Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Wat veranderen?

Wat veranderen?

Moet u veranderen of de omgeving?

Iemand kan zich bij rust weliswaar tijdelijk beter voelen, maar het burnout raken was geen toeval en houdt veel meer in dan overbelasting. Het begrijpen van de combinatie van omgevingsfactoren, omgevingsbelangen en de kenmerken van de psyche van het individu is juist de kunst.

Bij burnout zal niet alleen het individu moeten veranderen (de copingstijlen), maar ook de omgeving.

Lees als achtergrond ook onze pagina’s ‘burnout: omgeving of persoon’ en ‘6 Typische burnoutsituaties’ en doe de BBTI – 2 A4 pagina inventarisatie van burnout triggers – klik 2 A4 word. BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2

Ook een normale aanpassing van de functie (bijvoorbeeld: meer inhoud en minder geregel of politiek) vereist een verandering van de (werk)omgeving. Indien het individu probeert zichzelf te veranderen maar de omgeving niet verandert (en bij gelkijkblijvende omgeving het individu niet van omgeving verandert) zal burnout niet helemaal weg gaan. Dezelfde mechanismen zullen opnieuw optreden.

Indien de omgeving niet bereid is te veranderen (bijvoorbeeld niet bereid is de functie aan te passen op de persoon – en letop: een verandering in de functie heeft gevolgen voor allerlei andere functies in de organisatie en DUS gaan allerlei andere belangen meespelen) is de laatste mogelijkheid dat het individu van omgeving verandert. Hierbij kan veel angst meespelen: ‘Ik voel me zwak, krijg ik ergens anders wel werk’ en het opgeven van zekerheden.

Afhankelijkheid van de omgeving

Omdat een individu met specifieke eigenschappen in de interactie met een specifieke omgeving burnout is geraakt, is er per definitie afhankelijkheid van de omgeving.

Een andere afhankelijkheid van de omgeving bestaat uit: steun. De paradox doet zich voor dat de omgeving waarin of waardoor een individu burnout is geraakt, door het individu niet ‘verketterd’ kan worden omdat het individu medewerking van die omgeving nog nodig zal hebben:

 • om de functie of omgeving te veranderen
 • om in een ander organisatieonderdeel te gaan werken
 • voor begrip en steun van de sociale werkomgeving: het is prettig als collega’s kaartjes sturen en informeren hoe het met u is.

De omgeving kan in deze bijna heilig lijken en zeggen: ‘Het is triest wat er gebeurd is’ en medelevend lijken of zijn. Maar: als de klok een of meer jaren zou worden teruggedraaid, zou de omgeving zich anders gedragen hebben zodat burnout voorkomen had kunenn worden?

U begrijpt het al: het hebben van burnout is een complexe zaak omdat het mede veroorzaakt wordt door de omgeving, u van die omgeving toch nog afhankelijk bent voor een verbetering van uw toestand en juist de match persoon-omgeving bepaalt of u een burnout krijgt of niet.

Contact: info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier (klik)

De vier mogelijkheden van verandering

Wij gaan de volgende vier mogelijkheden van verandering na.

1. Uzelf

2. Enkele vaardigheden van u/coping

3. Iets aan de omgeving

4. Veel aan de omgeving

Dit zijn basaal de 4 mogelijkheden. Het is traditie – maar ook een overschat cliché – dat er wat aan u zelf zou moeten veranderen. Omdat deze opvatting echter zo gangbaar is, beginnen wij ermee.

1. Uzelf

Uzelf veranderen is niet gemakkelijk, zeker niet als u volwassen bent. U hebt een bepaalde persoonlijkheid, en ook als u overspannen bent of burnout hoeft u meestal niet veel aan uw persoonlijkheid te veranderen.

Natuurlijk zijn er wel de nodige coaches of psychiaters die graag veel sessies inplannen (en betaald krijgen…) om diep te graven. Kenmerkend is een vraag als: ‘Wat maakt nou dat speciaal u overspannen bent?’. Psychiaters hanteren de DSM 4, een soort ‘catalogus’ met persoonlijkheidsstoornissen. Burnout komt daar niet in voor. Wel: depressie, angststoornissen etc. Laat u geen onnodige ‘stoornissen’ aanpraten en denk niet dat er wat mis is met u! Lees door onder 2, 3 of 4, dat zal u meer helpen.

