Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Herstel programma’s

Burn out herstel programma's

Voor een goed begrip van deze pagina is het essentieel eerst gelezen te hebben:

Burnout herstel programma’s

Voordat men een burnoutherstelprogramma maakt of kiest, is het belangrijk en totaalmodel te hebben rondom stress en burnout. Dit is het totaalmodel van Stichting Burnout op 1A4 (pdf & copyright) klik

1. Waar herkent u een goed burnout herstel programma aan? (kaf van koren scheiden)
2. Het doel van een burnout herstel programma (!)
3. PS12 – Problem Solving therapie 12 sessie programma Stichting Burnout (klik pdf) 12sessiekortPS-v4
4. NIEUW: ons SB-2016 herstelprogramma, update van dit jaar (klik pdf) vb SB-2016 mw Beethoven

Hier de gouden essentie wat een geslaagd burnoutherstel interventie programma inhoudt.

Wij houden ons hier al sinds 2006 fulltime mee bezig.

Herstelmethode Stichting Burnout in Google Scholar

Ons burnoutherstelprogramma SB-2015 (beste stand van zaken 2015) is wetenschappelijk erkend, en komt dan ook als eerste naar boven als u in Google Scholar ingeeft: ‘burnout herstel methode’ klik pdf De kunst van burnout – herstel 17 juni 2015

3 veel gestelde vragen bij burnout:

Wat moet gebeuren bij burnout herstel?
Hoe lang duurt een burnout gemiddeld?
Helpt 6 maanden of meer thuis zitten?

De antwoorden staan in bijgaande .doc, klik hier, 1,5 A4 Veel gestelde vragen bij burnout

ALGEMENE therapiesoorten – zoals onder ‘therapiesoorten’ een opsomming wordt gegeven – zijn veel minder effectief, omdat ze niet op burnout zijn toegesneden, en burnout een aparte categorie ziekte is, behorend tot de AG, ArbeidsGeneeskunde/arbeidsgerelateerde zorg, en niet IG, Individuele Gezondheidszorg. GZ, GGZ psychologen en bedrijfsartsen hebben alleen maar verstand van IG, vallend onder de BIG; zij hebben geen verstand van burnout herstel.

1. Waar herkent u een goed burnout herstel programma aan? (kaf van koren scheiden)

Het feit dat u burnout bent, betekent ‘waarschijnlijk’ dat u een brave ziel bent die heel graag eerlijk zijn best doet.

De kans is groot dat u ook eerlijkheid verwacht van iedereen die zich als burnouthelper voordoet – maar toch is er een aantal valkuilen.

Een goed burnout herstel programma kenmerkt zich erdoor dat :

  1. er meteen met diagnose wordt gestart, met hulp van wetenschappelijk erkende testen (4DKL, Ubos/MBI, SMBQ) om vast te stellen of u burnout heeft, en dat men ook kijkt of er geen ‘comoborbiditeit’ is, overlap met andere ziekte; burnout komt regelmatig in overlap voor met depressie, dit moet getest worden, bijvoorbeeld met een SCL-90
  2. het gebouwd is naadloos voortbordurend op de definitie van burnout (!)
  3. het niet toepasbaar is op x andere ziekten (!)
  4. het gestructureerd en eindig is
  5. doelen benoemd worden naar aanleiding van burnout ANALYSE
  6. het de omgeving van de burnout-er betrekt in het herstel programma
  7. de oorzaak van burnout zoekt in de match individu-omgeving

Er zijn veel mensen die – soms schaamteloos – willen verdienen aan uw burnout – hoe herkent u wie eerlijk is? Wie zegt dat wij, Stichting Burnout, de eerlijksten zijn?

Dat mag u zelf beoordelen – het feit dat wij u beoordelingscriteria meegeven hoe te kiezen zegt hopelijk iets positiefs over ons. Wij lichten bovenstaande criteria toe.

