Geschreven door Stichting Burnout op 6 augustus 2019 in Behandeling

Bezava, ingevoerd in 2014, heeft een enorme invloed op het gedrag van werkgever en bedrijfsarts als zij ‘burn-out’ vermoeden. Hier is een samenvatting van bezava: http://bezava.com/docs/Modernisering-Ziektewet/Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014.pdf en meer literatuur vindt u op http://bezava.com/Literatuur.html. Het komt erop nee dat bij een ‘ziek uit dienst’ de werkgever riskeert tot 10 jaar lang alle uitkeringen en reïntegratie te moeten betalen, hetgeen neer kan komen op 2-8 ton. Bron: Winnock, https://www.winnock.nl/bezava-hier-moet-als-werkgever-op-letten/: gemiddeld 285.000 euro. Dat geeft een hoop ruimte voor een vaststellingsovereenkomst (vso) voor u, als u er ondanks ziekte toch éen wil! Door een vso bespaart een werkgever gemiddeld 285.000 euro – dus u mag best 100-200.000 euro vragen.

Omdat werkgevers a) vaak niet weten dat burn-out genezen kan worden b) bang zijn voor bezava zijn gebruikelijke reacties: niets doen, u aan uw lot overlaten, of u acuut wegstressen. Vaak ook samen met ingehuurde bedrijfsarts burn-out ontkennen. Niets doen met uw burn-out uitslagen. Arbeidsgerelateerdheid ontkennen door u naar ggz te sturen in de hoop dat u een DSM=psychiatrisch label krijgt opgeplakt in plaats van burn-out, waarna de kans op bezava veel kleiner is.

Als u intussen de ggz raadpleegt, zullen zij ook geen burn-out tests van de burnoutrichtlijn (https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/MDRL_Overspanning-Burnout.pdf) toepassen, omdat de gz/ggz niets aan burnout kan verdienen (burnout is arbeidsgerelateerde zorg, en geen onderdeel van DSM=psychiatrie).

Hoe hier tegen in te gaan?

1. alle tests van de NVAB burnout richtlijn maken

2. testresultaten aan werkgever geven en zeggen dat u toestemming geeft deze te houden

3. werkgever mailen (want mondeling is niets waard in een dossier): ‘Erkent u mijn burn-out? Of wenst u dat ik mijn burn-out diagnose op schrift laat stellen, en u en UWV een kopie stuur?’

4. daadwerkelijk burnout op schrift laten stellen, zoals op https://www.burnout.nl/diagnose/burn-out-diagnose/ beschreven staat, en de aldaar genoemde psychologen aanschrijven

5. diagnose eerst naar UWV sturen, afdeling ziektewet, Postbus 57015 1040 CT Amsterdam met tekst ‘werkgever ontkent alle burn-out, vandaar alvast een diagnose voor uw file, werkgever is….’

6. daarna werkgever mailen: ‘Bijgaand mijn diagnose op schrift. Een kopie hiervan is reeds naar het UWV verzonden, alsmede de mededeling dat u als werkgever een kopie krijgt en mag houden’.

7. daarna een offerte inleveren bij werkgever (bijvoorbeeld van Stichting Burnout) tezamen met werkgeversbrochure die de juiste argumenten bevat: https://www.burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2018/05/Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1-1-1.pdf

8. Als werkgever offerte niet goedkeurt, deskundigenoordeel bij UWV aanvragen met ‘werkgever houdt zich niet aan reintegratieverplichtingen, bij mijn burn-out (zie bijlage diagnose) weigert werkgever om externe deskundige hulp te betalen, en weigert werkgever hulp aan het UWV te vragen:
https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out
https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk
http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx