Stichting Burnout - op 1 A4 klik pdf
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl
   Home - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysiologie-fysieke-kant-burnout
Werkgeversservice
Einde tijdelijk contract ziek
Burnout en vaststellingsovereenkomst
Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uitkeren bij burnout
nog meer......


Hoeveel burnout?

1. De tests 4DKL, SCL 90 en Ubos meten 'hoeveel burnout', u kunt er verder over lezen op 'burnout diagnose' (klik) of meteen doorspringen naar de homepage om de 4DKL zelf te maken en te intepreteren - klik: http://burnout.nl/#4DKL. Deze 3 tests horen bij de MDRL burnout (klik PDF).

2. De BBTI meet welke triggers uw burnout hebben veroorzaakt, en de cijfers die u er aan geeft geven in elk geval aan 'hoe genoeg u van die trigger heeft'. Bij sterke burnout of sterke emoties kunnen vrijwel alle cijfers hoog uitvallen: 'U heeft overal genoeg van'. De BBTI is dan ook niet bedoeld als 'test' 'wel/niet burnout' of 'hoeveel burnout', het is meer een gestructuriseerde inventarisatie van 'wat er speelt'. De ca. 40 factoren zijn zorgvuldig geselecteerd en samengesteld in de ervaring met duizenden kandidaten sinds de start van Stichting Burnout in 2006. 'Als tegentest': er is zeer zelden iemand die zegt 'mijn trigger stond er niet bij, bij mij speelde ook...'

Het geeft vooral:
- inzicht aan de persoon zelf
- vergemakkelijkt emotionele verwerking
- geeft aan waar 'trauma-aspecten' zitten
- heel concreet aan wat er moet veranderen opdat er weer duurzaam en gelukkig gewerkt kan worden. Lees hier verder

3. FML, Functionele Mogelijkheden Lijst

BBTI

Met de 'BBTI', 'Blankert Burnout Trigger Inventory' wordt van

 • 19 potentiele 'energie vreters' of 'exhausters' ('emotional exhaustion') van burnout nagegaan of zij in het werk aanwezig zijn en in welke mate
 • 12 potentiele 'energie gevers' in het werk nagegaan of zij aanwezig zijn en in welke mate
 • 9 potentiele 'energie gevers' in het prive leven nagegaan of zij aanwezig zijn en in welke mate

Het is de eerste test ooit die fijnzinnig doorvraagt naar de oorzaken en combinatie van oorzaken bij burnout.

Het maken van deze test bevordert in hoge mate

 • inzicht in het ontstaan van burnout
 • aanwijzingen voor het herstellen van burnout
 • voorwaarden die goed zijn voor herstel van burnout bij hervatting van werk in enige vorm.

Bij burnout wordt overigens altijd van 'werk' uitgegaan, dat is de wetenschappelijke traditie, vooral omdat werk het 'gecontracteerde deel' van het leven beslaat waarin keuzen naar eigen behoeften soms moeilijk te maken zijn.

Soms zijn er clienten die beweren in het priveleven geen keuze te hebben, door zeer veeleisende kinderen of door mantelzorg - in het algemeen wordt dat niet als burnout gezien door de wetenschap. Stichting Burnout gaat hier ook niet van afwijken, en heeft er ook geen oplossingen voor. Stichting Burnout heeft wel tal van oplossingen voor burnout tijdens werk. (Het burnoutherstel door ee 'gecontracteerd priveleven' bestaat voornamelijk uit loslaten, inhuren van hulp of uitbeteden van zorg).

Stichting Burnout heeft de originele database met SCORES van de BBTI, en kan scores dus veel beter interpreteren dan illegale versies. De test wordt om copyright redenen niet op dit moment op de site gezet, evenmin als 'scoringssleutel' en 'vergelijking met database' - het blijft een van de 'bedrijfsgeheimen' van Stichting Burnout.

Neem voor het maken van een test contact op met info@burnout.nl en vermeld in het onderwerp 'BBTI gewenst'. Vermeld daarbij ook uw plaats en telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen voor een vrijblijvende afspraak om een test te maken.

