SStichting Burnout - op 1 A4 klik pdf
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl
   Home - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout behandeling - herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysiologie-fysieke-kant-burnout
Werkgeversservice
Einde tijdelijk contract ziek
Burnout en vaststellingsovereenkomst
Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uitkeren bij burnout
nog meer......
Vacatures Stichting Burnout


Mini-site voor smartphone/tablet KLIK -> burn-out

Stichting Burnout (SB) doet niets anders dan burnout genezen. Daarom zijn wij er 'zo goed' in....met eigen onderzoek.
Sinds 2006.
Landelijk 15 vestigingen - mail info@burnout.nl voor een vrijblijvend orienterend gesprek over burnoutherstel!

(voor juridisch klik hier en voor financien klik hier)

(voor google reviews klik hier = helemaal onderaan deze pagina)

Voordelen Stichting Burnout voor werkgevers

Waarderingen Stichting Burnout


Google reviews: klik link

ZorgkaartNederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=stichting+burnout

U voelt zich steeds minder en denkt misschien burnout te hebben...

Over de ziekmelding staat hier uitstekende tekst: http://bedrijfsarts.net/ziekmelding-ziek-melden.html

Dan is het goed voor uzelf uw symptomen op te schrijven, ente vergelijken met onze lijst van burnout symptomen. Als de symptomen redelijk overeenkomen, is het goed voor uw dossier, en de helderheid en snelheid van het proces snel een diagnose op schrift te krijgen - zie officiele burnout tests, diagnose en http://burnoutdiagnose.nl. Burnout is een beroepsziekte, die u dan ook ziet staan op http://beroepsziekten.nl, waar ook de richtlijn per beroepsziekte is vermeld. Voor het gemak: klik hier voor de burnout richtlijn (pdf) waarbij 3 diagnostische tests worden voorgeschreven: 4DKL, SCL-90 en Ubos. De burnout richtlijn van het NCVB uit 2016 geeft nog meer inzicht: klik pdf.

De 4DKL kunt u gemakkelijk uzelf afnemen: klik hier voor excel; vul het in en save. Ga vervolgens naar het tabblad 'uitslagen'. Bij een disstress van 20 of hoger en somatisatie van 10 of hoger is goed dat u burnout bent. Echter, voor een volledige diagnose zijn ook SCL-90, Ubos en anamnese nodig. burnoutdiagnose.nl

Mail ons vrijblijvend op info@burnout.nl met uw woonplaats en telefoonnummer als u geïnteresseerd of de twee andere tests van de burnout richtlijn, SCL-90 en Ubos, OOK burnout uitwijzen. De SCL-90 en Ubos zijn om copy-right redenen niet vrij verkrijgbaar, vandaar dat wij het via een testuitgever moeten afnemen.

Als u twijfelt of het burnout is of iets anders, kijk dan op onze pagina 'verschil met?'

Vrijblijvend oriënterend gesprek over burn-out herstel?

SB (Stichting Burnout) HERSTELT burnout, landelijk en wel op 15 locaties. Mail ons - met telefoonnummer en woonplaats - voor een vrijblijvend orienterend gesprek. info@burnout.nl of ons contactformulier. SB kenmerkt zich door een heel GRONDIGE aanpak, inclusief uitgebreide stressanalyse van het werk (zie o.a. BBTI klik .doc) en probleemoplossing ten aanzien van alle werkgerelateerde stressoren EN aanpak can coping van alle werkgerelateerde stressoren. Als werkgever bepaakde stressoren niet wil wegnemen, volgt spoor 2 in ons advies voor een duurzame, GELUKKIGE herintrede in het werkproces bij een andere werkgever.

De meeste andere aanbieders van burnoutherstel zetten alleen in op vitaliteit en sporten - maar laten het werk ongemoeid zodat je na hun traject meteen weer last hebt van de oude, onopgeloste stressoren). Onze aanpak uigeschreven: klik pdf. Wij volgen volledig de burnoutrichtlijn (klik .pdf) en zijn 100% in burnout gespecialiseerd, 'wij doen niets anders'. GGZ/HSK slaan de burnoutrichtlijn over, stellen een DSM (psychiatrische diagnose) met dus ook een aanpak die helemaal niet helpt burnout te herstellen.

Stellen werkgever en bedrijfsarts liever geen diagnose?

Als uw werkgever u niet bij voorbaat graag wil houden, zult u van werkgever niet snel een diagnose krijgen, van door werkgever ingeschakelde arbo-artsen en bedrijfsartsen evenmin. Andere sites, zoals bezava.com, reïntegratie.com en bedrijfsarts.net leggen u uit waarom. Als men van u af wil zal de 'blaming game' worden gespeeld: u zelf verantwoordelijk houden voor uw ziekte, en zo veel privéredenen ervoor zoeken en bij voorbaat geen enkele werkstressor of werkgerelateerdheid.

Vijf veel voorkomende reacties na uiting van uw burnout-vermoedens

horen zien zwijgen Reactie 1: 'horen,zien zwijgen'
ontkenning burnout Reactie 2: ACTIEF ontkennen
bevelen> Reactie 3: U bevelen verkeerde dingen te doen, zoals 'Over 2 weken weer aan het werk', u naar GGZ/HSK sturen etc., u een mediator aanpraten, vso (vaststellingsovereenkomst) aanbieden
blame-game-burnout Reactie 4: Te zeggen dat het aan u ligt als werknemer, aan uw persoonlijkheid, aan nader te onderzoeken psychiatrische oorzaken (terwijl werk-burnout onder arbo en beroepsziekten valt en dus 'schuld werkgever', die het had moeten voorkomen).
sociale-steun-burnout Reactie 5: sociale steun en interesse. Men vertelt u over de burnout richtlijn, neemt tests af, stelt diagnose en men vraagt u een externe herstelpartij te zoeken die de werkgever betaalt. Dan weet u dat deze werkgever u wil houden!


Veel GZ en GGZ partijen (ook onder andere namen, zoals HSK) proberen uw ziekte een diagnose te geven die NIET onder http://beroepsziekten.nl valt, maar onder de gewone zorg, vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Hierdoor verdwijnt bezava en werkgerelateerdheid voor de werkgever, maar a) gaat uw bijdrage ziektekosten omhoog b) krijgt u een niet passende behandeling, een die niet voor burnout is bedoeld, omdat ziektekostenverzekeraars burnout niet vergoeden: https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out. Hier weten wij wel raad mee, als u ons als herstelpartij wilt.

Kern burnout

De kern is dat velen niet weten hoe burnout te genezen, en daarom geloven dat het NIET te genezen is, en daarom snel een 'ziek uit dienst' zal opleveren, die, bij arbeidsongeschiktheid van 80% of minder, een werkgever al tonnen kan kosten (nadere uitleg op genoemde sites, bezava).

Als werknemer met burnout hebt u veel te doen:

 • u inlezen over burnout
 • u inlezen over alle achter liggende financiële en juridische achtergronden, want helaas zullen de meesten die met u in contact treden slechts aan u willen verdienen, terwijl u zelf van de regen in de drup komt.
 • burnout English NetherlandsUK/English speaking (international) click here (pdf)

Burnout is een 'ecologische dysfunctie' zei James Carroll al in 1979, dat wil zeggen: een mismatch in behoeften tussen u en uw omgeving. Het behoort tot de A&O Psychologie, Occupational Health Medinicie, arbeidsgeneeskunde, en niet GZ=GGZ=psychiatrie met DSM 4. Wetenschappelijke informatie over burnout vindt u op onze pagina wetenschap en op http://scholar.google.com

Burnout is UITSTEKEND te genezen, maar dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • geduld; u moet heel wat op een rij zetten, en het genezingsproces duurt vaak 6-9 maanden - zie 'burnout cijfers' met alle onderbouwing.
 • analyse van werkstressoren (en eventuele privestressoren) zoals met onze BBTI (in eigen woorden en cijfers invullen en saven. .doc)
 • in harmonie met werkomgeving wegnemen van de stressoren
 • sociale steun vanuit werkgever (en dus totaal geen dreigingen)
 • een zeer ervaren coach/A&O psycholoog die veel Engelstalige burnout literatuur heeft gelezen, en veel ervaring met burnoutgenezing heeft.

Kosten en keuze behandelpartij

Kosten zijn in principe altijd voor de werkgever, en de klant = u = zieke werknemer bepaalt door WIE u behandeld/gecoacht wilt worden. Deze feiten worden onderbouwd op: http://www.burnout.nl/burnout-juridisch/index.html#g. Als uw werkgever met de kosten 'omhoog' zit kan het UWV faciliteren in de kosten, wij kennen de weg.

Ga in elk geval NIET mee in mediation of een vaststellingsovereenkomst! U hebt recht op herstel naar uw keuze op kosten werkgever - zulks is bepaald door arbowet en Wet Verbetering Poortwachter. Met mediation en een vaststellingsovereenkomst willen sommige werkgevers de wet ontduiken - dat is niet gunstig voor u, lees http://www.burnout.nl/burnout-juridisch/index.html en als u toch een vaststellingsovereenkomst overweegt: vraag zoveel als op de homepage van http://vaststellingsovereenkomst.nl wordt voorgerekend.

