Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Als werkgever en door werkgever ingehuurde arts uw burnout ontkennen

Als werkgever samen met bedrijfsarts/arboarts uw burnout ontkennen...

De nodige bedrijfsartsen en arbo-artsen worden ‘uurtje factuurtje’ door werkgevers ingehuurd, op voorwaarde dat ze zeggen wat de werkgever wil. Dus altijd nuttig zo een gesprek met de arts van het bedrijf, u weet dan onmiddellijk wat de werkgever op dat moment wil. Vanwege ‘bezava’, (zie ook http://bezava.com en deze samenvatting: Bezava-samenvatting-HR-praktijkjan2014), het door moeten betalen van kosten na een ‘ziek uit dienst’ (kosten 200.000-800.000 per ziek uit dienst gegane werknemer) willen sommige werkgevers nogal eens het gedrag vertonen: IN DEN BEGINNE alle burnout ontkennen en de burnoutrichtlijn niet volgen. Echter, bij goede bewijsvoering (zoals diagnose op schrift conform burnoutrichtlijn HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout inclusief tests SCL-90, Ubos en 4DKL) en inschakeling UWV worden de meeste werkgevers toch ‘reëel’ en stemmen zij in met bekostiging van een burnouthersteltraject naar uw keuze. Let op dat het ook best kan dat de bedrijfsarts richting U zegt: ‘Conflict, niks burnout’ omdat hij deze opdracht heeft gekregen van de werkgever, maar dat hij (zij) richting werkgever wel degelijk waarschuwt: ‘Kijk uit, het is een burnout’.

Sommige bedrijfsartsen/Arboartsen rapporteren aan een arbodirecteur met weinig verstand van zaken, en moeten, op straffe van ontslag, altijd beroepsziekten (zie http://beroepsziekten.nl, waaronder burnout) ontkennen.

Het ingehuurd worden interesseert een arts somsel meer dan een eerlijke diagnose en advies (’50 plusser wil zijn pensioen halen’; eerlijke diagnose: met diagnostische tests van richtlijnen die op http://beroepsziekten.nl staan, zoals de richtlijn voor burnout: H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout met diagnostische tests SCL 90, Ubos en 4DKL).

Het kost zeker jonge en naieve mensen vaak vele maanden voordat ze inzien dat bedrijfsarts en werkgever ‘een pot nat’ zijn. Dat ‘een pot nat’ hoeft overigens niet per se negatief te zijn: het kan ook zijn dat men uw burnout erkent.

Een bedrijfsarts of arboarts heeft juridisch nauwelijks een functie: hij mag niets beslissen en niets voorschrijven en ook niet optreden namens werkgever. Hij mag alleen werkgever adviseren (art. 14.1 arbo).

Daarom is het verstandig, als u het gevoel wordt dat uw burnout niet erkend wordt, het door u huisarts te laten opschrijven, of een psycholoog (bijvoorbeeld van ons) op te zoeken met de burnoutrichtlijn in de hand en de vraag om de 3 tests uit te voeren, eventueel samen met een anamnese. Uiteraard zijn er bij SB (Stichting Burnout) ook de nodige psychologen die een diagnose voor u op schrift kunnen stellen.

Een diagnostisch rapport opstellen kost vaak 350 euro of meer, excl. BTW. Ook hebben wij als Stichting Burnout contact met bedrijfsartsen die WEL bereid zijn na testen burnout op schrift te stellen, als second opinion, voor 395 euro ex BTW – kosten die u eerst zelf moet betalen maar die vaak teruggestort worden als ze eenmaal door de bedrijfsarts verhaald zijn op de werkgever.

Wel goede bedrijfsartsen voor second opinion

Het zoeken naar een bedrijfsarts die wel bereid is de burnoutrichtlijn te volgen (HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout) is bijna even moeilijk als het vinden van een speld in een hooiberg, maar hier zijn dan twee goede adressen:

  1. cw.dam@adXpert.nl (heer). Zet in uw email dat u via Stichting Burnout komt, dan wordt u des te beter behandeld. AdXpert kan een second opinion conform richtlijn uitvoeren voor 395 euro ex BTW, En….zij slagen er bijna altijd in de factuur door de werkgever te laten betalen, omdat werkgever verplicht is een second opinion te betalen. Laat nooit uw werkgever de second opinion arts bepalen, maar kies zelf (zoals AdXpert.nl)
  2. de landelijke expertisebalie. Hier moet u wel van tevoren aandringen op het volgen van de burnoutrichtlijn, en rekenen op 800-1000 euro ex BTW.

Hoe verder uw burnout erkend te krijgen, evenals akkordering burnoutherstelplan

Mail vervolgens diagnose en testresultaten aan P&O, en vraag: ‘Accepteert u nu mijn burnout?’

Indien wel: des te beter, zoek een goede burnoutdeskundige uit voor een burnouthersteltraject, naar uw keuze en op kosten werkgever.

