Geschreven door Stichting Burnout op 6 augustus 2019 in Behandeling

Bezava, ingevoerd in 2014, heeft een enorme invloed op het gedrag van werkgever en bedrijfsarts als zij ‘burn-out’ vermoeden. Hier is een samenvatting van bezava: http://bezava.com/docs/Modernisering-Ziektewet/Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014.pdf en meer literatuur vindt u op http://bezava.com/Literatuur.html. Het komt erop nee dat bij een ‘ziek uit dienst’ de werkgever riskeert tot 10 jaar lang alle uitkeringen en reïntegratie te moeten betalen, hetgeen neer kan komen op 2-8 ton.

Omdat werkgevers a) vaak niet weten dat burn-out genezen kan worden b) bang zijn voor bezava zijn gebruikelijke reacties: niets doen, u aan uw lot overlaten, of u acuut wegstressen. Vaak ook samen met ingehuurde bedrijfsarts burn-out ontkennen. Niets doen met uw burn-out uitslagen. Arbeidsgerelateerdheid ontkennen door u naar ggz te sturen in de hoop dat u een DSM=psychiatrisch label krijgt opgeplakt in plaats van burn-out, waarna de kans op bezava veel kleiner is.

Hoe hier tegen in te gaan?

1. alle tests van de NVAB burnout richtlijn maken

2. testresultaten aan werkgever geven en zeggen dat u toestemming geeft deze te houden

3. werkgever mailen (want mondeling is niets waard in een dossier): ‘Erkent u mijn burn-out? Of wenst u dat ik mijn burn-out diagnose op schrift laat stellen, en u en UWV een kopie stuur?’

4. daadwerkelijk burnout op schrift laten stellen, zoals op https://www.burnout.nl/diagnose/burn-out-diagnose/ beschreven staat, en de aldaar genoemde psychologen aanschrijven

5. diagnose eerst naar UWV sturen, afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam met tekst ‘werkgever ontkent alle burn-out, vandaar alvast een diagnose voor uw file, werkgever is….’

6. daarna werkgever mailen: ‘Bijgaand mijn diagnose op schrift. Een kopie hiervan is reeds naar het UWV verzonden, alsmede de mededeling dat u als werkgever een kopie krijgt en mag houden’.

7. daarna een offerte inleveren bij werkgever (bijvoorbeeld van Stichting Burnout) tezamen met werkgeversbrochure die de juiste argumenten bevat: https://www.burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2018/05/Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1-1-1.pdf

8. Als werkgever offerte niet goedkeurt, deskundigenoordeel bij UWV aanvragen met ‘werkgever houdt zich niet aan reintegratieverplichtingen, bij mijn burn-out (zie bijlage diagnose) weigert werkgever om externe deskundige hulp te betalen, en weigert werkgever hulp aan het UWV te vragen:
https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out
https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk
http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx