Stichting Burnout

Stichting Burnout is actief in drie landen: België, Nederland en Duitsland, op respectievelijk:
http://burnout.be
http://burnout.nl
http://burnout.berlin (!)
   Home NL - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Burnoutprogramma
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaan: samenwerking Midlifetop
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact

Speciale onderwerpen buiten menu om:

BeZaVa- nieuw per 2014! In 2013 of daarvoor ziek uit dienst? Nu in 2014 gratis burnouthersteltraject op kosten VORIGE WERKGEVER!

Zie BeZaVa

KEURING in verband met burnout, Lyme, CVS, bij UWV of particuliere verzekeraar? Klik en lees!

Stichting Burnout doet niets anders dan burnout genezen. Daarom zijn wij er 'zo goed' in - inclusief alle juridische aspecten

Erkend zorgaanbieder:
http://zorgaanbieders.nl/details/1/0161735-Stichting+Burnout

Wegens succes zoeken wij nog burnoutexperts in:

- ENSCHEDE - CV's zijn welkom op info@burnout.nl

Vraag een gratis test, en een vrijblijvend oriënterend gesprek op een van onze 20 locaties!

Klik links op:
- Burnout symptomen?
- Burnout-test?

- KEURING in verband met burnout, Lyme, CVS, bij UWV of particulier? (nieuw!)


Natuurlijk moeten we goed onderscheiden of er van burnout sprake is, en of er geen overlap is met een andere ziekte. Dat doen we vrijblijvend, met tests en een oriënterend gesprek bij u in de buurt. Als u ons en de consulent ziet zitten, maken wij een plan op, met totaalprijs. Dat leggen we aan u voor als klant, aan de financierder (vaak werkgever of u zelf) en wij tekenen zelf ook mee. Zo wordt commitment geschapen en bent u in het algemeen binnen enkele maanden hersteld.

Door de banken, beginnend met Lehman 2008, is er een crisis die wellicht decennia gaat duren. Een van de vele gevolgen is dat ziektekosten verzekeraars vanaf 1 januari 2012 niets meer vergoeden voor 'aanpassingsstoornissen' waar burnout formeel onder valt. Als de werkgever aanvankelijk niet wil betalen voor burnoutherstel, ondanks Wet Verbetering Poortwachter, dan KENNEN WIJ WEL ALLE WEGEN OM AAN GEKLD TE KOMEN! De consulent van het vrijblijvende gesprek neemt dan graag het volgende schema met betaalmogelijkheden met u door ;)

Ook juridische aspecten!

Voordat u burnoutherstel 'mag gaan doen', komen er heel wat juridische aspecten bij kijken, want soms proberen werkgevers reintegratiekosten te voorkomen....wij helpen u, als u bij ons burnoutherstel wilt doen, OOK met de juridische aspecten en wel GRATIS. Wij hebben ook samenwerkingen met juristen.

Een nieuw, volledig overzicht van het relevante juridische kader als u ziek wordt vindt u onder 'Juridisch burnout' (zie het menu links)

Diagnostiek en neurowetenschappelijk onderzoek

Naast 'pure' burnout diagnose en burnoutherstel specialiseren wij ons in toenemende mate in diagnostiel. Wij beschikken voor alles over de juiste wetenschappelijke tests, en voor de diagnose van burnout versus aanpalende gebieden noemen wij o.a.:

 • de 4DKL, de bij bedrijfsartsen goed bekende methode (die wij ook hebben)
 • de UBOS = Utrechtse Burnout Schaal = Nederlandse vertaling van MBI = Maslach Burnout Inventory
 • de enige andere wetenschappelijk erkende burnout test SMBQ in diverse tale
 • de breed op psychische klachten georiënteerde SCL-90

Daarnaast vraagt een toenemend aantal klanten ons de wetenschappelijke stand van zaken uit te zoeken, zoals trauma-geinduceerde hypocapnia inclusief thuisinstallatie, de mogelijkheden tot neuroimaging bij chronische insomnia, het bepalen van het SOORT schizofrenie in neurobiologische zin etc.

OF: wij helpen aanstaande arbeidsongeschikten om het medisch dossier zo volledig mogelijk te maken - o.a. door onderbouwing met research artikelen.

Wij hebben plezier in de bio-psychologische wetenschap en in mensen helpen, en dichten die kloof zo snel mogelijk.

