Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Officiële burn-out tests

Burn-out tests

Er zijn veel testjes op internet; de meesten zijn niet wetenschappelijk verantwoord. Zorg dat u alleen wetenschappelijk verantwoorde tests maakt! Wetenschappelijk verantwoorde tests hebben a) een naam en een maker b) staan vermeld in Google Scholar.

Wij beginnen hier met de 3 tests die in de Lesa richtlijn voor burn-out genoemd staan: H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout

1. 4DKL van dr. B Terluin: hier te downloaden in excel 4dkl blanco ter verzending; bevat macro’s voor het antwoordenblad. Bij een score van meer dan 20 voor disstress en meer dan 13 voor somatisatie is de kans erg groot dat u burn-out bent.

2. Ubos, Utrechtse Burn-Schaal van prof. W. Schaufeli: alleen te maken bij een contract met een uitgever van psychologische testen (zoals Stichting Burnout dat heeft)

3. Symptoms-Checklist-90 – SCL-90. Eveneens alleen te maken bij een contract met een psychologische testuitgever.

Daarnaast zijn er ook wetenschappelijke testen die openlijk verkrijgbaar zijn, met interpretatie.

De BPI, Burn-out Potential Inventory, inventarisatie wat op het werk verkeerd kan zijn waardoor u burnout wordt; van Beverly Potter. Download hier de Nederlandse versie: BPI-Burnout-Potential-Inventory-Nederlands

Bij een hoge score op ‘depressie’ op de 4DKL dan wel SCL 90: de BDI maken, Beck Depression Inventory van Beck: Beck depressie met de volgende interpretaties:  totaalformulier-4DKL-vier-dimensionale-klachtenlijst-bedrijfsartsen-in-pdfBDI score interpretaties

Niet een test, maar een inventarisatie van burnout triggers, is de BBTI van Blankert. Hij staat wel in Google Scholar genoemd, maar als onderdeel van de methode ‘SB-2015; kunst van burnoutherstel’. BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

U moet vooral WEIGEREN tests van psychiaters en gz/ggz psychologen te doen, want burn-out valt onder ‘occupational health psychology’ en heeft de richtlijn met 4DKL, Ubos en SCL-90. Psychiaters, gz en ggz psychologen zijn niet capabel om burnout te diagnostiseren. Bovendien letten zij alleen maar op de psychiatrische aandoeningen van DSM, zij zien het hele vakgebied ‘arbeids- en organisatiepsychologie’ over het hoofd, vaak met 2 doeleinden:

a) zelf omzet draaien
b) de arbeidsgerelateerdheid van de burn-out ontkennen zodat de werkgever niet aansprakelijk is. Ziehier de fraudepraktijk van ggz partij HSK: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/05/31/boete-van-€-400.000-voor-ggz-aanbieder-wegens-onterechte-declaraties 

Overzicht burn-out tests

De SCL-90 niet meetellend, omdat deze meer breed inventariseert en niet burn-out kan ‘pinponten’, beschikt Stichting Burnout over de volgende burn-out tests inclusief scoringssleutel:

 • UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal
 • MBI, Maslach Burnout Inventory
 • 4DKL, 4 Dimensionele Klachten Lijst (Terluijn)
 • BAT, Burnout Assessment Tool (KU Leuven)
 • SMBQ, Shirom-Melamed Burnout Questionnaire
 • OLBI, OLdenburg Burnout Inventory
 • COPSOQ: COPenhagen PsychoSOcial Questionnaire
 • BBQ – Boudreau Burnout Questionnaire
 • PhBQ – Physician Burnout Questionnaire

Let bij het maken van tests altijd op de wetenschappelijke verantwoording: de bron moet bekend zijn, en de test moet in Google Scholar terug te vinden zijn.

2019 nieuw: BAT, Burnout Assessment Tool

In 2019 heeft Prof. dr. Wilmar Schaufeli, bekend van ’35 years of burnout research and practice’     en van de UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal (boven genoemd), met de KU Leuven een nieuw burn-out meet instrument vervaardigd, de BAT – Burnout Assessment Tool. Deze lijkt heel sterk op de UBOS, maar kent twee versies:

 • de eerste voor arbeidsgerelateerde context
 • de tweede voor als een arbeidscontext niet meer speelt

De tweede versie komt tegemoet aan de wens van studenten, huisvrouwen die burnout raken alsmede mensen die een burnout menen te hebben waarbij het werk ‘al lang’ gestopt is (dus een burnout opgedaan tijdens het werk, maar nooit is verwerkt/verholpen, en waarbij ‘niet-werken’ de burnout ook niet bleek op te lossen).

Hier zijn beide versies van de BAT in 1 pdf: BAT_nederlands

Maak die versie van de BAT die het meest op u van toepassing is, en mail de ingevulde BAT naar info@burnout.nl voor een gratis interpretatie.

Stichting Burnout heeft de scoringssleutel voor Vlaamse burnout-ers.