Nieuws 25 april 2018: steeds meer werkgevers krijgen loonsancties opgelegd door UWV wegens gebrekkige reintegratie-inspanning (te weinig extern herstel) - klik link

'Therapieland'

'Therapieland' bestaat hoofdzakelijk uit coaches, psychologen, therapeuten die 1 lievelingswerkmethode hebben (overzicht: klik therapiesoorten) . Het moet echter anders: de klant moet centraal staan en niet de methode, en geen enkele 'algemene methode' is compleet en specifiek genoeg om burnout te genezen. Meestal hebben zich aanbiedende burnoutherstellers weinig of geen verstand van de arbeidsgerelateerde context, laten ze werkstressoren buiten beschouwing om goede sier te maken bij de werkgever, en hebben ze geen van tevoren uitgeschreven aanpak, specifiek voor burnout - die wij wel hebben: klik methode SB-2016 (pdf) Ook hebben wij een totaalmodel waarin chronische stress en burnout te plaatsen: klik pdf stress-burnout model Stichting Burnout.

Als enige in Nederland is onze burnout herstel methode wetenschappelijk goedgekeurd: ga naar Google Scholar, geef in 'burnout herstel methode' en de onze komt als eerste (en enige) naar boven.

Inhoudsopgave homepage: u kunt direct doorklikken naar het juiste onderwerp. Daarnaast hebben wij links ons menu met ca. 20 aanverwante webpagina's. Videofan? In 4 minuten uitleg wat kenmerken zijn van burnout (klik, youtube)

Verder.....

Voor werkgevers: 'Hoe kun je risico op burnout tijdig herkennen?' (klik linkedin artikel) en de werkgeversbrochure (klik pdf)

Ons gratis burnout discussie-forum: http://burnout.nl/forum/ - klikken op 'general discussion' en dan ziet u alle topics en threads. Of rechtstreeks naar http://burnout.nl/forum/?p=%3Fforum%3D639315

Een goed begrip van reïntegratie krijgt u door lezing van: reïntegratie.com - http://xn--rentegratie-edb.com/index.html

De gang van zaken die de wetgever prefereert staat op burnout-juridisch: werknemer zoekt geschikte herstelpartij, werkgever betaalt.

Deze wetgeving overslaan/ontduiken door een vso, vaststellingsovereenkomst is niet de bedoeling van wetgever of rechterlijke macht. U verliest als werknemer al uw uitkerings- en reintegratierechten, ook al meldt de werkgever u niet officieel ziek en tekent u met geheimhoudingsplicht. Omdat u met een vso jarenlang rechten verliest, staat op de homepage van http://vaststellingsovereenkomst.nl hoe u zoveel kunt vragen (ook: veel meer dan transitievergoeding) omdat u jaren zelf in inkomen moet voorzien.

De route die wij, als Stichting Burnout preferen, is dezelfde als die van de wetgever:

 • Probleemanalyse maken, diepgaand, zoals met BBTI
 • plan van aanpak maken, dat consensus geniet van zowel werkgever als werknemer, met herstelpartij die door de werknemer is uitgekozen maar door werkgever betaald - klik
 • burnoutherstel in ca. 6 maanden (daar heb je ruim de tijd voor, gegeven de maximale ziekteperiode van 2 jaar)
 • als vervolgens de werkgever van u af wil, of niet wenst stressoren weg te nemen die voor u tot overmatige stress/terugval in burnout leiden: tweede spoor kiezen, met outplacement in ziektetijd.

Goed nieuws

Goed nieuws is dat burnout, mits binnen 1-2 jaar na ontstaan door ons aangepakt, 100% te herstellen is, en dat u daarna een completer en vollediger mens bent. Burnout komt o.a. door een 'opeenstapeling van, ten aanzien van werkomgeving, niet geleerde lessen' en tijdens het burnout herstel gaan wij juist die lessen met u leren.

Erkenning Stichting Burnout

Voor de erkenning van Stichting Burnout zie 'achtergrond en contact', en onze pagina over wetenschap en burnout. Wij werken heel transparent en wetenschappelijk verantwoord.

Contact

info@www.burnout.nl of gebruik ons contactformulier (klik) .

Voor een vrijblijvend orienterend gesprek over burnoutherstel kunt u ons mailen: info@burnout.nl. Wij beantwoorden vragen PER REGIO, dus vermeld atlijd: telefoonnummer en woonplaats.

Voor tactische en juridische vragen, zo van 'wat moet ik doen als mijn werkgever+bedrijfsarts burnout ontkennen' of 'de wet niet volgen' kunt u het beste terecht, vinden wij, op sites als http://bedrijfsarts.net, http://reïntegratie.com. http://reintegratie.theater, http://reintegratie.theater/downloadpagina/ .

Het juridische kader staat op 'burnout juridisch', en dat is alles wat wij juridisch weten. Voor juridische vragen kunt u de Jurofoon raadplegen, of Swartlegal - wij zijn geen juristen en hebben daar ook geen plezier in, wij hebben plezier in PSYCHOLOGIE en burnout herstellen.

Google reviews voor Stichting Burnout

 

 

   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout