Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Burnout diagnose

Poll: passen bedrijfsartsen en bedrijfsartsen de 3 diagnostische tests van de burnout-richtlijn toe?

Voor burnout bestaat er een burnoutrichtlijn met 3 diagnostische tests: 4DKL, SCL 90 en Ubos. Alle artsen en psychologen dienen deze te volgen op grond van art. BW 7:453, het erop moeten nahouden van een professionele standaard. Richtlijn: H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout.

De 4DKL vindt u hier in excel: 4dkl blanco ter verzending (graag invullen in excel, opslaan en terugsturen als .xls bijlage; niet als .pdf want dan werken de macro’s niet; excel is gratis onderdeel van http://openoffice.org). De SCL 90 en Ubos kunnen via ons bij een wereldwijde testuitgeverij worden gemaakt (u krijgt dan een inloglink, waarbij u beide tests achter elkaar kunt maken).

Om landelijk een goed beeld te krijgen in hoeverre bedrijfs/arbo-artsen en huisartsen wel de 3 diagnostische tests van de burnoutrichtlijn toepassen, verzoeken we je deze poll in te vullen. Meer dan éen antwoord is mogelijk:

Dank voor je medewerking!

Diagnose burnout - geen DSM en geen IG (individuele gezondheidszorg)

De grote valkuil: DSM psychiatrie inclusief GZ psychologen

Er zijn twee takken van geneeskunde:

– arbeidsgerelateerde zorg, arbeidsgeneeskunde, ‘occupational health’

– IG, individuele gezondheidszorg, met BIG en BIG nummer = psychiatrie = DSM-4

DSM 4 Nederlands (kort): http://www.mesters.nl/DSM%20IV.pdf

DSM 4 volledig online: Engels: https://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf

met als wel bij uw verzekeraar declarabele psychiatrische (DSM) codes – klik lijst PDF primaire-dsm-iv-diagnoses

Burnout hoort onder arbeidsgeneeskunde, of preciezer: occupational health PSYCHOLOGY – een term die in het Nederlands het meest wordt benaderd door A&O (Arbeids- en Organisatie) psychologie. Het betreft ziekten die eigenlijk alleen op het werk voorkomen. De laatste eeuw is ‘arbeidsgeneeskunde’ een aparte tak geworden – in Nederland in 1953. Alle wetenschap daarvan staat op http://scholar.google.com .

Sinds 1974 is veel wetenschap ontwikkeld en daar te vinden, over burnout. HELAAS proberen veel artsen en GZ psychologen klanten te ‘tillen’: te doen alsof burnout niet bestaat, niet erkend is – het staat niet in hun psychiatrische boekje DSM, en dat klopt, het hoort er niet in thuis. Burnout is geen psychiatrische ziekte. DSM ziekten kunnen via uw ziektekostenverzekeraar worden gedeclareerd, en veel psychologen en artsen in de G(G)Z frauderen door de burnout richtlijnen en tests over te slaan, en u een heel andere ziekte aan te praten, zoals ‘ongedifferentieerd somatoform’ of ‘depressie met antidepressiva’. Deze fraude is wijd verbreid in NL, de NZA ondezoekt deze maar heeft nog niet gerapporteerd. Het ‘graaien’ is tot alle beroepen doorgedrongen in Nederland. Pas dus op voor GZ, GGZ en artsen die niet geregistreerd staan als arbeidsdeskundig –

1) ze stellen met opzet een verkeerde diagnose om zelf te kunnen verdienen (zie wel declarabele lijst GGZ-psychiatrie – klik pdf primaire-dsm-iv-diagnoses – daar staat geen burnout op)
2) geven een verkeerde behandeling
3) hebben sowieso geen verstand van de arbeidscontext.

