Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Therapiesoorten

Therapiesoorten

Het bovenste deel van deze pagina gaat over therapisoorten in het algemeen. Welke aspecten belangrijk zijn voor de keuze van therapiesoort vindt u op de tweede helft van de pagina. Voor de behandelprogramma’s van Stichting Burnout zelf, raadpleeg: https://www.burnout.nl/behandeling/herstel-programmas/

Onderstaand volgt een overzicht van algemene therapiesoorten (die echter zeer beperkt bruikbaar zijn voor burn-out herstel; lees verderop deze webpagina).

a. Psychoanalyse gebaseerde therapie. Dit is therapie die op het verleden is gebaseerd, met name uw jeugd. De psycholoog of psychiater is zo min mogelijk sturend, u wordt u zelf bewust van invloeden uit uw jeugd of verleden.

b. Cognitieve gedragstherapie. Bij deze therapie staat centraal: bij welk gedrag voelt u zich gelukkig of competent, en bij welk gedrag niet? Wat valt te veranderen aan het gedrag? En welke kerngedachten hebt u? (die het gedrag beinvloeden) Wat is te veranderen per kerngedachte?

c. Gestalttherapie. Deze therapie heeft veel met gewaarwording te maken, de gevoelens die in u opkomen in het ‘hier en nu’. Er wordt niet gesproken over het verleden, en niet over de toekomst…het gaat om oefeningen in een groep in het hier en nu.

d. Lichaamstherapie. Overal in uw lichaam is emotie opgeslagen. Door bepaalde oefeningen en lichaamsbewegingen kan deze emotie vrijkomen. Dan kunt u er zich bewust van worden. Dit kan aangenaam of onaangenaam zijn…in elk geval wordt het geacht bevrijdend te werken. Alles ‘stroomt’ weer.

e. Oplossingsgerichte therapie. Dit is nauwelijks een therapie in die zin dat u niet hoeft te veranderen, maar kleine zaken aan uw omgeving. Als u zich down voelt, kunt u werken aan de gevoelens en erop in gaan, of juist – samen met de therapeut – een programma opstellen, evenals levensbeslissingen nemen, die u betere gevoelens en meer succes geven.

f. Psychodrama. De relatie tussen u en belangrijke mensen in uw leven wordt uitgebeeld door ze neer te zetten in een kamer, als in een toneel (bijvoorbeeld met stoelen). De neergezette situatie gaat ‘net echt’ voelen, u wordt zich goed bewust van emoties in bepaalde situaties. U kunt ook oefenen, met gesprekken, dialogen…. ‘familieopstellingen’ is een bekende vorm van psychodrama

g. Biofeedback gebaseerde therapie. EMDR en neurofeedback behoren ook tot deze ‘familie’. Uw lichaam, en bij neurofeeback: uw hersenen, geven allerlei signalen af: de hersenactiviteit in bepaalde delen van de hersens neemt toe of af, uw hart heeft een bepaald ritme, uw ademhaling, uw spierspanningen, temperatuur in de handen, de vochtigheid/geleiding van uw handen……al deze signalen kunnen naar u ‘real time’ worden teruggekoppeld en u kunt dan bepaalde oefeningen doen om u lekkerder te voelen. U krijgt dat door wanneer u gestresst raakt, of u rustgevende hersengolven aanmaakt of juist niet….en u kunt uzelf dan trainen u bij een ‘afwijking’ in een prettiger staat terug te brengen.

h. Zelfhulpboekjes. Er bestaan allerlei zelfhulpboekjes – ze kunnen wel helpen in het kader van ‘pscyhoeducatie’ maar ze zijn meestal te licht – en bovendien gaan ze aan de kern van burnout en de vaak daarmee verbonden belangenstrijd uit de weg. Wij denken dat boekjes ‘In 30 dagen uit je burnout’ niet veel helpen. Bovendien is vrijwel altijd een coach nodig om te spiegelen, zaken mee door te spreken etc. Als u literatuur wilt lezen, lees dan meteen goede: zie onder ‘wetenschap-onderzoek’.

