Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Burnout preventie

Burn out preventie

Burnout preventie – verzuim preventie – organisatiebrede factoren

In België is sinds 1 september 2014 preventie van burnout verplicht. Wij helpen daar diverse werkgevers bij burnoutpreventie. Het scheelt veel ziektegeld en juridische kosten!

Om aan preventie te doen, is het belangrijk 1 totaal stress-burnout model zoals Stichting Burnout dat heeft: (dubbeklik om het schermgroot te krijgen).

Uitleg/toelichting van dit ‘Job Demand – Resource’ model vindt u op http://www.burnout.nl/oorzaken/burn-out-model-stichting-burnout/

Zie linkeding groep voor werkgevers over burnout:

https://www.linkedin.com/groups/13563388

en artikel Stichting Burnout om werkgever te helpen bij preventie: klik artikel – https://nl.linkedin.com/pulse/hoe-kunnen-werkgevers-risico-op-burnout-tijdig-blankert-m-a-

Belgische wet: kijk op http://burnout.be/burnout-preventie-wet/burnout-preventie-wet.html

Linkedin groep voor werkgevers over ‘tijdig burnout onderkennen en voorkomen’

https://www.linkedin.com/groups/13563388

Linkedin artikel ‘burnout tijdig onderkennen’

‘Hoe kunnen werkgevers risico op burnout tijdig herkennen’ (klik) van Stichting Burnout vz. Blankert.

https://www.linkedin.com/pulse/hoe-kunnen-werkgevers-risico-op-burnout-tijdig-blankert-m-a-/?trackingId=sjNfXZuXugqMjEpCPbmJXg%3D%3D

Het tij is aan het keren van ‘ontkennen van burnout’ richting ‘preventie’ en ‘toch herstellen’ omdat ontkennen meer ziektetijd, meer UWV loonsanctie en meer bezava oplevert – zie ook de pdf van dit congres (klik)

Nederland: burnout preventie i.v.m. Bezava – en 3 tests ter meting van stress vòòr dat burnout optreedt (4DKL, Ubos en SCL-90, zie burnout richtlijn). MDRL-richtlijn-Overspanning-Burnout-burn-out

In Nederland zorgt Bezava er vooral voor dat werkgevers gaan oppassen voor langdurige burnout, of het chronische vermoeidheidssyndroom.

Diverse werkgevers zijn gecharmeerd van onze aanpak bij HEN op het intranet stress- en burnout preventie in te richten, zodat werknemers, leidinggevenden en P en O snel e.e.a. kunnen signaleren en ingrijpen. Hier is een heel goedkope en doeltreffende oplossing: inrichting burnoutpreventie bij werkgevers (klik, pdf 2 A4) Burnout-preventie-programma-Stichting-Burnout

Voor preventie is het ook van belang te letten op ORGANISATORISCHE factoren die mensen structureel burnout kunnen maken: artikel 6 areas of burnout

Individuele werknemers kunnen zichzelf testen, gratis, met behulp van de volgende 4DKL – 4 Dimensionele Klachtenlijst, online, met meteen de uitslag (klik) 4dkl blanco ter verzending

Burnout komt pas na een langdurige periode van chronische stress. Als de kenmerken van burnout zichtbaar worden, is het vaak al te laat! Daarom is het belangrijk tijdens de periode van opbouw van (chronische) stress al te meten, bijvoorbeeld met:

1. bovengenoemde 4DKL (excel) . Bij een distress van 10 of hoger is men bij ‘ongewijzigd beleid’ wel vaak op weg naar burnout, die gekenmerkt wordt door een disstress score van 20 of meer.

2. een chronische stress analyse instrument als van Dr. Paffen. De 30 vragen geven scores, die ook keurig in categorieën stress worden ingedeeld. Dat kan veel zelfinzicht verschaffen. Klik hier voor de PDF Chronische-stress-sa-dr-Paffen (1)

3. de BBTI (Blankert Burnout Trigger Inventory) die ook al lang vòòr de burnout gebruikt kan worden om inzicht in stressoren te verkrijgen: voorbeeld cijfers en tekst zelf overschrijven – klik hier voor de .doc  BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

Burnout en andere psychische verzuimziekten hebben vaak ook een organisatorische component, dat geldt extra vaak bij stress en burnout. Het is belangrijk dat leidinggevenden een bepaald basaal inzicht hebben in stress en burnout. Wij vinden volgende BOIT handleiding erg goed om managers en leidinggevenden te instrueren (klik, pdf). BOIT_theoretical_abstract_2705 refreshed

Daarnaast kan het heel waardevol zijn om een traditioneel personeelstevredenheidsonderzoek en de inventarisatie van potentiele structurele verzuimfactoren IN DE ORGANISATIE te combineren

Stichting Burnout heeft een klassieke Nederlandse personeelstevredenheidsenquête uitgebracht aangevuld met een cluster 7, verzuimveroorzakers op organisatieniveau. Bij die inventarisatie van verzuimveroorzakers op organisatieniveau volgen wij de zeer geavanceerde Engelse vereniging van HR professionals, de CIPD.

Hier vindt u onze ‘Personeels- tot verzuiminventarisatie INEEN’ die wij aanbieden: (klik, pdf, 3 pagina’s) personeelstevredenheids-enquete-in-combinatie-met-verzuimfactoren

Literatuur over burnout preventie

Als u de wereldwijd beste rapporten en tabellen over verzuimmanagement wilt hebben: mail ons vrijblijvend op info@burnout.nl, dan sturen wij u die toe.

Een publicatie over burnout preventie die we niemand willen onthouden is een artikel van burnout coryfee Maslach (samen met Goldberg) over burnout preventie, inclusief een grondig wetenschappelijk verantwoord model: Prevention_of_Burnout_AppPrevPsych_1998-Maslach-Goldberg-1998

Bellen?

Wilt u over uw werknemer praten? Dan maken wij graag een belafspraak via de betreffende consulent. Wilt u graag over Stichting Burnout als geheel praten? Dan plannen wij graag een gesprek in met een van onze kaderleden.

info@burnout.nl met uw telefoonnummer en beltijden, en wij reageren zeer snel. In het verleden hebben wij alle mogelijk telefonische oplossingen bedacht, maar telkens bleek het aan de lijn hebben van een ‘weinig wetende telefoniste’ verstorender dan via email een belafspraak met de inhoudelijk deskundige.

U bent ook ZEER WELKOM met ALGEMENE vragen over burnout, zowel theoretisch, als betreffende hele afdelingen, zowel als preventie. Wij praten graag over ons vak en geen vraag is ons te gedetailleerd.

Wij kiezen geen partij tussen werknemer en werkgever, wij hopen beide partijen en de wereld te dienen door zoveel mogelijk mensen gezond en gelukkig te maken. Uit een studie van het UWV in november 2013 blijkt dat de ‘snelle uitzendaanpak’ voor 6 MAAL zoveel arbeidsongeschiktheid zorgt; wij zijn dus duidelijk voor de langdurige aanpak – ‘eerlijk (en gelukkig) duurt het langst!’