Ad 1. Diagnose. Als mensen burnout een ‘containerbegrip’ vinden, hebben ze de wetenschap niet goed begrepen. Sla onze pagina over wetenschap maar open, en zie hoe alles wat wij zeggen onderbouwd is door ‘de wetenschap’ die terug te vinden is op http://scholar.google.com.

Iemand kan wel ‘op zijn boerenklompen’ denken te beoordelen of u burnout bent of niet, maar een gewensvolle behandelaar gebruikt natuurlijk de COMBINATIE van gevalideerde wetenschappelijke burnout tests als MBI, SMBQ en SCL-90 en de eigen ervaring.

Als iemand tests overslaat, is dat onnauwkeurig werken, of u willen lokken naar een andere diagnose dan burnout, zoals ‘somatoforme stoornis’ (zie homepage, de aftakking van APA-DSM denkers) waarna u verder van huis bent en geen houvast meer hebt. Men doet dat vaak omdat een andere diagnose wel vergoed wordt door een ziektekostenverzekeraar. Maar als een behandelaar begint met bedrog, hoe betrouwbaar is die daana nog?

Ad 2. Naadloos passen op de definitie.

In de definitie van burnout zitten 3 elementen (zie pagina wetenschap): 1) emotionele uitputting, als u doorleest: door stressoren, het teveel ‘dienen’ en te weinig letten op eigen behoeften (zie Freudenberger 1974). 2) depersonalisatie, duur woord voor ‘de mede mens als obstakel/ding zien’, 3) lage dunk van eigen competenties.

Een goed burnout programma moet dus heel goed stressoren, energiebronnen en gebrek aan energiebronnen analyseren. Met vakantie gaan of met u in de duinen gaan wandelen en daarna terugzetten in de oude werksituatie is dus ‘dweilen met de kraan open’.

Ad 3. Gevaar ‘onze size fits all’.

Er worden relatief weinig therapieprogramma’s ontworpen, en de programma’s die eenmaal bestaan worden te pas en te onpas gebruikt voor bijna alle psychische zaken. Dat komt omdat de behandelaar vaak gek is op/thuis is in éen programma, en dat dan overal wil toepassen. ‘Iemand die alleen een hamer heeft, ziet overal spijkers die in de muur moeten worden geslagen’.

Natuurlijk zijn yoga, mindfulness, cgt (cognitieve gedragstherapie) etc. allemaal niet slecht, maar het zijn een soort Haarlemmerolie’s die op alle psychische zaken worden toegepast. De succesratio van dergelijke algemene programma’s is nauwelijks beter dan ‘niets doen’, dat ziet u in veel wetenschappelijk onderzoek op http://scholar.google.com terug. Meer dan alle andere psyschische ‘ziekten’, en ook nog meer dan depressie, heeft burnout te maken met ‘de interactie met de omgeving’. Als u herplaatst kon worden in een totaal andere omgeving, zou het kunnen dat uw burnout in een paar maanden als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Dat is niet het geval met: depressie, ADHD, schizofrenie, rouw, insomnia etc. etc.. Burnout is een ‘ecologische dysfunctie’, een ‘mismatch’ tussen u en omgeving (James Carroll 1979). En dat vereist een breed overzichten verfijnd gevoel dat niet alle helpers bezitten.

‘Waarom dan niet meteen van omgeving veranderen?’ – omdat u geen andere werkomgeving krijgt aangeboden terwijl u verzwakt bent door burnout, en omdat u de lessen van de huidige burnoutsituatie nog niet geleerd hebt!

Ad 4. Structuur.

Er zijn nog steeds therapeuten die ‘zonder programma’ werken, dat zijn meestal mensen die eeuwig vergoed worden. Vaak betekent het dat deze helpers eigenlijk niet goed weten wat ze aan het doen zijn, en zeker minder efficiënt werken dan mogelijk is.

Ad. 5 Doelen en analyse.

Dat klinkt vreemd, ‘doelen’, dat is toch beter worden? Ja, maar beter worden, bij burnout, is vrijwel altijd onmogelijk zonder a) zelf ander gedrag aan te leren b) een andere visie te ontwikkelen c) met uw omgeving, vnl. het werk, afspraken te maken wat er in de toekomst ANDERS zal moeten gebeuren. Uw burnout is geen verkoudheid die toevallig aan is komen waaien – burnout zal altijd terugkomen als u terugkeert naar een werkomgeving zonder burnout ANALYSE.

Een van de zwakste punten in de burnout research van de afgelopen 35 jaar is het gebrek aan burnout analyse instrumenten. Stichting Burnout heeft het eerste burnout analyse instrument ontwikkeld ooit, de BBTI. Het is een lijst van 40 burnoutfactoren op 2 pagina’s: BBTI. Veel klanten vinden het invullen alleen al heel emotioneel in zicht gevend. Maar het invullend is niet voldoende: een ervaren consulent moet het kunnen interpreteren, verbanden zien en doorvragen.

Enige uitleg hoe met de BBTI om te gaan vindt u hier (klik).

Ad 6. Betrekken omgeving.

Bij bijna alle ziekten, zelfs bij depressie, is het mogelijk de zieke ‘af te geven aan een arts of psycholoog’ waarna iemand ‘na behandeling’ weer gezond teruggegeven kan worden aan de ‘werkomgeving’.

Dat is precies wat bij burnout niet kan! Een mens is een mens, met talloze gevoeligheden voor stress en emoties, die vrijwel allemaal van BUITEN komen, vanuit de omgeving. Daarom moet de omgeving erbij betrokken worden.

Dat betekent op enig moment in het burnout programma ook: spreken met de leidinggevende op het werk, zelf komen met gewenste veranderingen en wat men anders wil!

Tegen een werkgever zeggen ‘de burnout ligt puur aan het individu, wij lappen hem/haar op’ is helaas een leugentje, dat zal nooit helemaal lukken. Wat anders is dan bij 95% van andere ziekten. Om een voorbeeld te noemen: PTSS, Post Traumatische Stress Stoornis. De stress is dan opgedaan ergens in uitzonderlijke situaties in het verleden – die kunnen tijdens behandeling worden opgeroepen en ‘genezen’. Maar bij burnout is het probleem verbonden met de HEDENDAAGSE OMGEVING, niet door ‘vroeger ervaringen’ laat staan ‘jeugdervaringen’.

Ad 7. Match met omgeving.

Elke burnout kan in principe opgelost worden door u over te plaatsen in een voor u paradijselijke omgeving. Maar de vraag is: bestaat die? Burnout is (volgens de wetenschappelijke definitie) werkgebonden, en ‘werk’ bestaat altijd uit een ingewikkelde kluwen van belangen waarin andere mensen andere belangen hebben.

Het is dus wel zo mooi ‘meegenomen’ om het huidige arbeidscontract te behouden, en te leren hoe zelf anders om te gaan met stressoren en energie. En waarschijnlijk moeten er ook zaken worden verandert BUITEN u: dat moet dan in samenspraak met de werkgever.

Het einde van een burnout traject is meestal simpel, in die zin dat er twee oplossingen zijn:
a) of de werkgever wil u graag houden, en voldoet aan de wet Poortwachter door de werkomgeving mede aan te passen aan uw noden en behoeften (reintegratie eerste spoor)
b) of de werkgever zegt: ‘Zoek het maar uit, jij moet je aanpassen aan onze (nieuwe?) omgeving of je dondert maar op’. Dan komt dan neer op spoor 2: burnoutherstel en outplacement.

