Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Officiële burnout tests

Burnout tests

Er zijn veel testjes op internet; de meesten zijn niet wetenschappelijk verantwoord. Zorg dat u alleen wetenschappelijk verantwoorde tests maakt! Wetenschappelijk verantwoorde tests hebben a) een naam en een maker b) staan vermeld in Google Scholar.

Wij beginnen hier met de 3 tests die in de Lesa richtlijn voor burnout genoemd staan: H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout

1. 4DKL van dr. B Terluin: hier te downloaden in excel 4dkl blanco ter verzending; bevat macro’s voor het antwoordenblad. Bij een score van meer dan 20 voor disstress en meer dan 13 voor somatisatie is de kans erg groot dat u burnout bent.

2. Ubos, Utrechtse Burn Out Schaal van prof. W. Schaufeli: alleen te maken bij een contract met een uitgever van psychologische testen (zoals Stichting Burnout dat heeft)

3. Symptoms-Checklist-90 – SCL-90. Eveneens alleen te maken bij een contract met een psychologische testuitgever.

Daarnaast zijn er ook wetenschappelijke testen die openlijk verkrijgbaar zijn, met interpretatie.

De BPI, Burnout Potential Inventory, inventarisatie wat op het werk verkeerd kan zijn waardoor u burnout wordt; van Beverly Potter. Download hier de Nederlandse versie: BPI-Burnout-Potential-Inventory-Nederlands

Bij een hoge score op ‘depressie’ op de 4DKL dan wel SCL 90: de BDI maken, Beck Depression Inventory van Beck: Beck depressie met de volgende interpretaties:  totaalformulier-4DKL-vier-dimensionale-klachtenlijst-bedrijfsartsen-in-pdfBDI score interpretaties

Niet een test, maar een inventarisatie van burnout triggers, is de BBTI van Blankert. Hij staat wel in Google Scholar genoemd, maar als onderdeel van de methode ‘SB-2015; kunst van burnoutherstel’. BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

U moet vooral WEIGEREN tests van psychiaters en gz/ggz psychologen te doen, want burnout valt onder ‘occupational health psychology’ en heeft de richtlijn met 4DKL, Ubos en SCL-90. Psychiaters, gz en ggz psychologen zijn niet capabel om burnout te diagnostiseren. Bovendien letten zij alleen maar op de psychiatrische aandoeningen van DSM, zij zien het hele vakgebied ‘arbeids- en organisatiepsychologie’ over het hoofd, met 2 doeleinden:

a) zelf omzet draaien
b) de arbeidsgerelateerdheid van de burnout ontkennen zodat de werkgever niet aansprakelijk is. Ziehier de fraudepraktijk van ggz partij HSK: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/05/31/boete-van-€-400.000-voor-ggz-aanbieder-wegens-onterechte-declaraties