2. Enkele vaardigheden van u/coping

Natuurlijk kunt u een ontspanningscursus volgen, of meditatie, om beter te leren ontspannen. Het helpt, maar neemt niet de bron van spanningen weg. Ook is ontspanningstechniek vaak onvoldoende om u uit een diepe overspannenheid of burnout te helpen.

Wat echter meer succes heeft is bijvoorbeeld:

a. cognitieve gedragstherapie
b. biofeedback en neurofeedback

Bij cognitieve gedragstherapie wordt nagegaan wat u denkt en wat uw gedrag is. Door veranderingen aan te brengen in kerngedachten en nieuw gedrag uit te proberen (bijvoorbeeld beter ‘grenzen aangeven’) kunt u ervoor zorgen dat stressende situaties anders voor u gaan verlopen. U gaat anders denken en u gaat zich anders gedragen.

Moderne technieken zijn biofeedback en neurofeedback. Bij deze technieken worden verschillende lichamelijke (fysiologische) dingen van u gemeten en aan u teruggekoppeld. U moet denken aan:

 • spanning van de spieren
 • geleiding van de huid, als teken van hoeveel stress of emotie u hebt
  uw ademhaling (het patroon, aantal keren per minuut, regelmaat, coherentie met hartslag)
 • uw hartslag
 • temperatuur van uw handen
 • uw herstelvermogen na bepaalde opgaven
 • bij neurofeedback ook: hersenactiviteiten middels EEG. Het gaat er dan om dat u bijvoorbdeel meer alpha en theta golven in uw hersenen aanmaakt.
  De apparatuur geeft u feedback; met oefeningen kunt u leren bepaalde waarden aan te houden, waarbij u zich ontspannender voelt. U krijgt met oefeningen en waarden op een beeldschem in cijfers en grafieken uitgebeeld wat – ten gevolge van emotie – in uw lichaam aan de hand is.

Met een coach kunt u dan leren bepaalde oefeningen te doen zodat u beter door hebt wat met u gebeurt. Het terugzien van de eigen overspannenheid in grafieken kan ook bevrijdend werken: dit en dat is echt aan de hand!

3. Iets aan de omgeving

Soms is iets aan de omgeving veranderen al voldoende. Zoals:

 • met minder mensen op éen kamer zitten
 • minder telefoon of geen telefoon op bepaalde tijden
 • het afschaffen (!) van een mobiele telefoon
 • meer stilte inbouwen op uw werk – zoals: op een stillere vleugel gaan
 • werken en ruilen met een collega die niet zo snel last heeft van lawaai
 • met mensen op de kamer gaan zitten die beter bij u passen
 • iets andere taken, verantwoordelijkheden en behoeften
 • etc.

Samen met u kunnen we de (werk?) plek gaan bezoeken die u veel stress geeft.

En daar iets aan veranderen.

4. Veel aan de omgeving

Soms is een omgeving zodanig niet passend bij u – en dus: stresserend voor u! – dat aan de bestaande omgeving niet veel kan worden veranderd, behalve vam omgeving veranderen. Dit kan betekenen:
werk dat inhoudelijk veel beter bij u past, qua:

 • motieven
 • een werkomgeving die veel beter bij u past (bijvoorbeeld qua omgang of waarden en normen)
 • ander vak
 • andere leefomgeving
 • andere mensen om mee samen te leven
 • een ander land.

Deze laatste richting, 4, is dus radicaler dan 2 en 3. Maar soms is het onvermijdelijk of zelfs aantrekkelijk van omgeving te veranderen.

Voorbeelden:

u kunt leren ontspannen wat u wilt, maar als u een baas heeft die u niet ligt, niet uw waarden heeft en die voorlopig niet weg gaat bij de organisatie, kunt u ontspannen wat u wilt – maar op een gegeven moment blijft gewoon het gevoel dat hij of zij een ‘rotkop’ heeft en alleen al denken (laat staan: zien) van hem of haar bezorgt u stress als u hoogsensitief bent is de kans groot dat een functie met veel management u niet zal liggen als u recht door zee bent qua waarden en normen maar uw directie graait, zult u terecht spanningen voelen…’ waar werk ik voor?’

info@burnout.nl – mail alles wat u wilt: uw verhaal, of kort of uw telefoonnummer en woonplaats, uw verzoek tot een telefoongesprek, verzoek om kostenloze testen of verzoek om een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u in de buurt.