Iets tussenin is er zelden. Een aanpassing van de werkplek conform Poortwachter kan wel goed zijn. Maar….als de werkgever u duidelijk weg wil hebben, heeft dat minder zin: de werkgever die een werknemer weg wil hebben lukt dat altijd. De werkgever gaat pesten met looninhoudingen, extra werkzaamheden, zeer slechte beoordelingen uitdelen tot u helemal angstig en moegestreden bent, en u zelf ontslag neemt (met een vaststellingsovereenkomst en als u ziek was: zonder uitkeringsrechten), of door ontbinding bij de kantonrechter door ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’, ‘een weigering’ of ‘te slecht functioneren’.

Burnout is dus heel delicaat: ondanks uw ziekte moet u MET de consulent genoeg diplomatiek vermogen hebben om de werkomgeving aan te passen, daar waar uw natuurlijke aanpassingsvermogen bereikt is.

Contact: email info@burnout.nl of vul het emailformulier in (klik)

2. Doel van een burnout herstel programma

Het ‘oppervlakkige’ doel is dus: ‘beter worden’, zodat u weer gelukkig bent, het werk aan kunt, en genoeg energie overhoudt.

De kunst bestaat echter, bij burnout herstel, om DEELDOELEN te formuleren:

a. wat kan ik veranderen, als individu? Door een andere perceptie, door het aanleren van vaardigheden, door anders inrichten van werk, door bepaalde situaties te voorkomen, door ‘oud zeer’ therapeutisch weg te werken…

b. wat moet in de werksituatie worden veranderd? Dit laatste vergt veel arbeids- organisatorisch psychologisch inzicht van de behandelaar.

Een behandelaar die deeldoelen zoals b onder het tapijt schuift en beweert dat alles met ‘mind tuning’ of pillen of mindfulness kan worden opgelost, is een charlatan.

3. Stichting Burnout – PS12 sessie-burnoutherstelprogramma

Het klassieke burnout herstelprogramma van Stichting Burnout is het PS 12 programma, dat past in de therapierichting ‘Problem Solving’. Misschien lacht u, ‘moet niet elke therapie gericht zijn op problem solving?’ – maar dat is de meeste therapie niet. 12sessiekortPS-v4

Veel psychologen hebben de mening: ‘Dat u NU in problemen komt met …/.,,/burnout ‘is geen toeval, het komt door uw jeugd, of persoonseigenschappen, die moeten worden veranderd omdat u anders telkens weer in problemen komt’. Dat is inderdaad het geval bij geesteszieken zoals schizofrenie, pedofilie, dwangstoornis, kleptomanie, en veel andere ‘stoornissen’ of afwijkingen, maar NIET bij burnout. Sommige natuurlijke eigenschappen zoals ‘dienstbaarheid’, ‘perfectionisme’, ‘gebrek aan assertiviteit’ leiden inderdaad SNELLER tot een burnout, maar het verbeteren van deze diepere eigenschappen kost

  • jaren tijd
  • is waaschijnlijk nog niet voldoende om de burnout te genezen
  • is maar ten dele mogelijk

Het levert een therapeut natuurlijk wel een berg geld op, heel veel sesssies om uw ‘persoonlijkheid bij te sturen’, maar hoe ouder u wordt des te moeilijker het is.

Veel efficienter is het om de match persoon – omgeving op te lossen, dus HET PROBLEEM. Als bij geen andere ziekte is het een heel effectieve oplossing, bij burnout, om iets te veranderen aan de match persoon-omgeving.

Bij depressie zal overplaatsing u veel minder helpen, en bij schizofrenie, pedofilie etc. is ‘problem solving’ bijna zinloos, omdat het probleem van nu meer een symptoom is van dieper gelegen persoonseigenschappen.

Bij burnout is dat echter niet zo. Bijna alle personen vallen burnout te maken, als je ze maar in een omgeving zet waar ze van alles moeten doen, zonder er controle over te hebben, zonder waardering te krijgen en zonder toe te komen aan eigen behoeften.

