>

 


Stichting Burnout - op 1 A4 klik pdf
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl

Stichting Burnout is actief in vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, op respectievelijk:
http://burnout.be
http://burnout.nl
http://burnout.fr
http://burnout.berlin (!)
   Home NL - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout behandeling - herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysiologie-fysieke-kant-burnout
Werkgeversservice
Einde tijdelijk contract ziek
Burnout en vaststellingsovereenkomst
Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uitkeren bij burnout
nog meer......
Vacatures Stichting Burnout

Speciale onderwerpen buiten menu om:

KEURING in verband met burnout, Lyme, CVS, bij UWV of particuliere verzekeraar? Klik en lees!

Verzuimpreventie op organisatorisch niveau door personeelstevredenheidsenquête en enquête verzuimveroorzakers INEEN (klik)

Alles over Bezava op de nieuwe site http://bezava.com

Word lid van het Linkedin forum 'Sociale Wetgeving' met voor u 4 relevante wetten, waarvan 3 nieuw!

U gratis aangeboden door EBG, Euroean Burnout Group, waar Stichting Burnout met http://burnout.nl ook een onderdeel van uitmaakt. Dit zijn de vier subgroepen met URL's:

- Participatiewet, subgroep

- Bezava, subgroep 

- Poortwachter, subgroep

- Wet Werk en Zekerheid, subgroep 

Alle originele wetteksten staan erbij, evenals krantenartikelen, en diverse presentaties van advocatenbureaus over de gevolgen van de 4 bovengenoemde wetten

HSP en burnout?

Aparte pagina (klik) !

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015 - download hier gratis e-book (inc. WWZ) klik

 

Politiek, achtergrond, geschiedenis sociale zekerheid en-arbeidsgerelateerde zorg

Stukken van Stichting Burnout om het gezonde overheidsbeleid te steunen:
2016, 2015, 2014 en daaronder meer tijdloze informatie over 'arbeidsgerelateerde zorg' en waarom daar een DSM manual niet gebruikt kan worden.

2017

12 april 2017: Brief Tweede Kamer aan Stichting Burnout

12april2017 zond de Tweede Kamer DEZE BRIEF (KLIK, .png) aan Stichting Burnout over voortgang overleg arbeidsgerelateerde zorg.

4 maart 2017: vraag aan zowel Minister Asscher als aan Minister Schippers:
-------------------------------------------

4 maart 2017 - voorlichting@minvws.nl en informatie@minszw.nl - spoedvraag voor 15 maart 2017


Geachte Minister Asscher, SZW, p/a informatie@minszw.nl, en geachte Minister Schippers, p/a voorlichting@minvws.nl,

(cc voorzitter SER p/a info@Ser.nl, cc Raad van State, cc Tweede Kamercie. Sociale Zaken, cc NZA, cc zembla@vara.nl, info@welingelichtekringen.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, SMZ van UWV)

U bent o.a. door ons in uw regeringsperiode 2013-2017 veelvuldig geinformeerd over wantoestanden in de arbeidsgerelateerde zorg.

U vindt daar o.a. een dossier van op http://burnout.nl/politiek-achtergrond-geschiedenis-sociale-zekerheid-arbeidsgerelateerde-zorg.html

Daarnaast is de NZA door ons sinds december 2014 frequent op de hoogte gehouden van de diagnosefraude, met talloze voorbeelden.

Hiervan hebben wij nog alle correspondentie, en dat is veel meer dan op voornoemde webpagina staat.

Daarnaast bestaan losse, onafhankelijke websites als http://diagnosefraude.com die de wereld willen inlichten over onrecht, en massale polder-samenwerking met het oogmerk fraude te plegen, werkgevers te ontlasten, bezava premies te ontlopen (bij ziek-uit-dienst).

1 maart 2017 kwam de onthullende televisierapportage van Zembla, 'Ciran: beter worden van ziek zijn', 35 min. mp4: http://www.npo.nl/zembla/01-03-2017/VARA_101382227
Zou u als betrokken Minister de uitzending z.s.m. willen bekijken?

