Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Vrijblijvend oriënterend gesprek over uw burnout? Mail info@burnout.nl, 14 locaties in Nederland

Stichting Burnout doet:

 • burnout diagnoses
 • arbeidsdeskundig onderzoek en rapportage in geval van burnout
 • burnout herstel (zie voor onze speciale aanpak klik ), zowel eerste als tweede spoor
 • expertiseonderzoek bij niet uitkeren van AOV’s (Arbeids Ongeschiktheids Verzekeringen) bij burnout (Movir is een veel voorkomende verzekeraar die niet wil uitkeren)
 • bemiddeling/strategie rechttrekken verhouding werkgever-werknemer in geval van burnout

Bent u geïnteresseerd in éen van bovenstaande diensten? Mail dan info@burnout.nl met uw telefoonnummer, woonplaats en ingevulde 4DKL 4dkl blanco ter verzending .Indien (tabblad ‘uitslag’) uw disstress 20 of meer is, is de kans heel groot dat u burnout hebt; al is om het ‘verhaal rond te maken’ ook het maken van SCL-90 en Ubos nodig.

Of BEL: 085-0603670

Wij zijn op 14 locaties aanwezig, dus bijna altijd een binnen 30 minuten rijden van u.

Een zelfhulpgroep voor burnout-ers vindt u op facebook:
https://www.facebook.com/groups/burnout.nederlands/
en op ons forum: http://burnout.nl/forum/?p=%3Fforum%3D639315

Multidisciplinaire richtlijn burnout met daarin genoemd diagnostische tests 4DKL, Ubos en SCL-90: HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout

Site voor werknemers; onze site voor werkgevers vindt u op StichtingBurnout.nl

Deze site is gericht op ‘zoekende werknemers’, die niet direct erkenning of (her)kenning vinden voor hun burnoutklachten bij werkgever of bedrijfsarts.

Onze site voor WERKGEVERS vindt u op: http://StichtingBurnout.nl –

including an explanation of ‘what should’ and ‘what should not be done’ in English on http://stichtingburnout.nl/burnout-Netherlands-explanation-English.html, for employers and employees alike. Additional PDF for employees: UK-English-customers-Stichting-Burnout-1november2015-Netherlands-international

Linkedin groep voor collegiaal overleg over burnout, voor P&O-ers/werkgevers: https://www.linkedin.com/groups/13563388/

Burn Out vermoedens als werknemer: wat is de juiste gang van zaken?

De juiste gang van zaken, zoals bedoeld door de wetgever, is:

1. u beseft dat het ‘arbeidsgerelateerde zorg’ is, en dat burnout een beroepsziekte is, en dus NIET valt onder ‘gewone zorgverzekering’ of IG (individuele gezondheidszorg) of ‘huisarts met doorverwijzing’

2. u vraagt om een professionele bedrijfsarts die de richtlijnen van http://beroepsziekten.nl hanteert; in het geval van burnout dus de burnoutrichtlijn HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout met diagnostische tests Ubos, 4DKL en SCL-90

3. uit de tests, en overige anamnese, blijkt of u burnout bent. Mocht de bedrijfsarts de richtlijn en tests weigeren na te leven: lees sites als http://bedrijfsarts.net en http://reintegratie.theater en email (met vermelding woonplaats en telefoonnummer) info@burnout.nl

4. als uit tests en ananmese blijkt dat u burnout hebt, hoort werkgever dat te erkennen – u vrij te geven, en u aan te bieden een externe burnout herstel interventie NAAR UW KEUZE te betalen. Als dit niet gebeurt: mail info@burnout.nl met vermelding woonplaats en telefoonnummer

5. Als wij = Stichting Burnout u een goede partij lijken, mail ons voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over burnoutHERSTEL. Want dat is onze kernactiviteit: burnouthersteltrajecten uitvoeren, op kosten van werkgever, of – als u vangnetter bent – op kosten van het UWV. ‘Zelfbetaling’ kan uiteraard ook, maar als andere partijen er wettelijk voor moeten betalen (omdat burnout onder ‘arbeidsomstandigheden valt, zie ook: https://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt) – waarom zelf betalen?

