Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Burn out cijfers (inclusief burn out duur)

Burn out duur

Een burnout ‘opbouwen’, door opbouw van chronische stress, duurt vaak jaren – in elk geval meer dan 1 jaar! Niet iedereen met chronische stress wordt burnout: zeker ‘Type A’ mensen krijgen meer last van ‘hart- en vaakziekten’, ‘coronary diseases’ dan burnout. (Engeltalige namen geven wij erbij zodat u e.e.a. gemakkelijk kunt checken waar alle wetenschap van de wereld bij elkaar staat: http://scholar.google.com.)

De duur van burnout: vaak 6-9 maanden, soms langer.

Gaat een burnout door ‘ziekteverlof hebben’ vanzelf over? Nee! Lees daarvoor verder onder ‘burnout herstel programma’s’. Gaat burnout sneller over door ‘zo snel mogelijk aan het werk te gaan?’ – nee! Zonder analyse van stressoren, coping, emoties en andere externe burnoutherstelinterventies komt de burnout nog harder terug als niets aan persoon of werkomstandigheden wordt

a) geanalyseerd
b) veranderd.

(analogie: schoen gaat knellen. Zo erg dat u pijn doet en ze uit doet. Stel dat een arboarts nu, zonder analyse zegt: ‘Zo snel mogelijk weer uw schoenen gebruiken’, wat denkt u dan?).

Hieronder diverse artikelen die de gemiddelde duur van 6-9 maanden bevestigen:

Bij een burnout hebt u per definitie last van:
– emotionele uitputting
– distantie
– laag zelfvertrouwen (zie definities Maslach 1986 en erna)

In zekere zin is burnout ook een ‘trauma’, dat u overweldigd, zonder dat u weet waarom of waardoor. Dat analyseren, terwijl u weinig energie heeft, kost al vele maanden en moet aan de hand van deskundige externe leiding en een gericht programma. De stressopbouw van de jaren ervoor moet worden opgeschreven, je moet je bewust worden van de emoties, de somatisaties die ontstonden, welke stresssituaties ‘normaal zijn’ volgens de literatuur, welke emoties u steeds meer ging voelen en welke niet, uw coping stijl bij elke stressor die erbij kwam, en het onderscheid leren maken ‘wat wel en niet valt te veranderen, zowel aan uw werkomgeving als aan uzelf’.

Dat kost erg veel energie en tijd, terwijl JUIST uw energie en zelfvertrouwen laag zijn!

Tegenwoordig: 2014 – heden ‘bezava’ en de verborgen financiële prikkels

Tegenwoordig, waarmee wij zeker bedoelen: na de introductie van bezava in 2014 (zie http://bezava.com en https://www.sprengersadvocaten.nl/publicaties/over-het-leed-dat-bezava-heet-de-complicaties-van-de-nieuwe-ziektewet-voor-de-vangnetter/) zijn er nogal veel werkgevers die, tezamen met door hen ingehuurde artsen (bedrijfsarts of arboarts) ‘de kat uit de boom kennen’. Dus: ziekte eerst niet erkennen, polsen of de werknemer met een vaststellingsovereenkomst weg wil, etc etc.. De reden is waarschijnlijk dat men:

a) te weinig op de hoogte is van de GENEESBAARHEID van burnout bij een goede burnouthersteltinterventie

b) bang is voor bezava bij een ziek-uit-dienst (bezava kosten: 2-8 ton volgens experts zie http://bezava.com)

en daarom eerst tactische en juridische middelen uitprobeert alvorens men de eventuele burnout erkent. Als een werknemer niet zelf achter een diagnose aan gaat (bijvoorbeeld bij Stichting Burnout, of expertisebalie.nl) dan wordt pas rond de eerstejaarsevaluatie van het UWV de vraag prangend wat de diagnose eigenlijk is.

Hierdoor duren burnouts vaak een jaar of langer EXTRA bovenop de 6-9 maanden die voor 2011 en ervoor gold, ervan uit gaande dat men METEEN met een deskundige externe burnoutherstelinterventie zou beginnen.

6-9 maanden is ook wat in veel vakliteratuur wordt genoemd (o.a. Diane Bernier 1998, Rosita Regendanz PhD 2008).

