Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

burn-out ondernemer

zzp - eigen baas - (zelfstandig) ondernemer

Als u zzp-er bent, of DGA (Directeur-Groot-Aandeelhouder) of (zelfstandig) eigen ondernemer, en u hebt last van burn-out verschijnselen, dan zijn er voor u een hoop dingen anders.

Het grootste deel van deze site is geschreven voor zieke werknemers in loondienst waarvan hun burn-out niet erkend wordt.

Omdat u geen baas of aandeelhouders boven u hebt, is er een duidelijk aantal voordelen:

  • u beslist als eigen werkgever of u burn-out bent of niet
  • u beslist, zowel qua financiering als qua behandelprogramma, zelf welk programma u bij welke coach of psycholoog van ons wilt doorlopen
  • u hebt per definitie een hele grote ‘eigen regelruimte’, dus u kunt – na een analyse van stressoren – de arbeidssituatie naar uw hand zetten, zodat die u uit komt. Dit naast mogelijk ‘ander leren copen’ met bepaalde gebeurtenissen.

Die ‘eigen regelruimte’ kan weer ingeperkt worden door:

  • eisende hoofdklanten, waarbij geldt: als u hun eisen niet nakomt, valt uw bedrijf om
  • algemene continuiteitsverwachting – er blijft contact opgenomen worden met uw bedrijf, en men verwacht enig antwoord
  • soms: krappe financiële situatie, zodat u het gevoel hebt ondanks burn-out door te moeten werken. In sommige situaties, bijvoorbeeld als u geld en/of ideeën mist om de bedrijfsvoering te veranderen zodat deze minder zwaar op uw schouders rust, kan het aangaan van een samenwerking (of u laten overnemen) een oplossing zijn.

Het klantenpakket van Stichting Burnout bestaat voor 10% uit zelfstandig ondernemers/zzp-ers, wij hebben dus verstand van de gewoonlijke stressoren en hoe ermee om te gaan. Wij hebben ook een ietwat aangepast burn-out herstelprogramma voor zelfstandig ondernemers.

voorbeeld-burnoutherstelplan-zelfstandig-ondernemer

Ook de BBTI, Blankert Burnout Trigger Inventory, verschilt ietwat voor de zelfstandig ondernemer: BBTI-1-1-ondernemersversie-2016-met-eigen-woorden-en-cijfers (.doc, met eigen cijfers en woorden in te vullen).

De richtlijn burn-out blijft hetzelfde, om de ernst en ‘soort’ burn-out te bepalen blijft het goed de testsen 4DKL, Ubos, SCL-90 en eventueel UCL (Utrechtse Coping Lijst) te maken. Dit kan allemaal bij Stichting Burnout.

Mail info@burnout.nl, ook voor afspraken, graag met vermelding woonplaats en telefoonnummer.