Nu vragen aan u, met het vriendelijke doch dringende verzoek deze schriftelijk te beantwoorden voor 15 maart 2017:

1) waarom liet u dit als verantwoordelijk Minister ontstaan?
2) waarom deed u zelf als Minister niet meer onderzoek, na door ons en vele anderen getipt te zijn?
3) hoe is het mogelijk dat een tijdelijk team onderzoeksjournalisten van Zembla in korte tijd veel meer naar boven haalt dan het NZA?

Als burger begaan met rechtvaardigheid lijkt mij dat u zonder beantwoording van vragen 1 2 3 niet meer met enig fatsoen een politieke functie kunt bekleden. Uiteraard is het aan veel mensen hierover te beoordelen. In mijn ogen is de door ons, site, Zembla onthulde polderfraude zo groot als de 'nationale bouwfraude', met nog veel meer toekomstrelevantie dan de bouwfraude, en kan er beter een parlementair onderzoek worden gehouden om een einde te maken aan de kenmerkende houding van 'horen, zien zwijgen' van u beiden als verantwoordelijk Ministers in de regeringsperiode 2013-2017.

Wij danken u bij voorbaat voor een schriftelijk antwoord voor 15 maart 2017.

Bovenstaande email-brief aan u is in te zien op onze dossierpagina over arbeidsgerelateerde zorg,
http://burnout.nl/politiek-achtergrond-geschiedenis-sociale-zekerheid-arbeidsgerelateerde-zorg.html

Hoogachtend,

Dr ir J Philippe Blankert MA
Voorzitter Stichting Burnout
4 maart 2017
info@burnout.nl

-----------------------

4 maart 2017: Vraag aan cie.szw@tweedekamer.nl voor na de verkiezingen:

-------------------

Onderwerp: 4 Maart 2017: cie.szw@tweedekamer.nl - Massale polderfraude 'begraven' of eerlijkheid tonen en NA de verkiezingen deze kwestie fraude arbeidsgerelateerde zorg aankaarten in parlementaire enquête?

Geachte cie.szw@tweedekamer.nl,

Als Stichting Burnout hebben wij u, zowel als de NZA, in de periode 2013-2017 meestal enkele malen per jaar geinformeerd over wantoestanden in de arbeidsgerelateerde zorg. Ook bestaan er tal van losse sites en initiatieven die erover berichten, zoals http://diagnosefraude.com

Het NZA is door ons vanaf december 2014 consistent in gelicht, evenals Minister Asscher.

TOCH komt de NZA ('waakhond'? of 'fopspeen!') met geen enkel rapport

ZEMBLA komt 1 maart 2017 met de volgende onthullende uitzending: 'Ciran, beter worden van ziek zijn': 35 min. mp4:

http://www.npo.nl/zembla/01-03-2017/VARA_101382227

Hoe is dit 'mogelijk', als NZA 'waakhond zou zijn' in plaats van fopspeen?

Hoe lieten verantwoordelijk Ministers Asscher (SZW 2013-2017) en Schippers (VG 2013-2017) dit ontstaan?

Hoe lieten zij dit VOORTDUREN na de diverse brieven en mails door Stichting Burnout aan hen gestuurd, over de wantoestanden?

Er zijn bekende sites als http://diagnosefraude.com die ook al jaren lang de corrupte kant belichten.

Een land dat zich een 'rechtstaat' wil noemen zou NIET moeten kunnen doorgaan met '15 maart 2017 nieuwe verkiezingen, en dan vergeten we graag alles, want alle politieke partijen hadden boter op hun hoofd'.

Graag vernemen wij uw standpunt als cie.szw@tweedekamer.nl graag als u nieuw gevormd bent, dus enkele weken na de verkiezingsuitslag van 15 maart 2017. Een nieuw kabinet hoeft er niet te zijn opdat u een antwoord kunt formuleren. Het is gewoon een kwestie hebben van 'ruggegraat' en 'gevoel voor recht' en de zaak oppakken.