Burn out aantallen in Nederland

Cijfers zijn soms moeilijk ‘precies’ te geven om de volgende redenen:

Primair: bedrijfsartsen geven de meeste beroepsziekten NIET door aan NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, beroepsziekten.nl) – 70% zegt Monitor: http://demonitor.ncrv.nl/ziek-door-mijn-werk/bedrijfsartsen-herkennen-beroeps

Verdere redenen:

  • burnout valt onder arbeidsgeneeskunde of nog beter gezegd: ‘occupational health psychology’, wordt niet vergoed door zorgverzekeraar en heeft daarom geen DBC (Diagnose Behandel Combinatie)
  • verschillen in definitie van burnout (van situatie tot situatie, van land tot land)
  • verschillen in registratie van burnout (vaak overheerst medische registratie…maar welke codes worden waar gebruikt voor de categorieën ‘burnout’, ‘depressie’, of ‘overige werkgerelateerde probematiek’ of ‘overige’?)
  • zelf-rapportage: mag zelf-rapportage van burnout als maatgevend worden genomen ook als men nog niet ziek naar huis is? Enquêtes kunnen ook alarmerend worden ingevuld om een bepaald signaal af te geven.
  • verschil in meetinstrumenten: wordt overal burnout gemeten volgens de MBI, Maslach Burnout Inventory, het beste internationale meetmiddel van burnout? (ook op deze site beschreven)
  • het bij diverse metingen onvoldoende verschil maken met depressieBetrouwbare bronnen van internationale cijfers zijn o.a.:
  • ILO, International Labour Organisation (met onderzoek naar werk, wereldwijd)
  • de Europese Unie
  • de WHO, World Health Organisation
  • arbodienstenEen zeer grove schatting voor Nederland zou kunnen zijn dat het gemiddelde ziektepercentage op 5% ligt.

Waarom geen betere burnout cijfers?

Minstens 1 maal per maand krijgen wij een boosachtige mail ‘waarom wij geen betere cijfers hebben’.

Welnu, ten eerste zijn wij geen overheidsstichting; wij hebben nooit een cent overheidsgeld gekregen, en hebben dus ook verantwoordingsplicht zoals overheidsorganen wel hebben.

Belangrijker nog is echter dat het Ministerie van VROM al jaren verzuimt een DBC code in te stellen voor burnout. DBC = Diagnose Behandel Combinatie. Wij verzoeken het Ministerie jaarlijks een DBC code in te voeren, maar helaas: tevergeefs.

De geneeskunde loopt in Nederland behoorlijk achter op de wetenschap, wat betekent dat veel geneeskunde, zoals het Ministerie in deze, een oud Freudiaans boekje aanhoudt, DSM-5, van apa.org, Amerikaanse organisatie van pscyhiaters, waarin ‘burnout’ niet voorkomt.

In de reguliere wetenschap, zoals zichtbaar op Google Scholar, http://scholar.google.com, bestaat burnout al sinds 1974. Wij dringen er elk jaar op aan bij het VROM inzake burnout de DBC methodiek te moderniseren, maar helaas anno 2015 is het VROM nog niet zo ver.

Daarom geen cijfers: er is geen diagnose code en geen behandelcode!

De beste informatie komt daarom van het CPB. Bijgaand 3 relevante rapporten, MET cijfers (schattingen):

rapport 1: ‘Aanbod van arbeid’ (pdf) Aanbod-van-Arbeid-2014_CPB

rapport 2: ‘Burnout CPB bijlage’ (pdf) Burnout_CPB_Bijlagen A en B

rapport 3: ‘Burnout rapport CPB’ (pdf) Burn-out_rapport_CPB

Burn out herstel cijfers Stichting Burnout

Gemakkelijk dan de burnout van heel Nederland te schatten (bij gebrek aan goede codering in de medische sector) is het onze eigen slaag- en faalcijfers te geven als Stichting Burnout, sinds onze oprichting in het najaar 2006.

Klik hier PDF (6 pagina’s) met onze burnoutherstelcijfers, ons PS12 herstelprogramma inclusief wetenschappelijke onderbouwing. Effectiviteit-en-onderbouwing-PS12-methode-Stichting-Burnout-burnoutherstel