Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Symptomen en definitie burn-out

Burn-out symptomen en burn-out cijfers

Op de volgende twee webpagina’s behandelen wij:

Bij de burn-out symptomen beginnen we allereerst met de definitie van burn-out, en dan de 3 unieke kenmerken voor burn-out:

1) emotionele uitputting,

2) distantie-cynisme (ten aanzien van mensen, omdat je ‘genoeg’ hebt van mensen) en

3) competenties – lage dunk van eigen competenties.

Dit allemaal volgens de burnout-wetenschap van Freudenberger in 1974 (‘Staff burn-out, zie Google Scholar) en daarna Maslach, Leiter, Schaufeli en vele anderen.

Voor burn-out bestaat er een burn-out richtlijn met 3 diagnostische tests: 4DKL, SCL 90 en Ubos. https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/overspanning_en_burn-out.pdf Alle artsen en psychologen dienen deze te volgen op grond van art. BW 7:453, het erop moeten nahouden van een professionele standaard. H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout

De 4DKL is hier gratis verkrijgbaar in excel: 4dkl blanco ter verzending – de SCL 90 en Ubos moeten bij een wereldwijde testpsycholoog worden gemaakt, waarmee Stichting Burnout een contract heeft. De uitslagen van laatstgenoemde twee tests kunt u een dag later ontvangen.

Daarnaast zijn aan burn-out nog vaak andere symptomen gekoppeld, zoals 4) somatisaties (bij de een nekpijn, bij de ander slapeloosheid etc) en 5) cognitieve beperkingen. Maar symptomen 4) en 5) zijn niet UNIEK voor burn-out.

De pagina ‘cijfers’ plaatsen we bewust onder ‘symptomen’ omdat wij in de pagina cijfers uitgebreid in gaan op duur van burn-out, en het bewijs ervoor. Burn-out leken, en mensen met weinig gevoel voor stress, burn-out of psychologie in het algemeen komen soms met lokkertjes als ‘in 31 dagen genezen van je burn-out’ of ‘na 2 weken aan het werk’. Zij stellen dit vaak om werkgevers te behagen, maar de beweringen zelf zijn nonsens. Wij voorzien u van wetenschappelijk materiaal waaruit blijkt dat burn out herstel minstens 6-9 maanden duurt. Op zich is dat ook geen wonder, als men bedenkt dat de AANLOOP naar burn-out vaak jaren heeft geduurd – zich steeds verder opbouwende chronische stress.

Veroorzakers chronische stress (stress als voorloper en veroorzaker burn-out)

De twee grote veroorzakers van chronische stress zijn:
– onvoorspelbaarheid
– gebrek aan controle/gebrek aan eigen regelruimte

Dit is o.a. goed gedocumenteerd door dr. Jonathan C Smith, en prof. Karasek, die u gemakkelijk op Google Scholar (link: http://scholar.google.com) terugvindt.

De huidige cultuur DOET alsof de mens flexibel moet zijn; een mens is echter een gewoontegetrouw ‘dier’ zoals alle overige dieren.

De ‘werkwijze’ op het werk kan het beste (om burn-out tegen te gaan) zoveel mogelijk ‘controle’ en ‘eigen regelruimte’ bevatten. Ook deze wens gaat tegen een huidige trend in, nl. die van ‘Taylorisatie’ (ontstaan in de jaren 1930, en prachtig verfilmd door Charles Chaplin in ‘Modern Times’, zie ‘factory scene’ op youtube – link: https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14). De redenering achter Taylorisatie (het maximaal opsplitsen van werk en maximaal voorschrijven van handelswijzen) is: ‘ontwerpers van werk zijn intelligenter dan arbeiders, dus de meest efficiënte arbeidswijze wordt voorgeschreven’. De hoge prijs die men daarvoor betaalt is een laag zelfvertrouwen van en onvrede bij medewerkers, en burn-out.

Voor de werknemers is het – om burn-outs te voorkomen – belangrijk dat er fatsoenlijke voorspelbaarheid zit in het werk, en dat men ‘eigen regelruimte’ heeft ten aanzien van het werk, en een ‘gevoel van controle’ (en niet ‘een overmaat aan verplichtingen die lukraak op het bureau komt’. Inrichting van bedrijfsprocessen is hiervoor belangrijk).

Het wellicht abstracte begrip ‘gebrek aan eigen regelruimte’ wordt goed geïllustreerd in de scène ‘factory scene’ uit de film ‘Modern Times’ van Charlie Chaplin uit 1936: https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14