6. Als de werkgever van u af wil, ook na eventueel burnout herstel, is tijd tijd voor ‘reintegratie tweede spoor’, wat inhoudt: burnoutherstel PLUS outplacement, zonder tijdsbeperking, met het doel gezond uit dienst te gaan richting een andere werkgever. Een vaststellingsovereenkomst is VERBODEN bij ziekte (als u er toch in mee wilt gaan: vraag dan het bedrag en toon werkgever de redenering van de homepage van http://vaststellingsovereenkomst.nl – d.w.z. minstens 200.000 euro vragen).

7. Geen hervatting als:

 • geen diepgaande probleemanalyse is gepleegd – voorbeeld: PA – Probleemanalyse 1.2 cijfers en tekst
 • als de burnout richtlijn niet is gevolgd HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout
 • als er nog geen externe burnout herstelinterventie naar uw keuze is aangeboden
 • als er geen ‘pva’= plan van aanpak ligt waar u het hartgrondig mee eens bent (en dat u eventueel zelf heeft ingediend; juridisch moet er tussen werkgever en werknemer consensus zijn over een plan van aanpak, anders kan men niet verder / mail info@burnout.nl met vermelding woonplaats en telefoonnummer) – voorbeeld: blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word
 • als werkhervatting u paniek oplevert
 • als werkhervatting reisstress oplevert
 • als werkhervatting een star urenschema inhoudt
 • als het te hervatten werk niet uitsluitend LEUK is en BEVORDEREND voor het zelfvertrouwen in een omgeving die u SOCIAAL – EMOTIONEEL STEUNT, zonder enige werkstress. Te vroege werkhervatting zonder juiste interventies is een fout die door veel werkgevers en bedrijfsartsen wordt gemaakt, en leidt tot ‘draaideurreïntegratie’, die twee jaar kan duren, met telkens opnieuw uitvallen en uiteindelijk arbeidsongeschiktheid. Als u bevolen wordt naar uw smaak TE VROEG werk te hervatten, mail info@burnout.nl. Over werkhervatting beslist nooit de bedrijfsarts, maar de werkgever (een bedrijfsarts is ‘slechts’ adviseur werkgever, zie art. 14.1 arbowet; beslisser over ziekteverlof is de werkgever).

8. ziek en TIJDELIJK contract? lees http://www.burnout.nl/overige-info/juridisch/einde-tijdelijk-contract-ziek/

zzp-er - DGA - (zelfstandig) eigen ondernemer?

Bent u zzp-er, DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) of (zelfstandig) eigen ondernemer? Dan gelden veelal andere voorwaarden voor u. Deze beschrijven wij op de pagina:http://www.burnout.nl/behandeling/zzp-eigen-baas-zelfstandig-ondernemer/.

Het grootste deel van deze site is geschreven voor medewerkers in loondienst, omdat dat 85% van onze clientèle vormt – maar een groot deel van deze site geldt niet voor u als u zelfstandig ondernemer bent. Vandaar de aparte pagina.

Burn Out model Stichting Burnout

  (als u dubbelklikt op het model krijgt u het op schermgrootte)

Dit model ((c) Stichting Burnout) wordt op deze pagina besproken: http://www.burnout.nl/oorzaken/burn-out-model-stichting-burnout/

Het is zowel leidend voor de VERKLARING van eenmaal vastgestelde burnout, als voor de METING van de verklaring, als voor het OP MAAT MAKEN van de burnoutherstelaanpak voor een individu.

Bij burn out is het belangrijk om:

 • een definitie aan te houden, die aansluit bij de burnout richtlijn HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout met diagnostische tests Ubos, 4DKL en SCL-90 HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout
 • een totaalmodel te hebben voor zowel analyse van het ontstaan van burnout zowel als het herstel van burnout. Een dergelijk wetenschappelijk gefundeerd model heeft bijna niemand – Stichting Burnout bovenstaand wel. Als u vertrouwt bent met de (wellicht abstracte) begrippen, kan bovenstaand model u al helpen enig idee te krijgen waardoor de burnout is gekomen. Maar graag helpen wij u daarbij verder in een vrijblijvend oriënterend gesprek, en met nadere vragenlijsten!

Stichting Burnout

Stichting Burnout (SB) is in 2006 opgericht, als eerste organisatie in Nederland die zich volledig op burn-out richt. SB heeft geen winstoogmerk, maar moet wel haar kosten dekken via betaalde burn-out hersteltrajecten. SB is aanwezig op 15 locaties in den lande, zodat men in de dichter bevolkte gebieden zelden meer dan 30 minuten moet reizen. Behandeling geschiedt ambivalent, gewoonlijk met éen ruime sessie per week en het nodige huiswerk tussendoor.

Stichting Burnout is op wetenschappelijke leest geschoeid, en heeft een wetenschappelijk erkende burn-out herstelmethode die in Google Scholar terug te vinden is (‘kunst van burn-out herstel’).

Een en ander is zichtbaar in de waarderingen van onze klanten:

  (klik op afbeelding OF deze link)

ZorgkaartNederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=stichting+burnout

Onder condities kan Stichting Burnout zelfs herstel garanderen (‘niet goed? geld terug’). In de afgelopen 12 jaar heeft SB ook zeer veel ervaring opgedaan met de praktijk van burn-out: de ontkenning ervan door een deel van de artsen, ontkenning door dat deel van de werkgevers dat denkt dat ontkennen financieel gunstiger is dan genezen….kortom: SB heeft verstand van alle trucs die minder goedaardige mensen/partijen  vaak voor hebben met burnout-ers, ten behoeve van eigen gewin. Op elke truc hebben wij een gepast antwoord. Ook kennen wij alle relevante wetgeving.

U kunt op deze site:

 • zelf een erkende test doen (4DKL) om een eerste indicatie te krijgen of u burnout bent – 4dkl blanco ter verzending
 • een vrijblijvend oriënterend gesprek hebben met een burnoutexpert/psycholoog in uw regio
 • ondersteuning krijgen van SB bij de akkordering van het burnoutherstelplan door werkgever
 • ondersteuning krijgen bij het door werkgever en arbodiensten geaccepteerd krijgen van de diagnose burn-out

Wij volgen volledig de modernste stand van zaken in de wetenschap en de nieuwste burnoutrichtlijn – pdf MDRL-richtlijn-Overspanning-Burnout-burn-out

Stichting Burnout op social media en forum

Onze facebook community:
https://www.facebook.com/groups/154426751926605/
daar kun je met ‘lotgenoten praten’

Ons eigen burnout forum gekoppeld aan deze site waar je met verzonnen username zonder poespas meteen mee kunt discussiëren:
http://www.burnout.nl/forum/?p=%3Fforum%3D639315

Stichting Burnout pagina op facebook:
https://www.facebook.com/Stichting-Burnout-630125513733296/

Onze algemene voorwaarden inclusief privacy-, AVG- en klachtenreglement:
AV-SB-18juni2014-incl-privacy-en-klachten

Twee scenario's - twee fasenmodellen voor burnoute werknemer

A. Win-win scenario zoals door wetgever beoogd

 1. burnoute werknemer beschikt over compleet dossier: klik .doc voor checklist dossier: Checklist werknemer documenten in dossier
 2. werkgever erkent burnout (het gaat om werkgever, niet bedrijfsarts, juridisch beslist werkgever zie art 14.1 arbowet)
 3. werkgever is bereid externe burnoutherstelinterventie te betalen naar keuze burnoute werknemer
 4. burnoute werknemer heeft oriënterend gesprek met Stichting Burnout (SB) coach/psycholoog; als het klikt, schrijft SB een trajectplan, dan wordt het goedgekeurd door werkgever en kan de burnoutherstelbegeleiding starten.
 5. Als een van beide partijen ‘tweede spoor’ wil, stemt de andere partij daarmee in: dit komt neer op burnoutherstel PLUS outplacement.

Win-win situatie:

 • werkgever vermijdt loonsancties UWV (vaak 30.000 euro) voor niet aanbieden externe burnoutherstelinterventie door werknemer (meetpunt: eerstejaarsevaluatie)
 • er wordt tijdig aan herstel en daarna eventuele tweede spoor begonnen, zodat geen 2-8 ton bezava kosten voor werkgever volgen (hetgeen wel het geval zou zijn bij een ‘ziek uit dienst’: lees o.a. http://bezava.com)
 • werknemer kan sneller genezen, hoeft minder tijd lijdzaam te wachten, hersteltijd is korter, plus mooi uitzicht nieuwe loopbaan indien tweede spoor.