Veelvoorkomende vraag - 'Uw recht op vrij'- downloadt hier de richtlijn (PDF) van de bedrijfsartsen: 3 weken voor crisis en daarna 6 weken voor probleeminventarisatie; en de richtlijn hier (2e PDF). Zie verder 'Juridisch burnout' (menu links)

Contact?

Mail ons op info@burnout.nl met alles wat u wilt, of vraag om een telefoongesprek of Skype gesprek. Vermeld in uw mail a.u.b. in elk geval:

 • email adres
 • naam
 • woonregio
 • telefoonnummer
 • telefoonmiddagen en - avonden waarop u telefonisch bereikbaar bent.

  Sommigen vinden het leuk hun hele verhaal eerst uit te schrijven. Als 'record' hebben wij een werkstuk van 80 pagina's gekregen, over de eigen burnout ('schrijven als verwerkingstherapie').

  Anderen willen zo snel mogelijk een telefoongesprek met een deskundige.

  Weer anderen willen eerst wat per email weten, tests doen, en staan dan op voor telefoon: om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

  Alle varianten zijn mogelijk, als u bovengenoemde informatie er maar bij zet.

  Tot en met testen en vrijblijvend kennismakingsgesprek met een burnoutcounslluent/psycholoog is alles kostenloos. Als u daarna positief bent, maken wij een plan, met kosten, en daar kunt u ja of nee op zeggen.

  Een voorbeeld-aanpak in '12 sessies' vindt u op bijgaand PDF - 3 A4

  NIEUW: ook burnout behandeling volgens ACT mogelijk - zie PDF (2 A4 ACT)

  Een voorbeeld van 2 testuitslagen vindt u bijgaand (fictieve naam; PDF)

  Een voorbeeld van een burnoutDIAGNOSE, los van de tests, wel onderdeel van een trajectplan, vindt u bijgaand (PDF 2 pag.)

Betalingsmogelijkheden bij loondienst

Met het laten betalen van een traject door werkgever, arboverzuimbegeleidingsbedrijf (zoals Arboned) of verzekeraar van de WERKGEVER (voor loondoorbetaling bij ziekte) hebben wij erg veel ervaring. Probeert u na te gaan of uw werkgever a) 'eigenrisicodrager' is of niet? en b) indien niet, en dus herverzekerd: probeer te weten te komen wie de EINDverzekeraar is van de loondoorbetaling bij ziekte (dus of 'Arboned' de verzuimbegeleider is is minder belangrijk, veel belangrijker is te weten welke VERZEKERING (Allianz, Centraal Beheer) e.d. de kosten 'Wet loondoorbetaling bij ziekte' betaalt). Neem die informatie mee! En wij nemen dan met u ons 'betaalschema' door -> klik (pdf)

(De ziektekostenverzekering is irrelevant geworden, sinds 1 jan. 2012 is geen enkele 'aanpassingsstoornis' waar burnout volgens DSM V onder valt, vergoed).

Burnout bij zelfstandigen/DGA's

Burnout bij zelfstandigen of DGA's ('Directeur Groot Aandeelhouder') ligt iets anders dan bij loondienst. Ongeveer 1/4 van onze burnoutklanten bestaat uit zelfstandigen, dus wij zijn er vertrouwd meer. In bijgaand PDF (2 pag.) beschrijven wij wat wij kenmerkend vinden voor de zelfstandige/DGA burnout.

'Burnout'?

Burnout wordt al decennia onderkend, maar de wetenschappelijke bevindingen zijn nog onvoldoende bekend gemaakt (overigens: voor Vlaanderen zie www.burnout.be)

Bovendien kan het individu dat aan burnout lijdt vaak moeilijk 'het kaf van het koren' scheiden: vandaar deze site. Met wetenschappelijke achtergronden, onderlinge hulp door bij Stichting Burnout aangesloten klanten en een door Stichting Burnout ontwikkeld uitgebalanceerd burnoutherstelprogramma met eigen coaches.

Dowload HIER een werkgevers-werknemersleaflet, waarbij je als werkgever->werknemer of andersom aan elkaar kunt tonen wat Stichting Burnout is & doet.

Lees via het menu links:

Interesse in vrijblijvend orienterend gesprek? In vrijblijvende (!) burnout tests? Mail info@burnout.nl (telefoongesprek kan ook, maar wordt per mail ingepland)

Formeel: burnout is gedefinieerd door dr. C. Maslach en middels de International Classification of Diseases, ICD-10 - 'a state of vital exhaustion' (category # Z73.0)) - zie ook: wetenschappelijke achtergrond hier (klik).

Het beste, meest recente overzichtstartikel is uit November 2011, Engelstalig, uit het 'DeutscheÄrzteblattInternational'- klik voor PDF. Dit artikel is handig om mee te nemen als u met een arts moet spreken.

Voordelen Stichting Burnout

 • 'Binnen twee dagen op gesprek, met testuitslag, bij gespecialiseerde burnout-psycholoog'
 • 'Erg goed op de hoogte van uitkeringen, rechten, plichten, wat handig is voor mij om te doen'
 • 'Succesvol in het betaald krijgen van burnouthersteltrajecten'
 • Kanttevredenheidscijfer: 8,5 (landelijk)

Special: 'hoe omgaan met weigerende/wetsontduikende bedrijfsarts?'

Stichting Burnout Psycholoog Arts
 • binnen 2 dagen op gesprek
 • 8 weken 'wachtlijst' EN wordt niet vergoed
(gevaar): 'Kan het niet meten, dus bestaat het niet. Depressie staat wel in mijn handboek arts'
 • verstand van werk-burnout
 • zeer algemeen; vaak zonder plan
 • slaapmiddelen, anti-depressiva of 'paardemiddelen'
 • over je werk kunnen praten en emoties
 • divers
 • slechts kort over werk en emoties kunnen praten
 • weet niet hoe betaald te krijgen, denkt niet mee in deze
 • weet niet hoe betaald te krijgen, denkt niet mee in deze - of vergist zich: 'zorgverzekering'(FOUT)
 • kiest kant werknemer
 • neutraal
 • kiest kant arts (M)

Kennismaken, testen etc. zijn allemaal vrijblijvend. Als u vindt dat het klikt, maken wij een trajectplan dat wij samen met u aan de werkgever of uitkeringsinstantievoorleggen. Wij maken van hun 'aanvankelijke nee' een ja, daar hebben wij onze voor. Wij kunnen de werkgever overtuigen uw traject te betalen, en anders proberen we via onze verzekeringsspecialist dat het traject wordt betaald door de verzekeraar van het bedrijf zelf. (!)

Wij hebben vaste samenwerking met bedrijfsartsen die een tegenexpertise bieden.

Wat bij kip-ei problemen ('Ik ben ziek' <-> 'Nee we hebben een arbeidsconflict')

In Nederland is met dol op het spelen van spelletjes. Een ervan is, bij ziekte/burnout: 'Ik ben ziek' versus 'Nee, we hebben een arbeidsconflict'). Hoe lossen we deze Grordiaanse knoop op? Klik op onderstaande afbeelding!


kip-ei(klik op tekening)


Erkenning Stichting Burnout en doorgroei wereldwijd onderzoek

Stichting Burnout, Trimbos Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en nog een aantal soortgelijke instituten leggen uit wat de nieuwste onwikkelingen zijn op het gebied van HERSENEN in een apart katern van de Telegraaf op 24 december 2011. Als u alleen de bijdrage van Stichting Burnout wilt lezen in deze update vindt u dat hier.

Als u intussen een zeer nuttig uitzending wilt zien over burnout, waar wij op de achtergrond aan hebben meegewerkt: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1211374

Stichting Burnout leidt sinds kort ook het burnout onderzoek binnen de wereldwijde MEG-gemeenschap - gemeenschap van Magneto Encephalografische scanners (vier fabrikanten wereldwijd) - http://burnout.be/docs/Theorem-burnout-over-excited-neuron-cells-Blankert-2013.pdf

Vrijblijvend orienterend gesprek bij u in de buurt

Wij verwelkomen u graag op een vrijblijvend orienterend gesprek, met de uitslagen van 2 wetenschappelijke burnoutests! (die niet openlijk op een site staan). Met 25 burnoutspecialisten in het land hebt u nooit meer dan een half uur reistijd nodig. Emailen kan 24 uur per dag - en binnen 2 dagen zit u op gesprek, getest en wel.

Mail info@burnout.nl met in elk geval vermelding van telefoonnummer en woonplaats - en u mag alles mailen wat u wilt, zo kort en zo lang als u wilt.

Stichting Burnout op facebook

Wij zijn ook op facebook, met ANDERE teksten en ANDERE invalshoeken die aan het denken zetten ;) Bezoek ons op https://www.facebook.com/pages/Burnout/124775990971441Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout