Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Vrijblijvend een oriënterend gesprek? Stichting Burnout heeft 15 locaties in Nederland

Neem contact met ons via dit contactformulier. We hebben dan een vrijblijvend oriënterend gesprek over je burn-out situatie. 1,5 uur lang gratis de mening van een expert (ervaren consulent/psycholoog)!

Stichting Burnout doet:

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande diensten? Mail dan info@burnout.nl met uw telefoonnummer, woonplaats en ingevulde 4DKL 4dkl blanco ter verzending. Indien (tabblad ‘uitslag’) uw disstress 20 of meer is, is de kans heel groot dat u burn-out hebt; al is om het ‘verhaal rond te maken’ ook het maken van SCL-90 en Ubos nodig. Ook voor een telefonische afspraak. U kunt de 4DKL test ook online maken in excel, op Google docs.

Dit kan zonder inloggen! Klik het spreadsheet open, u zit vanzelf op het tabblad ‘vragen’. Vul vragen 1 t/m 50 in, ga dan naar het tabblad ‘uitslagen’ (tabaanduiding onderaan) en daar hebt u het resultaat. Met de foutmarge van ‘geen andere tests gedaan hebbend’ bij disstress van >= 20 en somatisaties >=13: burnout.

Wij zijn op 15 locaties aanwezig, dus bijna altijd een binnen 30 minuten rijden van u.

Burn out behandeling met Stichting Burnout

Een zelfhulpgroep voor burn-out-ers vindt u op Facebook en op ons forum.

Multidisciplinaire richtlijn burn-out met daarin genoemd diagnostische tests 4DKL, Ubos en SCL-90: HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout

Waarom Stichting Burnout en niet een andere aanbieder van burnoutherstel?

Stichting Burnout heeft een aantal unieke voordelen ten opzichte van ‘concullega’s’ die wij hier graag puntsgewijs samenvatten:

 1. Stichting Burnout is de enige behandelpartij in Nederland die een uitgeschreven burn-out herstelprogramma heeft, dat nog wetenschappelijk erkend is ook (dus geen ‘geïmproviseer bij elke afspraak’): https://www.burnout.nl/behandeling-burn-out/burn-out-herstel-programmas/
 2. Stichting Burnout heeft veel tests waarmee burnout goed kan worden gediagnostiseerd EN waarmee geanalyseerd kan worden WAARDOOR uw burn out kwam – tests
 3. SB (Stichting Burnout) werkt alleen met zeer seniore consulenten (50+) die zich gespecialiseerd hebben in burn-out behandeling na een lange loopbaan in diverse organisaties. De meesten zijn A&O (Arbeisds- en Organisatie)psychologen met post-academische opleiding voor burn-out
 4. SB is ‘one stop shopping’: wij weten ook veel van het relevante recht, wij kennen arbeidsdeskundigen die u goed gezind zijn en die het nodige kunnen documenteren om uw dossier te versterken, wij kennen verzekeringsartsen, u kunt bij ons een schriftelijke diagnose krijgen etc. etc. Als al een jurist of advocaat nodig is, weten wij welke verstand hebben van burn-out en u maximaal helpen (in plaats van bijvoorbeeld het eigen aantal declarabele uren te maximaliseren).
 5. Wij bestaan sinds 2006, dus 13 jaar gemeenschappelijke jaren ervaring in theorie en praktijk (die bovenop de kennis en ervaring komt die menig psycholoog had voordat deze bij ons begon)
 6. Oog voor de ARBEIDSCONTEXT. Dat zal een gz/ggz-psycholoog niet zo snel hebben, of een ‘Freudiaan’. Hier ligt ook een duidelijke afweging voor u, of u denkt ‘er zit fundamenteel iets mis met mij, ik wil zo diep mogelijk in mijn persoonlijkheid graven’, of dat u denkt ‘toen ik aan de baan begon was alles goed, daarna is het mis gegaan…maar wat en hoe, daar heb ik geen duidelijk plaatje van…en hoe het verder moet weet ik helemaal niet’. Als het tweede het geval is, zit u goed bij ons. Zie ook ons burn-out model, waarin we alles meenemen: https://www.burnout.nl/geen-categorie/stress-en-burn-out-model-stichting-burnout/

Nog niet kunnen vinden wat u zoekt?