B. Het ontkenningsscenario met maximaal wederzijdse tactisch-juridische trucs

Achtergrond: werkgever is bang dat
a) burnout nooit meer geneest
b) hij 2-8 ton bezava-boete zal krijgen bij een ziek-uit-dienst (zie http://bezava.com)

 1. werknemer is niet zelfstandig in staat zijn dossier op orde te krijgen – zie checklist dossier: Checklist werknemer documenten in dossier
 2. werknemer doet 3 tests (4DKL, SCL 90, Ubos) bij Stichting Burnout die bij de richtlijn burnout horen H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout
 3. werknemer krijgt van SB (Stichting Burnout) een ‘handleiding IURA’ met allerlei voorbeeldbriefjes, maar werknemer blijkt niet zelf in staat assertieve brieven of mails te schrijven
 4. omdat werkgever burnout blijft ontkennen, loon inhoudt of ‘psychiater voorschrijft’ (wat juridisch niet mag) en werknemer niet assertief genoeg is zelf volgens Handleiding IURA te handelen, moet werknemer ADVOCAAT arbeidsrecht bij ziekte opzoeken, liefst op toevoeging
 5. omdat advocaat niets kan doen zonder diagnose op schrift, moet werknemer bij een van de door Stichting Burnout aanbevolen psychologen de burnoutrichtlijn H&W_12_LESA_LR_overspanningburnout inclusief diagnostische tests doorlopen, en als daar burnout uit komt: betalen voor anamnese en complete diagnose
 6. werknemer moet deze diagnose naar UWV, afdeling ziektewet en bezava UWV, Postbus 57015  1040 CT Amsterdam sturen en werkgever zeggen ‘bij UWV, afdeling bezava, ligt diagnose’
 7. werknemer moet wachten tot werkgever bang wordt voor UWV loonsancties richting eerstejaarsevaluatie UWV (of richting einde ziekteperiode = ontbinding na 2 jaar)
 8. werknemer moet in deze periode dat werkgever bang wordt, burnoutherstelplan indienen, dat na 1-2 maanden wijfelen wordt goedgekeurd.

Nadelen van dit B-scenario:

 • veel meer kosten voor werkgever: advocaatskosten, UWV loonsancties (30.000 euro) risico op bezava nog veel meer)
 • veel meer managementtijd voor werkgever: het ‘ziektegeval’ eist bijna wekelijks aandacht
 • slechte uitstraling naar andere werknemers
 • geen lekker gevoel ‘goed te doen’
 • voor werknemer: stressende periode, van wellicht wekelijkse ‘ga weer aan het werk’ bevelen tot 2 jaar toe = super slopend, burnout verzwarend, 2 jaar levensplezier ‘naar de knoppen’, daarna WW want niet op tijd gezond en niet op tijd klaar met outplacement om succesvol nieuwe baan te vinden.

Zelf eerste indicatie krijgen: wel of niet burn out? 4DKL

Een van de drie diagnostische testen die bij de genoemde burnout richtlijn wordt voorgeschreven (en die ook terug te vinden is op de site http://beroepsziekten.nl) is de 4DKL, Vier Dimensionale Klachten Lijst van dr. B. Terluin. De wetenschappelijke achtergrond informatie vindt u op Google Scholar.

Hier is een excel versie: 4dkl blanco ter verzending die u zelf kunt invullen en saven. Blijf in .xls werken, anders functioneren de macro’s niet meer. In het tabblad ‘uitslagen’ vindt u uw score op 4 dimensies: 1) disstress, 2) depressie 3) angst 4) somatisaties.

Een score van meer dan 20 op disstress en meer dan 10 op somatisaties duidt gewoonlijk op burnout. (Al wordt volledige zekerheid uiteraard pas verkregen na het doen van alle 3 tests van de richtlijn, 4DKL, SCL 90 en Ubos, plus een anamnese en analyse van chronische stressfactoren).

Lees meer »

Vrijblijvend oriënterend gesprek over burn out HERSTEL

Uw belangrijkste doel is natuurlijk van burn out te HERSTELLEN.

