zijn van het centrale zenuwstelsel.

Samengevat

Burn-out wordt men als men een zaak dient, daar rationeel toe besluit, en de nadelen ervan (nadelen versus natuurlijke behoeften van de mens) overschrijdt of niet doorheeft. Dat is ook exact conform Freudenberger 1974, en zijn latere boek (1980) ‘High cost of high achievemet’.

De niet bewuste emoties die zijn opgespaard nemen het over en volgen NIET LANGER het cognitieve besluit om ‘over grenzen heen te gaan, omdat het uiteindelijke doel de middelen, en tussengelegen lijdensweg, heiligt’.

Aldus is burn-out een natuurlijk gezonde correctie op een ‘ecologische dysfunctie’ (Jerome Carroll, 1979, http://burnout.university/docs/Jerome-Caroll-staff-burnout-as-ecological-dysfunction.png)

Hier treft u onze burn-out-herstelaanpak aan (PDF, klik) SB-2016-burnout-herstel-methode-Stichting-Burnout

Neem voor het maken van een test contact op met info@burnout.nl en vermeld in het onderwerp ‘MBI gewenst’. Vermeld daarbij ook uw plaats en telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen voor een vrijblijvende afspraak om een test te maken.

info@burnout.nl – mail ook uw woonplaats en telefoonnummer

'6 areas of burnout' - zes burn-out gebieden

De burn-out coryfeeën Maslach en Leiter hebben minder specifiek dan de BBTI, en meer op organisatorisch niveau zes gebieden van burn-out gedefinieerd. In het volgende Engelstalige Stanford artikel worden ze behandeld. Herkent u zich/herkent u uw organisatie op 1 of meer van de 6 gebieden?

Pdf: 6 areas burnout wellmd.stanford.edu docu…s Reversing Burnout