PS 12 programma Stichting Burnout

(PS: Problem Solving). 12sessiekortPS-v4 Het doel is bij te komen, energie op te doen en een aantal veranderingen te bewerkstelligen, zowel in u omgang met burnout (coping), uw leven als veranderingen bij uw werkgever. OPVALLEND: wij ontwierpen onderstaand programma in 2007, en in 2011 nam landelijk de LES exact dezelfde driedeling over! Ons PS-12 sessie programma (2007)  , dat er eerder was, sluit dus naadloos aan bij de bedrijfsartsrichtlijn LESA uit 2011 (PDF; pag. 12 en 13 H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout); de indeling in 3 hoofdfasen is dezelfde: crisis, probleem- en oplossingsfase en toepassingsfase.

Voor wie graag niet alleen het programma, maar ook de slaagcijfers en wetenschappelijke onderbouwing wil zien WAAROM het programma in elkaar steekt zoals het nu is, bevelen we de 6 pagina-PDF ‘Effectiviteit en onderbouwing’ aan (klik). Effectiviteit onder onderbouwing 12PS methode S Burnout SSjan2016

Uiteraard wordt het burnout programma per persoon bijgesteld, met name op grond van de BBTI – Blankert Burnout Trigger Inventory, de eerste gedocumenteerde burnoutanalyse ooit. Klik hier voor een BBTI-invulformulier (.doc) BBTI ingevuld met cijfers en tekst 1-2dat u kunt invullen en opsturen, en hier voor het wetenschappelijke artikel met uitleg achtergrond (pdf) BBTI Burnout Analysis with example

Wij geven een indruk van de gebruikelijke volgorde van sessies. Tussen de sessies door worden ‘huiswerkopdrachten’ gemaakt en worden wekelijkse activiteitenplanningen opgesteld. De (als richtlijn: 12) sessies zijn opgesplitst in 3 fasen:

fase 1: leren bijkomen
fase 2: inzicht verwerven
fase 3: veranderen voor de toekomst.

Uiteraard sluit het programma goed aan bij wat onder ‘waardoor burout’ en ‘hoeveel burnout’ op deze site is verteld, en bij de burnout-er is gemeten dan wel ingeschat.

Fase 1 Leren Bijkomen

Sessie 1: Diagnostiek en oriëntatie. U wordt getest of u burnout hebt; ook wordt nagegaan in hoeverre ‘de’ typische burnoutverschijnselen bij u aanwezig zijn. Het programma wordt uitgelegd, financiën worden besproken en huiswerk wordt ingeleid – o.a. je burnoutverhaal opschrijven.

Sessie 2: De uitputting. Er wordt met u diepgaan geïnventariseerd wat stressgevende situaties en factoren zijn. Die worden vastgelegd. Eveneens wordt nagegaan welke factoren in uw leven u nog energie geven, en welke u vroeger energie gaven. De probleemgebieden (qua energielekkage) worden met u op een rij gezet. Er worden prioriteiten gesteld m.b.t. Tot diverse zaken.

Sessie 3: Zelfvertrouwen. Er wordt een 360 feedback rond u georganiseerd, en u maakt kernkwadranten, zodat u een des te beter inzicht krijgt wat u allemaal wel goed doet. Dit verhoogt uw zelfvertrouwen.

Sessie 4: Stabilisatie. Werk stress kan overvloeien in privé en vice versa; hetzelfde geldt voor de vrije tijd. Deze invloeden worden op een rij gezet. De energiegevers worden benadrukt en tussentijds wordt nagegaan hoe u tot een goede, energiegevende weekplanning kunt komen. Ontspanning wordt geïntroduceerd.

Fase 2: Inzicht verwerven

Sessie 5: Aanpak energievreters/stressoren. De eerder gemaakte lijst wordt erbij gehaald, en er wordt diepgaand geinventariseerd wat en hoe kan worden verminderd qua spanningsbronnen.