Gebruik onze interne zoekmachine om ook onze zeer uitgebreide blog en ons forum te doorzoeken:

Doe de eerste gratis wetenschappelijk verantwoorde burnout test (de BAT) online

Er zijn op het internet veel burn-out tests, maar verreweg de meeste zijn niet wetenschappelijk verantwoord. De wetenschappelijk verantwoorde tests zitten meestal achter slot en grendel, waarvoor betaald moet worden (zoals bij ons de UBOS, Utrechtse Burn Out Schaal, die wij gratis leveren aan het publiek maar wel als Stichting Burnout betalen).

HIER is de eerste gratis wetenschappelijk verantwoorde test, zojuist uitgebracht door de KU Leuven in 2019, online! Gebruik hem ter preventie of ter diagnose. Dit is de link naar de gratis BAT (Burnout Assessment Tool) met meteen uitslag:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190320_04269953

In plaats van een hele website: eBrochure voor werknemers met alle essentie op 4 A4

Wij beseffen dat onze website uitgebreid is – om u op alle vlakken te kunnen helpen. Als u een snelle inleiding wilt van de kern, als werknemer, download en print dan deze e-Brochure voor werknemers: de essentie op slechts 4 A4! ‘Burn-out vermoedens – wat nu?’  WerkNEMERS-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1

Voor werkgevers hebben wij een iets uitgebreidere brochure: Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1 (1)

Site voor werknemers; onze site voor werkgevers vindt u op StichtingBurnout.nl

Deze site is gericht op ‘zoekende werknemers’, die niet direct erkenning of (her)kenning vinden voor hun burnoutklachten bij werkgever of bedrijfsarts.

Onze site voor WERKGEVERS vindt u op: http://StichtingBurnout.nl –

Burn-out help for non-Dutch speakers – help in English

Stichting Burnout is aware that a rapidly expanding part of the workforce is ‘inner-EU’ but does not speak Dutch. This is foremost the case around Amsterdam and The Hague. Stichting Burnout (SB) has much information in English, and does help in English – including burn-out recovery coaching in English.

The legal and financial side is important in the Netherlands; an employer may abuse the fact you do not know Dutch, Dutch law and the ‘bezava incentive’.

An explanation of ‘what should’ and ‘what should not be done’ in English you find on http://stichtingburnout.nl/burnout-Netherlands-explanation-English.html, for employers and employees alike.

Additional PDF for employees: UK-English-customers-Stichting-Burnout-1november2015-Netherlands-international

Linkedin groep voor collegiaal overleg over burnout, voor P&O-ers/werkgevers: https://www.linkedin.com/groups/13563388/

Drukpatroon van eerst burnout-ontkennende werkgevers

Drukpatroon-eerst-burnout-ontkennende-werkgevers (.ppt; dubbelklik voor vergroting)

Drukpatroon-eerst-burnout-ontkennende-werkgevers (pdf; dubbelklik voor vergroting)

Zelf eerste indicatie krijgen: wel of niet burn out? 4DKL

Een van de drie diagnostische testen die bij de genoemde burn out richtlijn wordt voorgeschreven (en die ook terug te vinden is op de site http://beroepsziekten.nl) is de 4DKL, Vier Dimensionale Klachten Lijst van dr. B. Terluin. De wetenschappelijke achtergrond informatie vindt u op Google Scholar.

Hier is een excel versie: 4dkl blanco ter verzending die u zelf kunt invullen en saven. Blijf in .xls werken, anders functioneren de macro’s niet meer. In het tabblad ‘uitslagen’ vindt u uw score op 4 dimensies: 1) disstress, 2) depressie 3) angst 4) somatisaties.

Een score van meer dan 20 op disstress en meer dan 10 op somatisaties duidt gewoonlijk op burn out. (Al wordt volledige zekerheid uiteraard pas verkregen na het doen van alle 3 tests van de richtlijn, 4DKL, SCL 90 en Ubos, plus een anamnese en analyse van chronische stressfactoren).

Lees meer »

Vrijblijvend oriënterend gesprek over burn out HERSTEL

Uw belangrijkste doel is natuurlijk van burn out te HERSTELLEN.

