Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Blog


Analyseren door welke werk- en privé-aspecten uw burn-out is ontstaan

BBTI: ‘Blankert Burnout Inventory Trigger’ Deze inventarisatie meet de burn-out triggers – klik hier (2A4 word) BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2. Overschrijf de woorden en cijfers uit het voorbeeld met eigen woorden en cijfers. Deel A: 19 energie ‘vreters’ (potentieel emotioneel uitputtende factoren, MBI dimensie 1) voor op het werk, Deel B: 12 potentieel […]

6 (organisatie)gebieden van burn-out

Een of meer burn-outs in een organisatie duidt vaak op aspecten van een organisatie die niet in orde zijn. Bij een individuele burn-out-er speelt vaak de ‘blaming game’, de werkgever en leidinggevende schuiven de schuld voor de burn-out graag in de schoenen van de werknemer. Maar meer overkoepelend gezien blijkt een organisatie vaak op éen […]

Huisarts en psycholoog zeggen ‘burn-out’ maar bedrijfsarts (werkgever) schrijft werkhervatting voor

Het komt vaak voor dat huisarts en psycholoog zeggen dat je burn-out bent, maar dat de bedrijfsarts toch ‘beveelt’: ‘Werkhervatting’, bijvoorbeeld 4×4 uur. We leggen hier uit hoe het juridisch zit, en wat je er praktisch het beste tegen kunt doen. Tip 1). Aan uitspraken van deskundigen ‘je bent burn-out’ heb je niet zoveel in […]

Het sprookje van cortisol bij burn-out

Omdat zelfs artsen soms geloven dat bij burn-out verhoogd cortisol meetbaar zou zijn, bij deze een ontmaskering van het sprookje. Ca. 20 minuten na de aanmaak van cortisol begint een negatieve feedbackloop, zodat weer minder corticol wordt aangemaakt. Dat mechanisme wordt hier beschreven: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3854162/ De HPA-as kan, bij langere duur van burn-out, wel dysfunctioneel worden, […]

Het standaard niet uitkeren bij burn-out door AOV’s, Arbeids Ongeschiktheids Verzekeraars (zoals Movir)

Veel mensen schrijven Stichting Burnout aan om hulp jegens hun AOV (Arbeids Ongeschiktheids Verzekeraar), omdat die bij burn-out niet wilde uitkeren. De meest voorkomende AOV in deze hulpvragen was overigens Movir. Als mensen een eigen onderneming starten, zijn ze vaak naïef en sluiten ze een ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ af, denkend dat deze zou uitkeren. De nuchtere waarheid […]

Voorbereiding op de bedrijfsarts

‘Voorbereiden op de bedrijfsarts’ is cruciaal. Bedenk goed wat de bedrijfsarts is: het is NIET je geneesheer, en je gaat er geen (impliciete) geneeskundige behandel overeenkomst mee aan (dus geen relatie die onder de WGBO, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) valt. De bedrijfsarts hoeft zich dus niet als ‘helpend arts’ te gedragen. De bedrijfsarts is in […]

Burn-out cijfers (inclusief burn-out duur)

Burn-out duur Een burn-out ‘opbouwen’, door opbouw van chronische stress, duurt vaak jaren – in elk geval meer dan 1 jaar! Niet iedereen met chronische stress wordt burn-out: zeker ‘Type A’ mensen krijgen meer last van ‘hart- en vaakziekten’, ‘coronary diseases’ dan burn-out. (Engeltalige namen geven wij erbij zodat u e.e.a. gemakkelijk kunt checken waar […]

Nieuw in 2019: BAT, Burn-out Assessment Tool van de KU Leuven

In 2019 heeft Prof. dr. Wilmar Schaufeli, bekend van ’35 years of burnout research and practice’     en van de UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal (boven genoemd), met de KU Leuven een nieuw burn-out meet instrument vervaardigd, de BAT – Burnout Assessment Tool. Deze lijkt heel sterk op de UBOS, maar kent twee versies: de […]

Officiële burn-out tests in de wereld

In de wereld bestaan meer burn-out tests dan in de Nederlandse richtlijn – https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf – genoemde. De SCL-90 niet meetellend, omdat deze meer breed inventariseert en niet burn-out kan ‘pinponten’, beschikt Stichting Burnout over de volgende burn-out tests inclusief scoringssleutel: UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal MBI, Maslach Burnout Inventory 4DKL, 4 Dimensionele Klachten Lijst (Terluijn) […]

Officiële burn-out tests

Er zijn veel testjes op internet; de meesten zijn niet wetenschappelijk verantwoord. Zorg dat u alleen wetenschappelijk verantwoorde tests maakt! Wetenschappelijk verantwoorde tests hebben a) een naam en een maker b) staan vermeld in Google Scholar. Wij beginnen hier met de 3 tests die in de Lesa richtlijn voor burn-out genoemd staan: H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout 1. 4DKL van […]