Bij burnout kunnen werkzaam zijn:

b. Cognitieve gedragstherapie
e. Oplossingsgerichte therapie
f. Psychodrama (met die mensen met wie u stressvolle situaties ervaart)
g. Biofeedback en aanverwanten.

Raakt het burnout herstel programma de WORTELS VAN BURNOUT, de wortels van ontstaan?

En de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) beperkingen van burnout?

Het belangrijkste is: dat therapie de WORTELS VAN HET ONTSTAAN VAN BURNOUT RAAKT! Anders is burnout therapie niets anders dan ‘kwakzalverij’, ‘grootmoeders 1001 tips’ of ‘New Age zweverij.

Lees over het ontstaan van burnout, en de beperkingen van burnout, meer onder ‘waardoor burnout’ en ‘hoeveel burnout’.

Stichting Burnout heeft een heel specifieke uitgebelanceerde burnout herstel aanpak ontwikkeld, waarover u onder burnoutprogramma meer leest. In ons burnoutherstelprogramma zijn met name cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte threrapie gecombineerd.

info@burnout.nl – mail alles wat u wilt: uw verhaal, of kort of uw telefoonnummer en woonplaats, uw verzoek tot een telefoongesprek, verzoek om kostenloze testen of verzoek om een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u in de buurt.

Noodzakelijk bij burn-out therapie

3 Dingen zijn nodig voor duurzaam gezond herstel van burn-out:

1) het (licht) aanpassen van de huidige werkomgeving/functie/voorwaarden, het veranderen VAN werkomgeving (d.w.z.: wisselen van werkomgeving) of coaching hoe met burn-out om te gaan, te herstellen en weer energie te krijgen.

2) het onderzoeken van uw copingstijlen tot nu toe, bij verschillende triggers/stimuli (zoals te inventariseren met de BBTI – download .doc), en met een burn-out expert overleggen welke copingstijlen u zou kunnen veranderen, en dat ook oefenen.

3) het doorwerken van uw geschiedens van ‘nog goed en gelukkig functioneren’ tot en met de burn-out. Alle gebeurtenissen, emoties, frustraties, pijnen MOETEN worden doorgewerkt met een burn-out specialist.

Als men dit namelijk overslaat wordt de burn-out niet goed verwerkt, en is er groot risico dat de verminderde cognitieve vaardigheden (het geval bij burn-out) BLIJVEND worden. U hebt dan kans op ‘chronisch vermoeidheidssyndroom’ (cvs) ook ‘na ontslag’ en dat is moeilijker te genezen. Ook bestaat het risico dat u – als reactie op de pijn – ‘nog foutere’ copingstijlen gaat hanteren.

Mensen die niets onderzoeken, en het arbeidsverleden niet professioneel met u doorwerken, en denken dat burn-out ‘als een griepje overgaat’ hebben helaas niets van burn-out, en waarschijnlijk ook niets van psychologie in haar totaliteit, begrepen.

Mail ons: info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier.

Therapie op maat voor burn-out: probleemoplossend: SB-2016

Veel beter dan een ‘algemene therapie’ (waarvan onderstaand een opsomming volgt) is een op burnout op maat gemaakt herstelprogramma zoals SB-2016 SB-2016-burnout-herstel-methode-Stichting-Burnout

Ons burnout herstel programma SB-2016 is het enige op burnout gemaakte herstelprogramma in Nederland. !!. Burnout is, vanwege de arbeidscontext, nogal anders dan de meeste, ‘individuele therapien’ waarbij de ziekte aanwezig wordt geacht IN DE PERSOON te liggen.

Burnout is meer een ‘ecologische dysfunctie’ tussen mens en omgeving, zoals James Carroll in 1979 al wijselijk schreef.

Zie ook onze pagina ‘burnout herstel programma’s’ (klik)

Onze eerdere methode vinden sommigen iets eenvoudiger en overzichtelijker, vandaat dat wij die hier ook tonen: 12-sessie-burn-out-herstel-programma (klik voor download pdf) 12sessiekortPS-v41

info@burnout.nl – mail alles wat u wilt: uw verhaal, of kort of uw telefoonnummer en woonplaats, uw verzoek tot een telefoongesprek, verzoek om kostenloze testen of verzoek om een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u in de buurt.