Waarom?

 • omdat burn out ‘ellendig’ voelt en vaak slapeloos maakt
 • omdat u bij burn out geen goede werkprestatie kunt leveren en uw loopbaan vast loopt
 • omdat u weer, ook op werkvlak, GELUKKIG wilt zijn
 • omdat u weer meer en positieve emotionele ENERGIE wilt hebben
 • omdat u weer op ‘vol vermogen’ wilt functioneren
 • omdat u weer meer/veel zelfvertrouwen wilt hebben.

Met burn out wordt (terecht) nooit een afkeuringspercentage van 80-100% gehaald, al helemaal niet ‘duurzaam’, dus de strategie om ‘duurzaam burn out te worden om een goede uitkering zeker te stellen’ is gedoemd te mislukken.

Als u niets aan de burn out doet, is de kans groot dat u additionele stress krijgt van de werkgever: slechte beoordelingen, accumulatie van redenen om te ontslaan….en om te solliciteren komt u (ook onbewust!) veel te zwak over.

Oorzaken en behandeling

Burn out komt altijd door chronische stress; de tijd waarin chronische stress is opgebouwd tot het moment van ‘afknappen’ en ziek uitvallen is gewoonlijk langer dan een jaar. Met onze BBTI – .doc BBTI ingevuld met tekst vb zeer krachtig – waarin u het voorbeeld overschrijft met eigen cijfers en woorden – kunt u inventariseren welke energievreters (‘stressoren’) en welke gebreken aan normale ‘energiegevers’ bij u een rol hebben gespeeld. Invulling van de BBTI leidt vaak tot veel meer inzicht, en enige emotionele verwerking (huilen bij het invullen is heel gezond en gewoon).

Behalve chronische stressoren kunnen ook ACUTE stressoren een rol hebben gespeeld – men raadplege bijvoorbeeld de lijst van Holmes en Rahe – link:

Daarnaast kunnen natuurlijk bepaalde persoonsfactoren ‘mediërend’ werken voor burnout. Als u gezond en gelukkig aan de functie begon, is alles met uw persoonlijkheid voldoende in orde, en is het veel meer zaak na te gaan:

 • waar u signalen van onvrede en energieverlies ‘niet gewaar werd’ of onderdrukte ten behoeve van een groter doel
 • wat er is veranderd in de werkcontext
 • wat er is veranderd in de persoonlijke verhoudingen (daar zitten de meeste energielekken!)
 • wat er veranderd is in de vereisten
 • wat er veranderd is met uw ‘eigen regelruimte’ en ‘controle over het werk’.

Recht en uw dossier

Nederland is een uiterst juridisch land. Eigenbelang viert hoogtij, ethiek en empathie (ooit kenmerkend voor de opbouw van de verzorgingsstaat) zijn totaal verdwenen.

Dat betekent o.a. dat uw dossier juridisch uitstekend in elkaar moet zitten:

 • er moet een diagnose in voorkomen, voordat een werkgever andere ontslaggronden kan aanvoeren (zoals een verstoorde arbeidsverhouding, wellicht juist geprovoceerd door bepaalde werkgevers)
 • u moet arbodienst en bepaalde werkgevers schriftelijk op uw rechten hebben gewezen, tijdig en met verwijzing naar de juiste wetsartikelen
 • de arbeidsgerelateerdheid dient goed gedocumenteerd te worden, evenals uw inspanningen om externe burnoutherstel interventie in te roepen
 • u moet een voorstel tot plan van aanpak hebben ingeleverd.

SB (Stichting Burnout) helpt u bij dit alles indien u het burnoutherstel door ons wilt laten doen. Geroutineerde ‘spelers’ bouwen dossiers op met maar 1 ding voor ogen: ‘Hoe komt het straks over bij a) de rechter, b) het UWV, c) de belastingdienst (die verhoogde whk/bezava premies kan heffen bij een ‘ziek uit dienst’).

Voorgaande tekst zou de indruk kunnen wekken dat SB ‘tegen’ werkgevers is. Dat is niet zo; SB is alleen tegen werkgevers die de wet (arbowet en WvP, Wet Verbetering Poortwachter) willen omzeilen door mediation, intimidatie of een vaststellingsovereenkomst.