Sessie 6: Coping. Coping is ‘omgaan met’. Er wordt nagegaan wat uw copingstijl is in allerlei situaties. En hoe u eventueel anders met dingen om kunt gaan. Andere copingstijlen worden geoefend met rollenspelen, en huiswerk om een en ander uit te proberen.

Sessie 7: Job match. Burnout kan voort komen uit een slechte match tussen persoon en werkinhoud of werkomgeving. De 8 meest gangbare mismatches worden met u nagegaan, om te kijken wat wel of niet van toepassing is. Ook wordt per gebied nagegaan wat er wel of niet aan te doen valt.

Sessie 8: Belangentegenstellingen. Veel burnout hangt ook samen met belangentegenstellingen. Met u worden alle belangentegenstellingen in uw leven nagegaan – ook de tegenstellingen tussen u en uw omgeving (waaronder mogelijk collega’s of baas). Ook wordt nagegaan wat of wie de ‘steungevers’ in uw leven zijn en wie de ‘vermoeiers’.

Fase 3: veranderen voor de toekomst

Sessie 9. Overtuigingen. Tijdens de sessies, maar ook door de week tussen sessies door (tijdens het uitvoeren van uw activiteitenplanning) gaan u dingen verrassen en opvallen waardoor uw opvattingen soms veranderen. Wij gaan op een rij welke opvattingen bij u wellicht allemaal zijn veranderd. De veranderde opvattingen kunnen leiden tot verminderde burnout.

Sessie 10: Overzicht veranderingen. Hier worden alle zaken die u hebt ontdekt en wilde veranderen op een rij gezet: de energievreters die worden aangepakt, de energiegevers, de belangentegenstellingen, de coping, de jobmatch. E.e.a. Wordt samengevat en consistent gemaakt.

Sessie 11: Door anderen dan u te maken veranderingen. De burnout lag natuurlijk niet geheel aan u. Aan de hand van de lijsten in de voorgaande sessies wordt vastgesteld wie verder wat moet veranderen om u uit de burnout te houden.

Sessie 12: coming out/voor veranderingen opkomen. Hier wordt alles bij elkaar opgeteld, worden de belangrijkste doelen opgeschreven evenals de dingen die de werkgever moet veranderen. U gaat achter uzelf staan en samen met de adviseur vragen om de veranderingen die buiten u zelf staan.

Mail info@burnout.nl of mail ons wanneer u gebeld zou willen worden. U krijgt altijd kostenloze wetenschappelijke tests en een vrijblijvend oriëntereng gesprek.

Tweede Spoor?

Indien alsnog het Tweede Spoor gepaster is, sluit ons programma voor loopbaanorientatie naadloos aan op het PS12 burnoutherstelprogramma – klik hier op de PDF ‘ loopbaanorientatie’

4. ‘SB-2015’ burnoutherstelprogramma

Na 9 jaar en 1.000 behandelde clënten vonden wij het tijd het ’12 sessie PS (Problem Solving) burnout herstel programma) aan te passen aan nieuwste inzichten.

Klik hier voor ons burnoutherstelprogramma, ‘SB-2015’ (pdf) SB-2015-puur-methode

Hier vindt u een artikel, ‘De kunst van burnout-herstel’, met de achtergrondinformatie hoe ons programma tot stand is gekomen. De-kunst-van-burnout-herstel-17-juni-2015 (dit artikel is ook opgenomen in Google Scholar na publicatie en peer-review, dus vast onderdeel van de wetenschap geworden).

Kunst van burnout – herstel; nieuwe methode SB-2015

get PDF from researchgate

Publications JP Blankert PhD in general:
http://www.burnout.nl/publications-Jean-Philippe-Blankert-PhD/index.html 

De Kunst van Burnout – herstel; nieuwe methode ‘SB-2015’

Dr Ir Jean Philippe Blankert M.A.

De volledige tekst van deze wetenschappelijk erkende burnout herstelmethode vindt u op de pagina ‘publications’ – link (klik)