Hier 3 URL’s over kosten van herstel:

1) “Ik ben geen medicus’. Nee, maar de arbowet verplicht een werkgever wel zich met de best mogelijke medische expertise te omringen, en dat zijn medici die WEL de richtlijnen volgen (richtlijnen volgen is in de wet verankerd in BW art. 7:453, het moeten aanhouden van een professionele standaard, door artsen. Hier mag slechts van worden afgeweken als aan 2 voorwaarden is voldaan: 1) afwijken is in het voordeel van de patiënt en 2) het wordt met verwijzing naar de wetenschap onderbouwd. ‘Huur dan een professionele arts in die zich wel aan de richtlijn houdt’, kunt u dan antwoorden, ‘anders zoek ik zelf een arts of psycholoog die zich aan de richtlijn houdt, en mail ik de diagnose aan de afdeling ziektewet en bezava van het UWV (Postbus 57015 1040 CT Amsterdam).

2) ‘De bedrijfsarts zegt dat..’. Hierop is uw antwoord:  ‘Een werkgever mag zich nooit achter een zelf ingehuurde arts verschuilen, zie CRvB 19 november 2009 BK:3713. Ik ga zelf een arts of psycholoog opzoeken om  het op te laten schrijven, en dan doe ik een kopie aan UWV, afdeling bezava’.

Na WEERSTAND te hebben geboden tegen leugentjes en gespeelde onnozelheid is het vaak goed om de CONSTRUCTIEVE draad weer op te pakken:

‘Kijk, als u mij GEEN burnouthersteltraject betaalt naar mijn keuze, geef ik input aan het UWV, ook al lang voor de eerstejaarsevaluatie. Dan krijgt u een loonsanctie van 30.000 euro, en van ziekteverlof ZONDER herstelinterventie word ik niet beter…dus is het niet verstandiger 3-4000 euro te besteden aan een hersteltraject van Stichting Burnout? Dan word ik gegarandeerd beter, het voorkomt loonsancties, het voorkomt maandenlang touwtrekken, het voorkomt jullie managementtijd, en het zorgt ervoor dat ik niet ‘ziek uit dienst’ ga wat jullie 2-8 ton aan bezava kosten kan opleveren via verhoogde whk premies (lees http://bezava.com).

Geef er ook een ‘werkgeversbrochure’ bij van Stichting Burnout: pdf: Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1 (1)

Dus dan eindigt alles WIN-WIN!

Stichting Burnout is ook graag bereid kennis te maken met uw werkgever om hem te overtuigen.

De soms negatieve houding van werkgevers wordt ingegeven door sommige zeer nare werkgeverscongressen, met steevast spreker mr Paul Te Wal, die adviseert ziekte te ontkennen, diagnose te voorkomen, en zieke werknemers een conflict aan te praten (of een conflict uit te lokken) zodat zijn officieuze ‘Stecr richtlijn’ van kracht zou  zijn. De Stecr richtlijn heeft geen officiële waarde, toch is het goed de sluwheid ervan te kennen: ‘Als op een vroeger tijdstip sprake is van een ‘conflict’ dan een diagnose, mag het conflict worden aangewend om te ontslaan om grond van verstoorde arbeidsverhoudingen’.

Daarom: laat in zo vroeg mogelijk stadium uw burnout op schrift stellen en geef een kopie aan de werkgever. Als deze zegt: ‘Ik mag niets medisch van u in mijn dossier houden’ zeg je ‘daar geef ik je bij deze expliciet toestemming voor, bovendien mag je het nu voor mijn neus lezen. Er gaat ook een afschrift naar het UWV, en die houden het wel in hun dossier!’

Bovendien: wat is een conflict? Alle relaties hebben belangentegenstellingen en dus een conflict, een werknemer wil altijd wel een hoger loon en aandeelhouders willen altijd wel lagere salarissen, dus een conflict is a) de gewoonste zaak van de wereld b) staat goede en prettige samenwerking niet in de weg c) kan worden opgelost.

Voorkom advocaten…..een briefje zoals een advocaat schrijven aan uw werkgever kunt u zelf ook wel, hier een voorbeeld  in .doc: voorbeeldbrief van advocaat van zieke werknemer aan een werkgever (en diens advocaat) die niets van de werkgeversverplichtingen begrijpt

Bovendien neigen advocaten ook puur in eigenbelang te handelen: een maximaal aantal uren schrijven. Een kordate brief zoals bovenstaande voorkomt het schrijven van meer dan twee uur en is zeer effectief.

Streef daarna weer de win-win situatie na met uw werkgever. LET OP: als uw werkgever u ook NA burnoutherstel weg wil hebben, geef hier aan toe: want op lange termijn krijgt een werkgever u altijd weg: u krijgt tussentijdse zeer slechte beoordelingen etc etc. Vraag dan om ”reintegratie tweede spoor’ = extern burnoutherstel naar uw keuzen PLUS een outplacement/loopbaanoriëntatietraject tijdens ziekteverlof. Dit kan Stichting Burnout allemaal voor u verzorgen.

Mail uw woonplaats en telefoonnummer naar info@burnout.nl voor een vrijblijvend oriënterend gesprek in uw regio.