Het wordt AFGERADEN de gedetailleerde uitslag van de BBTI door te nemen met iemand anders dan een Stichting Burnout (SB) consulent, omdat

 • alleen de SB consulent hem goed kan interpreteren
 • de BBTI ook vraagt naar de sympathie/antipathie jegens baas, collega's etc. - antwoorden, die in handen van juristen, misbruikt zouden kunnen worden door niet op 'burnouthertel' aan te sturen maar 'ontslag op grond van incompabilit√© d'humeurs / verstoorde arbeidsverhoudingen.

FML, Functionele Mogelijkheden Lijst

In de loop der jare hebben keuringsartsen in Nederland een uitstekende lijst ontwikkeld, de FLM of 'Functionele Mogelijkheden Lijst'. Hier doorheen gaande, hetgeen hoogstens een half uur kost, kan ingeschat worden waar een zieke wel of niet toe in staat is.

Hier is de FML (klik, PDF) (pdf, ca. 20 pagia's).

De FML voor de gemiddelde burnouter ziet er als volgt uit (Blankert, 2014):

FML - Funtionele Mogelijkheden Lijst voor de typische burnout-er (PDF, 5 pagina's)

Bij het herstel moeten dus in het bijzonder twee dingen worden meegewogen:

 • - de TRIGGERS die burnout veroorzaakten
 • - de FML voor burnout

Bij het toekennen van werkhervatting zonder rekening te houden met de oorsprokelijke triggers, wordt de burnout verder verdiept. De werkprestatie daalt, maar nog erger is dat de burnout wordt verdiept.

Bij werkhervatting zonder rekening te houden met de FML, 'mislukt het werk' en kan dit tot fysieke dan wel financieel gevaarlijke situaties leiden.

De FML kan uitstekend door de burnout-er met bedrijfsarts, huisarts, psycholoog en werkgever worden doorgenomen. Het 'medische geheim' van de uitslag van de FML wordt niet zo groot geacht, omdat burnout doorgaans goed te herstellen is. De FML is, indien het tijdelijke karakter van burnout wordt benadrukt, ook goed te delen met juristen.

Herstel van burnout

Het zal duidelijk zijn dat herstel van burnout te maken MOET hebben met de 3 dimensies van Freudenberger/Maslach, en met vierde dimensie die daarna ruimschoots in de wetenschap is bewezen (zie Scholar Google) en iedereen die te maken heeft met een burnout-er, herkent:

 • de cognitieve beperking (impairment)

Voor het hertel van burnout moet volgens ons het volgende geschieden:

 • verhogen van zelfvertrouwen/zelfbeeld van eigen competenties (dimensie 3 van Maslach), door de burnout-er activiteiten te geven die zowel energiereservers verhogen als het zelfvertrouwen

(hier gaan de meeste 'kwakzalf-herstel programma's de mist in: ze biede allen licht energieherstel, maar doen niets aan zelf vertrouwen, laat staan de ondertaande volgende factoren)

 • het wegnemen van burnout triggers UIT de omgeving, dan wel het anders om leren gaan met de triggers ('coping'), dan wel - en dat is een moderne, abstracte psychologische methode: 'stimuli control' - het bij voorbaat zo handelen, en inrichting van de omgeving, dat de stimuli die energie'vretende' of 'allergerende reacties' niet meer voorkomen.

Belangrijk is dat men beseft dat een mens:

 • geen machine is
 • een beperkt aanpassingsvermogen heeft, zeker hoe hoger de leeftijd
 • sympathieen en antipathieen bevat die het cognitieve begrip ALTIJD VER TEBOVEN zullen gaan. Het is zoals iemand vragen 'waarom die van chocolade houdt': de werking van de neuronen en smaakreceptoren van de mens gaan het begrip van de gemiddelde mens en zelfs van wetenschappers 'verre te boven'. De 'waarom' vraag dient hier niet te worden gesteld - wel de vraag: hoe kunnen we individu, taken en omstandigheden zodanig herorganiseren dat er sprake is van a) zo min mogelijk emotionele allergien b) zoveel mogelijk energie- en pleziergevende stimuli, passend in het kader van de organisatiedoelstellingen.

Contact: mail info@burnout.nl of gebruik ons emailformulier (klik)


Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout