Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Diagnose

Diagnose: alfa en omega van uw dossier - en voor juiste keuze behandeling

Een tijden diagnose is de ‘alfa en omega’. Waarom?

  • zonder juiste diagnose is keuze behandeling on-precies of zelfs fout
  • zonder diagnose geen dossier voor als het juridisch wordt
  • een deel van de werkgevers zal er veel aan doen geen diagnose in het dossier te laten komen, en al wel eerder te documenteren dat er een verstoorde arbeidsverhouding is. Dit om de Stecr richtlijn te  kunnen gebruiken: ‘Eerst was er ruzie, later claimde werknemer een ziekte…dat telt dan niet, de ruzie/verstoorde arbeidsverhouding was er eerst en daarom vragen wij ontslag’
  • het UWV kan u ook niet steunen, bijvoorbeeld door uw verzoek tot ziekteverlof te ondersteunen, of uw wens door u gekozen burnout herstelinterventie op kosten werkgever kracht bij te zetten.

Als u een (burn-out) diagnose wilt door een psycholoog, ga dan rechtstreeks naar onze pagina https://www.burnout.nl/diagnose/burn-out-diagnose/

Diagnose op schrift moeilijk te krijgen - maar wij weten oplossingen

Huisartsen willen vaak geen diagnose stellen om ‘geen ruzie’ te krijgen met bedrijfsartsen en arboartsen.

En helaas hebben arbo- en bedrijfsartsen sinds de presentatie op 20 oktober 2014 door mr Rik Schuurmans aan NVAB (.ptt, presentatie is zo ‘op te googlen, en hier bijgesloten voor alle volledigheid: .ppt: NVAB-BeZaVa-en-werkgevers-mr-Rik-Schuurmans-20-10-2014) besloten al het arbeidsgerelateerde te ontkennen, niet op schrift te zetten en alle richtlijnen genoemd bij http://beroepsziekten.nl niet meer te volgen.

Dit uiteraard niet in de haak, ook juridisch niet:

  • het is te kwader trouw; de nationale ‘diagnosefraude’ of ‘diagnoseweigering’ zoals sommigen het noemen zou best door het OM vervolgd kunnen worden als ‘misdaad tegen de menselijkheid’ (vergelijk het geval waarin alle artsen zouden besloten ‘kanker’ niet meer te erkennen omdat het hen te weinig oplevert…).
  • het is een onrechtmatige daad; een arts dient zich zo gedragen als in het maatschappelijke verkeer van’hem’ verwacht wordt, en dat is: welzijn van de patiënt op de eerste plaats, eed van Hippocrates etc.
  • artsen zijn verplicht de professionele standaard te volgen, BW art 7:453 en dat houdt in: het volgen van de richtlijnen Lesa/NVAB/NHG inclusief diagnostische tests
  • artsen zijn verplicht een diagnose te stellen conform de WGBO.

U kunt het een ontkennende arts op allerlei manieren moeilijk maken, daar hebben wij materiaal over als u dat wenst.

Pragmatischer is te gaan naar een arts waarvan de site http://burnoutdiagnose.nl weet dat zij WEL bereid zijn een richtlijn te volgend en diagnose op schrift te stellen. Prijzen varieren van 500 tot 800 tot 1000 euro -dit is begrijpelijk omdat collega-artsen, die meedoen aan de ‘nationale weigering’ deze ene arts wellicht zullen proberen uit de artsenorde te ‘wippen’.

VERDER heeft Stichting Burnout een lijst met psychologen en bedrijfsartsen die wel bereid zijn de burnoutrichtlijn te volgen en burnout op schrift te stellen als dat uit de tests komt: mail info@burnout.nl met vermelding woonplaats en telefoonnummer.

Minstens evenveel waard is een diagnose van een arbeids- en organisatiepsycholoog, of psycholoog in het algemeen die de GEHELE wetenschap volgt in plaats van het psychiatrische artsenboekje DSM waar burn nout niet in staat. U kunt zelf op zoek gaan naar een diagnose, of ons mailen, wij hebben de nodige psychologen achter de hand die een complete diagnose kunnen stellen voor ca. 450 euro ex BTW. Voor het UWV en een rechtbank is een psychologendiagnose minstens even veel waard; het gaat er niet eens om ‘wie’ hem opstelt, maar DAT de richtlijn en tests worden gevolgd, met een goede anamnese, en dat de conclusie goed wordt afgeleid met verwijzingen naar de wetenschap. Een dergelijke diagnose van een psycholoog wint het dan altijd van een eventuele bedrijfsarts diagnose in de trant van ‘momentaan psychisch overbelast; over enige tijd weer inzetbaar’.

Als u geen diagnose kunt betalen......

Als u zich geen diagnose kunt veroorloven, toont Stichting Burnout zich van de idealistische kant: u kunt gratis 4DKL, Ubos en SCL-90 maken (de 3 tests die horen bij de burnoutrichtlijn: pdf: MDRL-richtlijn-Overspanning-Burnout-burn-out en daarnaast raden wij aan de BBTI te maken (.doc en voorbeeld overschrijven met eigen tekst en cijfers): .doc: BBTI ingevuld met tekst vb zeer krachtig

Dit staat niet zo krachtig als een volledig rapport, met anamnese en handtekening van een psycholoog er onder….maar het is voldoende stof om bij het UWV aannemelijk te maken dat u burnout bent/was, en u kunt uw advocaat vragen het mee te nemen als bijlagen (‘produkties’) bij een rechtszaak indien werkgever onverhoopt alles ontkent.

Bedrijfsartsen en arboartsen

Alle bedrijfsartsen moeten de lesa richtlijnen inclusief tests volgen:
https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas

Als een bedrijfsarts dat niet vanzelf doet, is het een veeg teken!

Wij kunnen ons de volgende redenen voorstellen voor de niet-naleving door een bedrijfsarts:

onder druk gezet door P en O : ‘Als je een arbeidsgerelateerde diagnose schrijft, hoef je volgende week niet terug te komen’. P en O is bang voor reintegratiekosten en bang voor bezava, de bedrijfsarts stelt zijn eigen portemonnee boven de eed van Hippocrates de bedrijfsarts heeft weinig gevoel voor en weinig kennis van psychologische klachten zowel als immunologie

Schrijf dan onderstaand voorbeeldbriefje aan uw bedrijfsarts (klik, word)
Ziehier 15 minuten discussieprogramma Van Liempt (RTL Z) met ook Stichting Burnout over het probleem van ‘diagnose (of geen diagnose) door bedrijfsartsen’: YouTube: ga met schuifbalk naar minuut 16 45 sec (het duurt tot minuut 30):

Als dit niet helpt, hebt u anno 2017 slechts éen mogelijkheid: Stichting Burnout vragen een schriftelijke diagnose uit te brengen, in de variant ‘basis’ of ‘zeer uitgebreid’. U hebt geluk als uw huisarts toevallig zou willen testen en documenteren, want meestal zijn artsen dusdanig politiek dat ze altijd elkaar dekken. Het idee ‘second opinion bedrijfsarts’ vinden wij dan ook een fopspeen van ex Minister Lodewijk Asscher, ‘wereldvreemd ten aanzien van sociale zaken’.

GGZ en diagnosefraude om er iets anders van te maken dan burnout en dat te declareren

Wij vinden het voor de zieke werknemers erg triest dat na HSK, nu ook steeds meer GGZ-ers opzettelijk verkeerd gaan diagnostieren.

Burnout = aanpassingsstoornis in DSM 4 – 5 : ‘De ontwikkeling van emotionele of gedragsmatie symptomen als reactie op (een) aanwijsbare stressor(en)”. Code 309 in DSM 5.

Omdat burnout=aanpassingsstoornis sinds 2012 niet meer door zorgverzekeraars wordt vergoed (omdat het arbeidsgerelateerde zorg is, kosten werkgever) graaien de nodige GGZ-ers door een wel declarabele diagnose te hanteren, zoals

‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’

‘Wie aan deze stoornis lijdt, ontwikkelt onbewust lichamelijke klachten waarvoor geen medische reden gevonden kan worden. Een kenmerkende klacht is chronische vermoeidheid, maar ook verlies van eetlust en problemen met het maag-darmkanaal maken vaak deel uit van het ziektebeeld’. Code 300.82 in DSM 5.

De medische redenen zijn er bij burnout zeer duidelijk wel:

  • de op het werk ervaren en te beschrijven stressoren
  • de door verhoogde histamine uitscheiding bij stress verhoogde neuroinflammatie (te meten: IL-1, IL-6 en TNF-alfa)

Bovendien geldt:

een ‘restcategorie’ als ongedifferentieerde somatoforme stoornis moet slechts gebruikt worden als geen ‘echte’ categorie van toepassing is. Het invullen van bijvoorbeeld een BBTI (klik) zou snel leren dat er een overdaad aan stressoren is en te weinig ‘voedende’ energie of beloning.

De duur van de ongedifferentieerde stoornis is minimaal zes maanden
laboratoriumonderzoek, inclusief immunologisch laboratoriumonderzoek, is aangewezen (te meten: IL-1, IL-6 en TNF-alfa)

HSK en GGZ willen graag burnout = aanpassingsstoornis als ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’ bij de zorgverzekeraars declareren. Klik op HSK en GGZ en u kunt met bovenstaande kennis al zien dat zij met ‘burnout’ werven, maar de klant ‘wegdeclareren’ met ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’.

Lees ook groot burnout kenner prof. dr. Wilmar Schaufeli over diagnostiek van burnout: http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/079.pdf

Nog meer wetenschap is te vinden op Google Scholar, http://scholar.google.com; burnout = burnout, aanpassingsstoornis = adjustment disorder, ongedifferentieerde somatoforme stoornis = undifferentiated somatoform disorder.

Hier ook officiele uitleg Amerikaanse overheid (het land waar DSM van daar komt) van undifferentiated somatoform disorder: http://www.minddisorders.com/Py-Z/Undifferentiated-somatoform-disorder.html en dan ziet u hoe verkeerd het is burnout DIE diagnose mee te geven.

Let ook op: DSM is GEEN wetenschap! De wetenschap staat op Google Scholar – DSM is een boek dat tot stand komt door handen opsteken van psychiaters tijdens een conferentie. Psychiaters zijn erg op declaratie (=geld) beluste artsen die uiteraard alleen dat diagnostiseren wat declarabel is. In DSM 3 stond bijvoorbeeld nog dat homofilie een ziekte was – men kan gerust zeggen dat DSM 50 jaar of meer achter loopt in wetenschappelijk opzicht.

HSK en (delen van) GGZ passen de Ubos, Utrechtse Burn Out schaal, met opzet niet toe, ondanks geindiceerd bij burnout klachten, om de klant niet op ‘gedachten te laten komen’.

Tip: vraag ook aan HSK of GGZ de schriftelijke diagnose op, uit uw patientendossier, op grond waarvan zij bij een zorgverzekeraar declareren. Daar zal geen ‘burnout’ als diagnose staan!

Rapporteer dit opzettelijke misdiagnostiseren ten behoeve van zelfverrijking aan dezelfde mensen als onder ‘bedrijfsartsen’, plus https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Slotwoord met emotie en ‘ethisch appel’

Als Stichting Burnout weten wij hoe aangrijpend een burnout op zich al is.

Nog veel meer over diagnose