Waarom?

 • omdat burn out ‘ellendig’ voelt en vaak slapeloos maakt
 • omdat u bij burn out geen goede werkprestatie kunt leveren en uw loopbaan vast loopt
 • omdat u weer, ook op werkvlak, GELUKKIG wilt zijn
 • omdat u weer meer en positieve emotionele ENERGIE wilt hebben
 • omdat u weer op ‘vol vermogen’ wilt functioneren
 • omdat u weer meer/veel zelfvertrouwen wilt hebben.

Met burn out wordt (terecht) nooit een afkeuringspercentage van 80-100% gehaald, al helemaal niet ‘duurzaam’, dus de strategie om ‘duurzaam burn out te worden om een goede uitkering zeker te stellen’ is gedoemd te mislukken.

Als u niets aan de burn out doet, is de kans groot dat u additionele stress krijgt van de werkgever: slechte beoordelingen, accumulatie van redenen om te ontslaan….en om te solliciteren komt u (ook onbewust!) veel te zwak over.

Oorzaken en behandeling

Burn out komt altijd door chronische stress; de tijd waarin chronische stress is opgebouwd tot het moment van ‘afknappen’ en ziek uitvallen is gewoonlijk langer dan een jaar. Met onze BBTI – .doc BBTI ingevuld met tekst vb zeer krachtig – waarin u het voorbeeld overschrijft met eigen cijfers en woorden – kunt u inventariseren welke energievreters (‘stressoren’) en welke gebreken aan normale ‘energiegevers’ bij u een rol hebben gespeeld. Invulling van de BBTI leidt vaak tot veel meer inzicht, en enige emotionele verwerking (huilen bij het invullen is heel gezond en gewoon).

Behalve chronische stressoren kunnen ook ACUTE stressoren een rol hebben gespeeld – men raadplege bijvoorbeeld de lijst van Holmes en Rahe – link:

Daarnaast kunnen natuurlijk bepaalde persoonsfactoren ‘mediërend’ werken voor burn out. Als u gezond en gelukkig aan de functie begon, is alles met uw persoonlijkheid voldoende in orde, en is het veel meer zaak na te gaan:

 • waar u signalen van onvrede en energieverlies ‘niet gewaar werd’ of onderdrukte ten behoeve van een groter doel
 • wat er is veranderd in de werkcontext
 • wat er is veranderd in de persoonlijke verhoudingen (daar zitten de meeste energielekken!)
 • wat er veranderd is in de vereisten
 • wat er veranderd is met uw ‘eigen regelruimte’ en ‘controle over het werk’.

Recht en uw dossier

Nederland is een uiterst juridisch land. Eigenbelang viert hoogtij, ethiek en empathie (ooit kenmerkend voor de opbouw van de verzorgingsstaat) zijn totaal verdwenen.

Dat betekent o.a. dat uw dossier juridisch uitstekend in elkaar moet zitten:

 • er moet een diagnose in voorkomen, voordat een werkgever andere ontslaggronden kan aanvoeren (zoals een verstoorde arbeidsverhouding, wellicht juist geprovoceerd door bepaalde werkgevers)
 • u moet arbodienst en bepaalde werkgevers schriftelijk op uw rechten hebben gewezen, tijdig en met verwijzing naar de juiste wetsartikelen
 • de arbeidsgerelateerdheid dient goed gedocumenteerd te worden, evenals uw inspanningen om externe burn out herstel interventie in te roepen
 • u moet een voorstel tot plan van aanpak hebben ingeleverd.

SB (Stichting Burnout) helpt u bij dit alles indien u het burn out herstel door ons wilt laten doen. Geroutineerde ‘spelers’ bouwen dossiers op met maar 1 ding voor ogen: ‘Hoe komt het straks over bij a) de rechter, b) het UWV, c) de belastingdienst (die verhoogde whk/bezava premies kan heffen bij een ‘ziek uit dienst’).

Voorgaande tekst zou de indruk kunnen wekken dat SB ‘tegen’ werkgevers is. Dat is niet zo; SB is alleen tegen werkgevers die de wet (arbowet en WvP, Wet Verbetering Poortwachter) willen omzeilen door mediation, intimidatie of een vaststellingsovereenkomst.