Deze neiging te frauderen, van de GZ sector, bestaat al decennia. Men zei tot 2012: ‘burnout komt overeen met aanpassingsstoornis in DSM’. Om deze frauderoute weg te nemen, hebben ziektekostenverzekeraars in 2012 ‘aanpassingsstoornis’ niet meer declarabel gemaakt. Maar ‘wie wil frauderen, vindt altijd een weg’, dus populaire ‘wegschrijfetiketten’ zijn tegenwoordig ‘ongdifferentieerd somatoform’, ‘chronisch vermoeid’, ‘depressie’. De GGZ wil u geheid naar een stoornis toe praten die in DSM-4 staat, dit boekje: https://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf – de gids van Amerikaanse psychiaters op apa.org. Burnout staat er uiteraard niet in, omdat burnout niet tot de psychiatrie behoort. De GGZ is dol op DSM-4 categiorieen omdat die meestal wel vergoed worden door zorgverzekeraars. Dat is de ‘nationale diagnosefraude’. Hier is de lijst van mogelijke declarabele DSM codes; daar staat ‘burnout’ niet bij, dus wringt men zich in allerlei bochten om burnout te ontkennen en een heel andere code, uit de psychiatrie, te hanteren om omzet ten koste van u te kunnen maken – klik lijst declarabele DSM 4 codes pdf

Burnout: onderdeel van Arbeidsgeneeskunde, occupational health

In 1884 introduceerde Otto von Bismarck de ‘arbeidsgeneeskunde’. In de Eerste Wereldoorlog werd ook duidelijk dat bepaalde ziekten alleen in arbeidscontext (oorlogscontext) konden voorkomen, denk aan ‘shell shock’ (https://www.youtube.com/watch?v=SS1dO0JC2EE ). Denk ook aan de film ‘Modern Times’, van Charlie Chaplin uit 1936, de eerste 3 minuten – https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14&list=PLkqzviz5ifFKSSX8wBelTQqTRIOhw2O2d

Hiermee ontstond de ‘Arbeidsgeneeskunde’ omdat artsen van de IG, Individuele Gezondheidszorg, hier niets mee konden. Voor psychische zaken zijn wellicht psychologen geschikter dan artsen, maar ook bij psychologen vind je de tweedeling: Arbeids- en Organisatiepsychologen (uitstekend voor burnout), en GZ en GGZ psychologen die het psychiatrische boek DSM volgen, bij de ziektekostenverzekeraar declareren en geen enkel verstand hebben van arbeidscontext.

Arbeidsgeneeskunde is in Nederland ‘kosten werkgever’ – zie voor meer uitleg: onze pagina burnout-juridisch . Omdat werkgevers graag herstelkosten vermijden, EN OMDAT een deel van de GZ psychologen er graag ‘bij graait’, worden medewerkers met burnout klachten vaak met een kluitje in het riet gestuurd: naar de eigen ziektekostenverzekering, en de behandeling wordt onder een andere diagnose weggedeclareerd dan burnout. Dus: de kosten zijn voor u (premieverhoging), u krijgt de verkeerde behandeling, en de GZ mensen hebben geen enkel verstand van de arbeidscontext. Blijf dus, bij burnout klachten, BINNEN de arbeidsgeneeskunde en BIJ A &O psychologen!
Hoe vast te stellen: wel of geen burnout – richtlijnen en tests

Diagnose stellen ‘wel of geen burnout’ is redelijk eenvoudig. Met de Lesa richtlijn voor burnout en overspannenheid, de 4DKL, interpretatie 4DKL, Ubos en SCL-90 bent u er (klik desgewenst op elk van de drie blauwe woorden).

Van ons, psychologen en gepromoveerde biologen, kunt u gemakkelijk en gratis een ‘eenszins uitslag’ op schrift krijgen: wel/niet burnout. bovenstaande 4DKL in excel, stuur ons de uitslag en vraag om de online testen Ubos en SCL-90.

Echter, voor uw dossier en voor de overtuiging is het beter om een DIAGNOSERAPPORT aan te vragen: dat is dan inclusief de voorgeschiedenis, verbanden, burnout triggers, ingebed in richtlijnen en wetenschap. Mede door onze 10 jaar ervaring in burnout, en enorme lijst publicaties ‘winnen onze diagnoserapporten altijd’. Zij kosten 350 euro ex BTW, er wordt uiteraard alleen burnout gediagnostiseerd als wij dat oprecht menen, en het is van tevoren over te maken.

Een voorbeeld diagnoserapport op schrift, (fictief) heer ‘Wimmelsen’: Klik (pdf) diagnoserapport-format-Lars-Wimmelsen-fictief-pdf

Voor een voorbeeldklant, ‘Willemijn Beethoven’, en haar volledige testuitslagen, diagnose, en burnoutherstelplan zie onze speciale voorbeeldpagina:  4dkl blanco ter verzendingvoorbeeld-burnout-herstel-plan–SB-2016-mw-Beethoven-Stichting-Burnout

Een voorbeeld Ubos (Utrechtse Burn Out Schaal = MBI = Maslach Burnout Inventory) met daarvoor SCL-90: een imaginaire Frederica Longobardi (klik PDF) Ubos-MBI-Report-Longobardi-mevrouw-Frederica

Als u als kandidaat daarnaast de 4DKL maakt in excel (klik) 4dkl blanco ter verzending en weet dat DIT (klik)  SB-2016-burnout-herstel-methode-Stichting-Burnoutinterpretatie-uitslagen-4DKL-inc-burnout de interpretatiesleutel van resultaten is, krijgt u meestal een snel helder beeld.

Een burnout ziekte-beschrijving in termen van symptomen, cruciale kenmerken en definitie vindt u op onze pagina ‘burnout symptomen’

Klik hier voor een voorbeeld diagnoserapport burnout op schrift – heer Wimmelsen (fictieve naam; pdf). diagnoserapport-format-Lars-Wimmelsen-fictief-pdf Let op hoe goed wordt aangesloten bij de richtlijnen, met de testuitslagen.

Als uw huisarts mondeling ‘burnout’ zegt, maar het niet wil opschrijven, of slechts met 1 woord, dan is er de mogelijkheid dat Stichting Burnout u de 3 tests afneemt die de huisarts conform burnoutrichtlijn ook had moeten afnemen, en dat wij dan een ‘huisarts gebaseerde diagnose’ opstellen: Burnout-diagnose-huisarts-gebaseerd-uitgangsformat-1dec2017

Daarnaast bestaan er ‘biomarkers’ voor burnout; dat onderzoek is iets duurder, maar loont, zeker bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zie onze pagina over de fysieke kant van burnout – klik

Juridisch: wiens diagnose is doorslaggevend?

Juridisch geeft de meeste doorslag die diagnose die het meest nauw aansluit bij een richtlijn, en de tests van die richtlijn volgt, en het best onderbouwd is.

Dus: een conform richtlijn afgenomen diagnose van een psycholoog is juridisch veel meer waard dan een niet conform richtlijn gedane of niet onderbouwde richtlijn van een bedrijfsarts. Ons format diagnoserapport is volgens veel advocaten het beste onderbouwd, en heeft tot nu toe in rechtszaken altijd gewonnen.

Hulp nodig rondom bedrijfsarts?

Hulp nodig over de bedrijfsarts? Ga naar channel ‘bedrijfsartsen’ op disqus.com, link: https://disqus.com/home/channel/bedrijfsartsen/ ; de community zal je ook helpen bij je vragen!

Werkgevers en 'bezava malus' (whk) van 2-8 ton bij een 'ziek uit dienst'

Per 1 januari 2014 is Bezava ingevoerd; een ‘ziek uit dienst’ (ook bij tijdelijke contracten en payrollers) of binnen 28 dagen na ‘gezond uit dienst’ alsnog een ziekmelding bij UWV voor aanvraag WW, kan een werkgever 2-8 ton aan verhoogde premies kosten.

De bedoeling van de wetgever (UWV, belastingdienst, kabinet Rutte II) hadden ermee als bedoeling: ‘Dan gaan werkgevers meer aan preventie doen’. Echter, voordat je beleid invoert, moet je denken of bij ALLE betrokken partijen niet een bepaald gedrag verandert. Dat was men vergeten, en het ‘perverse effect’  van een goed bedoelde maatregel was: een deel van werkgevers, bijna alle bedrijfsartsen en arboartsen gingen niet op preventie zitten, maar op ONTKENNING van alle arbeidsgerelateerde beroepsziekten (.nl) inclusief burnout. Deze ontkenning gaat met het nodige advocatengeweld en intimidatie, tot en met vaststellingsovereenkomsten (zie http://vaststellingsovereenkomst.nl) met geheumhoudingsplicht om de ziekte  voor het UWV (en bezava-gevolg) te verzwijgen.

Werkgevers die niet op de hoogte zijn van ons zeer succesvolle slaagpercentage burnoutherstel (80% binnen 3-6 maanden), of minder integere werkgevers die Wet Verbetering Poortwachter willen omzeilen zijn bang dat ‘eenmaal burnout altijd problemen betekent’ en willen dus zeer graag een ‘ziek uit dienst’ voorkomen, en ZEKER een arbeidsgerelateerde ziekte zoals burnout.

Daarom zullen sommigen van hen:

  • nooit burnout op schrift stellen
  • geen externe burnout herstelhulp aanbieden
  • geen probleemanalyse maken
  • geen Plan van Aanpak maken met juiste diagnose en juiste herstelaanpak
    (tip: maak dat Plan van Aanpak zelf, dat mag ook als werknemer! Dien het in bij uw werkgever en mail ons een kopie).

Als probleemanalyse bevelen wij aan de BBTI te maken (2 pagina word)  BBTI ingevuld met tekst vb zeer krachtig evenals bovengenoemde burnout tests.

Als een eerst sceptische werkgever WEL vertrouwen krijgt in de aanpak van Stichting Burnout, kan deze plotseling wel instemmen met een aanpak van ons.

Als ziekewerknemer kunt u het met dit voorbeeldbriefje (.doc) proberen – klik voor downlod werkgeversbrochure met argumenten Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1

Maar de belangrijkste invloed van sommige werkgever is het onder druk zetten van bedrijfsartsen: ‘Als je burnout of een arbeidsgerelateerde diagnose op schrift stelt, hoef je volgende week niet terug te komen!’ Daarom nu: bedrijfsartsen overslaan!

Belangen om een arbeidsgerelateerdgsstoornis te ontkennen of u een andere diagnose aan te praten

Betrokken partijen zoals werkgevers, bedrijfsartsen en GGZ kunnen ENORME financiele belangen hebben om geen diagnose te stellen, burnout=aanpassingsstoornis te ontkennen of u een andere diagnose aan te praten.

Een diagnose is ONMISBAAR voor het juridische dossier dat altijd wordt gevormd, en is ook ONMISBAAR om een burnout herstelplan goedgekeurd te krijgen. Zonder diagnose kan men met u qua ‘reintegratie’ alle kanten op.

Van een diagnose hangt ENORM VEEL GELD AF: als werkgever en bedrijfsarts van bezava premiedifferentatie af willen komen (zie http://bezava.com en samenvattingen 1 2 3) kunnen ze 2- 8 ton per werknemer besparen! (Kluwer: ‘Gevolgen van de modernisering van de ziektewet). Dat geld moet dan het UWV ophoesten in plaats van werkgever.

Eerlijke werkgevers MET visie zullen – indien u volgens 4DKL richtlijn en testen burnout bent – de burnout erkennen, een burnouthersteltraject inkopen en als ze van u af willen, als u beter bent een outplacement traject aanbieden.

Echter, de nodige werkgevers zijn – samen met bedrijfsartsen – nogal corrupt en kortzichtig, en proberen een arbeidsgerelateerde diagnose te vermijden, een arbeidsconflict te laten ontstaan en u er juridisch uit te wippen, voordat u ooit een burnout diagnose van een arts op schrift heeft kunnen stellen…

Gouden tip: kies zelf bedrijfsarts voor second opinion en dien EIGEN PLAN VAN AANPAK in volgens werknemer-format! Klik hier op onze nieuwe pagina ‘second opinion bedrijfsarts’ Ziehier een blanco format voor een eigen pva (plan van aanpak) blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word en een fictief ingevuld voorbeeld op naam van ‘Coenen’: ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx