Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek is in Nederland strikt vastgelegd: het moet conform bepaalde regels, en er is een register met circa 1600 Register-arbeidsdeskundigen. De meesten van hen werken bij het UWV, maar er zijn ook arbeidsdeskundigen die zelfstandig werken buiten het UWV, en zelfstandige arbeidsdeskundige bureaus.

Stichting Burnout heeft een groot netwerk van werknemer-vriendelijke arbeidsdeskundige bureaus.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is verplicht:

 • bij een eerstejaarsevaluatie
 • aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering

U kunt natuurlijk uw wens KRACHT bij zetten door ons via info@burnout.nl te benaderen en te vragen om een arbeidsdeskundige beoordeling. Dat kan al vanaf 995 euro, en dat zet een eventuele burnoutdiagnose veel kracht bij – een arbeidsdeskundige beoordeling (schriftelijke rapportage door een register-arbeidsdeskundige) staat bij het UWV hoog in aanzien, en er wordt zelden van afgeweken.

ANDERE gevallen waarin een arbeidsdeskundige beoordeling zeer de moeite waard kan zijn:

 • uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (bij zelfstandigen; dan is het vaak Movir) accepteert de diagnose ‘burnout’ niet omdat het niet in DSM staat, en omdat zij ‘blindemannetje’ spelen voor belemmeringen van beroepsziekten (die staan nooit in DSM, wel op http://beroepsziekten.nl inclusief richtlijnen).
 • als u, ondanks dat tests burnout uitwijzen en u een burnout diagnose op schrift hebt gesteld en deze hebt gestuurd aan het UWV (afdeling ziektewet, Postbus 57015  1040 CT Amsterdam), uw werkgever u TE VROEG (en zonder goede probleemanalyse, en wellicht ook zonder externe burnoutherstelinterventie naar uw keuze) aan het werk dwingt. Dit is nooit de keuze van een bedrijfsarts (want deze heeft niets te zeggen, deze is conform art. 14.1 arbowet ‘slechts’ adviseur van werkgever, en werkgever kan zich niet achter bedrijfsarts verschuilen, CRvB 19 nov 2009 BK:3713), maar van de werkgever. Als u zelf met een arbeidsdeskundige beoordeling komt dat het NIET GOED is dat u nu al aan het werk gaat, staat u ijzersterk, zowel bij werkgever als het UWV. Het kan al vanaf 995 euro.

Het UWV deskundigenoordeel is gewoonlijk van lagere kwaliteit dan een arbeidsdeskundig oordeel dat u zelf inkoopt:

 • UWV vergeet vaak wederhoor
 • UWV neemt niet eens de moeite u te zien
 • UWV onderzoekt u niet echt, maar velt een oordeel op grond van voornamelijk werkgeversstukken…vandaar dat een ‘UWV deskundigenoordeel’ de bijnaam ‘tombola’ heeft gekregen.

Bij een diagnose staat het wel/niet hebben van een ziekte centraal; bij een arbeidsgeneeskundig onderzoek staat centraal wat u nog wel en niet kunt, aan de hand van een FML, Functionele Mogelijkheden Lijst – FML-Functionele-Mogelijkheden-Lijst

info@burnout.nl

Lijst van enkele AD-ers (ArbeidsDeskundigen) per plaatsnaam

Onderstaande arbeidsdeskundigen werken zoveel  mogelijk op kosten van de werkgever. Het is nuttig als burnoute werknemer een arbeidsdeskundige in te schakelen:

 • als voorbereiding/input voor een UWV deskundigenoordeel
 • als de werkgever u veel te vroeg en te snel beveelt het werk te hervatten (bv. zonder probleemanalyse, zonder voorafgaande burnoutherstelinterventie naar uw smaak, zonder aanpassing arbeidsplek
 • als bewijs (in een AD = arbeidsdeskundige rapportage) dat u nog niet kunt werken

Stichting Burnout werkt met de volgende AD-ers samen. Graag bij een contact vermelden dat u via Stichting Burnout komt, dan wordt u des te beter geholpen.

Oosterhout: Frans Hoebink, info@franshoebink.nl. Wil voor particulieren (als werkgever niet wil betalen) wel ‘zachtere prijs’ hanteren.

Ridderkerk: cw.dam@adXpert.nl, stelt naast AD-rapportages ook burnout diagnoses op schrift en helpt met deskundigenoordeel. Weet vrijwel altijd alles te verhalen op werkgever. TIP!

Spijkenisse: Yvonne M. Heesen-Lammers
Gecertificeerd register arbeidsdeskundige/casemanager, M 06-18 93 44 88
T  0181-77 83 78 E  info@alertverzuimspecialist.nl

Maastricht: Mat Moonen, Mat Moonen <mat@matmoonen.nl>, 06-11003644

Helmond: Femke Roffelsen, Registerarbeidsdeskundige,
M: 06-46736138
E: mail@fidelia-advies.nl

Landelijk: expertise@a-rea.nl, 030-6991555

Over het aanvragen van een DO (Deskundigen Oordeel) bij het UWV

Deskundigen Oordeel (DO) UWV: pas op en vraag niet te snel een DO (Deskundigen Oordeel) UWV op. Bij een DO roept het UWV u namelijk niet op, en onderzoekt het UWV u niet! Veel beter is dus om vooraf een diagnose op schrift te ‘halen’, en een AD-er (zoals bovengenoemd) een arbeidsdeskundig onderzoek op te laten schrijven.

Verder is het goed EERST aan SB (Stichting Burnout) te vragen een burnoutherstelofferte op te stellen, zodat u uw DO aan het UWV kunt staven met allerlei bijlagen:

 • testuitslagen die aantonen dat u burnout bent
 • burnout diagnose op schrift
 • beschrijving van een AD-er dat u niet in staat bent te werken en dat een externe herstelinterventie naar uw keuze nodig is
 • een offerte burnoutherstelinterventie naar uw smaak, die de werkgever nog niet heeft goedgekeurd, zodat u aan het UWV kunt schrijven:‘Ik heb zelfs zelf een burnoutherstelinterventie voorgesteld, maar OOK DAT weigert de werkgever. De werkgever hanteert geen enkele richtlijn, ontkent burnout, voldoet niet aan zijn reintegratieverplichtingen en keurt geen door mij voorgestelde herstelinterventie goed’.Gestaafd met dat soort bijlagen heeft het aanvragen van een DO wel zin!