Mocht van uw zijde onverhoopt niets worden opgepakt, dan zullen wij als Stichting BUrnout deze collectieve Nederlandse wantoestanden
1) uitgebreid aan de orde stellen binnen de EU, die dan hierarchisch bovenaf moet ingrijpen in deze beschamende corruptie
2) een petitie starten die pleit voor een breed parlementair onderzoek, inclusief de rol van Ministers Asscher (SZW 2013-2017) en Schippers (VG 2013-2017), de NZA die ondanks uitstekend geinformeerd te zijn door Stichting Burnout, niets deed....het lijkt alsof het dure NZA dat graag 'hoort, ziet zwijgt' beter vervangen kan worden door de onderzoeksjournalistieke ploeg van Zembla.

Bij voorbaat dank voor uw schriftelijke antwoord voor - medio april 2017?

Met vriendelijke groet,

Dr ir J Philippe Blankert MA
vz Stichting Burnout 4 maart 2017

 

 

http://burnout.nl/politiek-achtergrond-geschiedenis-sociale-zekerheid-arbeidsgerelateerde-zorg.html
-----------------------------------------------

 

1 maart 2017: zeer onthullende uitzending van Zembla 'Beter van ziek zijn', o.a. naar aanleiding van Ciran, d.d. 1 maart 2017: 35 min. mp4:

http://www.npo.nl/zembla/01-03-2017/VARA_101382227

3 maart 2016 vraagt Stichting burnout schriftelijk om opheldering aan het NZA:

------------------------------------
'Geachte info@nza.nl,

1) Hebt u na aanhoudende signalen van ons over diagnosefraude (eerste melding: december 2014) een onderzoek verricht?
2) waar is het rapport van u, inzichtelijk?
3) vindt u niet dat een paar onderzoeksjournalisten, door de uitzending van Zembla op 1 maart 2017, aantonen dat het NZA in de periode 2013-2017 puur een 'fopspeen' is geweest?

Zembla uitzending : 35 min mp4: http://www.npo.nl/zembla/01-03-2017/VARA_101382227

Wij vernemen graag schriftelijk, van u.

Wellicht moet na de verkiezingen een parlementaire enquete hierover komen, INCLUSIEF de rol van NZA hierin.

Bij voorbaat dank voor uw schriftelijke reactie.

Mvg,

Dr ir J Philippe Blankert MA
Vz Stichting Burnout 3 maart 2017
info@burnout.nl
-----------------------------

 

2016

Openlijke mail aan politiek 13 december 2016: 'De puinhopen van Asscher' - stand van zaken' - klik pdf en kijk op 'De puinhopen van Asscher' - https://www.facebook.com/De-puinhopen-van-Asscher-1791921304402296/

Artikel Juni 2016: 'Hoe een zieke werknemer te ontslaan - om onder elk bezava risico uit te komen'.

Link:

https://www.researchgate.net/publication/303818608_Hoe_een_zieke_werknemer_te_ontslaan_-_om_onder_elk_bezava_risico_uit_te_komen

Hier staat beschreven hoe een netwerk van bedrijfsartsen, werkgevers, een ggz partijen sluw alle ziekte trachten te ontkennen, of richting psychiatrie te sturen. 'Er is geen 1 dader, het zijn er duizenden'

Maart 2016: Telling over 2016: in slechts 9 van de 600 gevallen hanteerde de bedrijfsarts ueberhaupt een richtlijn of diagnosetests hieruit.

In 2012 was al onderzocht en gevonden: slechts 50% van de bedrijfsartsen volgt rihtlijnen - klik pdf onderzoek: http://burnout.nl/docs/2012-NVAB-onderzoek-helft-voert-richtlijn-niet-uit-scholar-article.pdf

Over 2015 gemeten was dat dus al bijna nul.

Diverse insiders beweren dat de omslag is gevallen op de avond dat mr Rik Schuurmans deze presentatie over bezava gaf aan de NVAB bedrijfsartsen: KLIK (ppt)

26feb2016: Stichting Burnout schrijft Minister President Rutte aan om te overbruggen, en informeert Min SZW, Min VWS, Raad van State, SER en Tweede Kamer Commissie sociale zaken: 'ruzie' en gebrek aan samenwerking van Min VWS met Min SZW verhindert grip op arbeidsgerelateerde zorg:


Min VWS gooit 'hete aardappel' - essentiele juridische vragen arbeidsgerelateerde zorg - terug over de schutting naar Min SZW

Geachte voorlichting@raadvanstate.nl; communicatie@ser.nl; hgeron@szw.nl en ffennema@minszw.nl p/a Min Asscher, info@burnout.nl; cie.szw@tweedekamer.nl; voorlichting@minvws.nl,

Wij vinden het zeer onfatsoenlijk dat onderstaand Minister Schippers via voorlichting@minvws.nl en Willy Schipper opnieuw beantwoording van onderstaande, voor arbeidsgerelateerde zorg essentiele vragen, over de schutting gooit naar het Ministerie van SZW (hier per adres hgeron@szw.nl en ffennema@minszw.nl voor Minister SZW Asscher).

Voor het grip krijgen op de arbeidsgerelateerde zorg, o.a. door het Ministerie van SZW, is de beantwoording door Ministerie van VWS en Minister Edith Schippers noodzakelijk. Om greep te krijgen op bedrijfsartsen, die ingeschreven staan in BIG - beheerd door VWS - en om beboeting van niet richtlijn nalevende en niet beroepsziekte meldende bedrijfsartsen aan te pakken is medewerking van de Inspectie Volkgsgezondheid nodig. In beide gevallen weigert VWS elke verantwoordelijkheid en medewerking.

Het verdient ons inziens de overweging om arbeidsgerelateerde zorg WEG te halen bij het Min VWS en onder te brengen bij het Min SZW.

Honderdduizenden mensen lijden jaarlijks onder de slecht georganiseerde arbeidsgerelateerde zorg omdat het Ministerie van VWS haar werk niet doet en geen opening van zaken geeft.

Wij vinden dat het volk deze houding van het Ministerie van VWS en Minister Schippers moet weten, daarom is uw/haar 'over de schutting gooi gedrag' openlijk gepubliceerd op:

http://burnout.nl/docs/Non-antwoord-VWS-25feb2016-op-juridische-vragen-arbeidsgerelateerde-zorg.pdf

Wij zouden het gepast als MP Rutte dit 'kinderachtige gedrag' van VWS en Minister Schippers zou willen corrigeren.

Indien dit niet gebeurt, is het aan het volk om betere vertegenwoordigers te kiezen dan leidende-VVD-vrouw Schippers nu op VWS.

Hoogachtend,

Dr ir J Philippe Blankert MA
Vz . Stichting Burnout
26 februari 2016

----------------------------------------------------------------

25feb2016: Min VWS weigert beantwoording essentiele juridische vragen om greep te krijgen op arbeidsgerelateerde zorg. Min VWS 'gooit alles over de schutting terug naar Min SZW'. Lees en huiver hoe onverantwoordelijk zich de top van Min VWS toont: klik PDF

29januari2016: openstaande juridische vragen alvorens, volgens Stichting Burnout, de arbowet kan worden aangenomen - mailbrief aan Volksgezondheid cc MinSZW, Ser - klik hier

19januari2016: brief aan Minister Asscher, Minister Schippers, MP Rutte dat twee voorgenomen maatregelen om grip te krijgen op de bedrijfsarts, afketsen op inspecties van zowel SZW als Volksgezondheid. Primaat van arbeidsgerelateerde zorg - klik PDF

15januari2016: Welke van de 3 sets richtlijnen? Dramatische daling volgpercentage richtlijnen - richtlijnen IN arbowet 2016 Raad van State? - studentenburnout in arbowet - hanhaving volgen richtlijnen via AMvB art 8 lid 7 BIG en herregistratie bedrijfsartsen? - Email brief Stichting Burnout 15 jan 2016 aan RvS klik PDF

14januari2016: spoedbrief aan Asscher - ideale oplossing om te 'handhaven' dat beroepsziekten worden gemeld - klik hier (PDF 5 pagina's) - tevens verslag over 2015: percentage bedrijfsartsen dat richlijnen en tests toepast zakt terug tot bijna nul - massale ontkenning arbeidsgerelateerde zorg, allemaal 'vlucht in psychiatrie'.


Trouw: Min. Asscher wil veel meer melding beroepsziekten - maar hoe? Via boete? Of het idee van SB (Stichting Burnout) dat via herregistratie bedrijfsartsen te doen, art. 8 lid 7 BIG wet gebruiken met AMvB? Trouw 14januari2016 jpg artikel klik

2015

Algemeen: de mening van Stichting Burnout komt overeen met die van de Raad van State, zie diens advies van donderdag 24 september 2015 - klik pdf

5 december 2015: brief aan alle 33 SER - leden, met 3 bijlagen i.v.m. vormgeving nieuwe Arbowet 2016

4 december 2015: ingezonden stuk 2 A4 pdf met samenvatting van de 'Belangen bij de arbeidsgerelateerde zorg' (klik)

Brief SB 23november2015 aan Vz., SER, UWV, Vaste Kamercie. Sociale Zaken, Minister SZW over zorgen met betrekking mogelijk verkeerd uitpakken van second opinion in voorgenomen gewijzigde arbowet 1 juli 2016

klik pdf

met de bijlagen:

 • 2012: Waarom NVAB bedrijfsartsen de richtlijnen niet volgen (klik pdf)
 • 4DKL - 4 Dimensionele Klachten lijst die bedrijfsartsen sinds bezava invoering 1 januari 2014 niet meer gebruiken klik pdf
 • Lesa richtlijn voor overspannenheid en burnout klik pdf
 • 'De kunst van burnout herstel' - wetenschappelijk gevalideerde herstelmethode SB 2015 klik artikel pdf - aanwezig in Google Scholar
 • de BBTI waarmee burnout triggers snel kunnen worden geinventariseerd, evenals aandeel werk - privé in de burnout - klik word 2 A4

20 november 2015: Openbaar advies Stichting Burnout aan SER en een ieder die er belangstelling voor heeft of er betrokken bij is:

klik pdf

Brief SB 22 september 2015 aan Minister L. Asscher van sociale zaken over de diagnosefraude bij arbeidsgerelateerde zorg (bewust verkeerde GGZ etiketten e.d.)

klik pdf

2014

14November 2014: Melding diagnosefraude door HSK en GGZ aan NZA

zaak nummer 109446 CRM:00220853

 

Waarom aparte arbeidsgerelateerde zorg?

Bekijk dit grappige en leerzame stukje film uit 1936

https://youtu.be/DfGs2Y5WJ14
(en kom daarna hier naar toe terug)

Zou je hoofdrolspeler Charlie Chaplin (Modern Times, 1936) naar de huisarts sturen of algemeen psycholoog? Niet als er arbeidsgerelateerde zorg bestaat! Psychologen gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde zorg weten bovenstaand VEEL MEER dan anderen.

Zo is het ook met burnout!

Geschiedenis na Charlie Chaplin...2015 lijkt op 1936!

Voor de oorlog bestond er al de 'ongelukkenwet', voor ongevallen op het werk. Eigenlijk ontstond al vanaf de Industriele Revolutie, ca. 1880, een apart vak 'occupational health' dat zowel uit de psychische component als de fysieke component bestaat.

Beide zijn overigens aan elkaar gerelateerd, op moleculair niveau (microbiologie, biochemie en moleculaire geneeskunde) blijkt welke moleculaire en chemische voorgangen bestaan bij een bepaalde emotie.

In 1963 werd de gasbel in Slochteren gevonden, en dat was reden voor de toenmalige ruimziende regering om de welvaartsmaatschappij goed vorm te geven: de WAO kwam in 1966.

Na een arbeidsongeschiktheid kreeg men 80% van het laatst verdiende loon - later 70%. Op grond van 'loonderving'.

In 1982 ontstond massawerkloosheid, met name onder de jeugd, en daardoor plande men het 'bami akkoord' waarbij ook de jonge Lubbers zat. Er werd besloten oudere werknemers, soms al vanaf 57.5 jaar, af te laten vloeien, vooral via de WAO.

In 1996 riep Lubbers, nogal schijnheilig, dat Nederland 'De zieke man van Europa was'. Daar had hij zelf in 1982 aan meegeholpen!

Een stelselijziging was nodig om de bijna 1 miljoen WAO-ers af te laten nemen. De Geus kwam en in 2004 werd de sterk versoberde WIA aangenomen.

'Het spelletje' is sinds 1936, zie bovenstaande stukje van Charlie Chaplin, nog steeds niets anders...

 1. de werkgever van Charlie Chaplin huurt een bedrijfsarts in en die zegt dat 'Charlie mesjogge is van nature', om vooral van loondoorbetaling bij ziekte en aansprakelijkheid af te komen
 2. de bedrijfsarts wil geen kosten maken voor werkgever, en schrijft een paar klachten op, geen diagnose, en stuurt Charlie door naar een arts
 3. de keuringsarts zegt 'U hebt twee handen en twee benen, dus medisch bent u in orde'. De arts stuurt Charlie naar de algemeen psycholoog, op kosten van Charlie's eigen ziektezorgverzekering
 4. de algemeen psycholoog zegt: 'Ik zal er maar een declarabele code voor zoeken, anders kan ik u niet behandelen. 'Asperger', is dat goed'. Bovendien kent de algemeen psycholoog bovenstaande arbeidssituatie totaal niet, zeker niet uit eigen ervaring! Daarom is arbeidsgerelateerde zorg een apart vakgebied, 'ocupational health' of 'arbeids- en organisatie psychologie'.

Noodzaak arbeidsgerelateerde zorg - introductie bezava - gevolgen

Onze weldenkende overheid zag bovenstaande, en introduceerde arbeidsgerelateerde zorg, zoals

 • bedrijfsartsen
 • arbeids- en organisatie psychologen
  tot en met in burnout gespecialiseerde psychologen (het grootste deel van hedendaagse uitval is burnout)

Bij 'hoe snel je burnout krijgt' ligt deels aan karakterfactoren - maar als een werknemer eenmaal is aangenomen, betekent dat dat de werkgever er 'niets verkeerds in zag'. Toen veranderden werkomstandigheden, net als na de aanname van Charlie, en werd Charlie 'totaal gedesoriënteerd' en daarna (niet in bovenstaand stukje te zien) ook burnout.

De overheid wilde voorkomen dat werkgevers zo ziekmakend werden als in 1936, en zoals uitzendbureaus nu (toelichting: in dit UWV rapport uit 2013 blijkt dat uitzendkrachten 6 maal zoveel in arbeidsongeschiktheid belanden als mensen vanuit loondienst - klik pdf)

Daarom dacht men aan een 'BOETE' uitdelen aan bedrijven die 'ziek maakten'. Dat is bezava geworden, zie ook http://bezava.com - waarbij een werkgever 2-8 ton extra kosten kan krijgen wanneer een medewerker (ook tijdelijke, ook payroller) 'ziek uit dienst gaat'.

De gevolgen: de neigingen van niet-integere werkgevers zijn nog steeds als in bovengenoemde punten 1-4!

Wat loopt spaak in arbeidsgerelateerde zorg in 2015?

Wij zien momenteel 7 dingen mislopen, medio 2015 - zie dit ene A4 - PDF klik.

 

Literatuur

Feniks Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland - http://www.bol.com/nl/p/feniks-sociale-zekerheid-verzorgingsstaat-in-nederland/1001004007507351/

Sociale zekerheid Ouder dan de weg naar Rome
http://www.bol.com/nl/p/sociale-zekerheid-ouder-dan-de-weg-naar-rome/1001004001464915/

Statistische tijdreeksen UWV 2012 (klik PDF)

Astri rapport positie bedrijfsartsen 2015 (klik PDF)

Kamerstuk februari 2015: klik PDF voornemen arbowet te wijzigen

Voorgenomen wijziging arbowet begin 2016 (klik pdf)

Het VERDEELDE SER advies arbeidsgerelateerde zorg (klik PDF)
Werkgevers zijn voor 'alles houden zoals het is' want zij vinden de huidige zeggenschap over bedrijfsartsen prima ('wie betaalt, bepaalt') en kunnen zo arbeidsgerelateerde diagnoses minimaliseren. Werknemers, FNV en Kroon zijn tegen het huidige stelsel: de betalingsafhankelijk van de bedrijfsarts wordt als groot probleem gezien. Minister Asscher durft, gegeven verdeeldheid SER, nu geen stelselwijziging aan en mikt op second opinion bedrijfsarts begin 2016 via wijziging arbowet.

 


 


   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout