>

 

Stichting Burnout

Stichting Burnout is actief in vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, op respectievelijk:
http://burnout.be
http://burnout.nl
http://burnout.fr
http://burnout.berlin (!)
   Home NL - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact

Speciale onderwerpen buiten menu om:

KEURING in verband met burnout, Lyme, CVS, bij UWV of particuliere verzekeraar? Klik en lees!

Verzuimpreventie op organisatorisch niveau door personeelstevredenheidsenquête en enquête verzuimveroorzakers INEEN (klik)

Alles over Bezava op de nieuwe site http://bezava.com

Word lid van het Linkedin forum 'Sociale Wetgeving' met voor u 4 relevante wetten, waarvan 3 nieuw!

U gratis aangeboden door EBG, Euroean Burnout Group, waar Stichting Burnout met http://burnout.nl ook een onderdeel van uitmaakt. Dit zijn de vier subgroepen met URL's:

- Participatiewet, subgroep

- Bezava, subgroep 

- Poortwachter, subgroep

- Wet Werk en Zekerheid, subgroep 

Alle originele wetteksten staan erbij, evenals krantenartikelen, en diverse presentaties van advocatenbureaus over de gevolgen van de 4 bovengenoemde wetten

HSP en burnout?

Aparte pagina (klik) !

CV, solliciteren? Gratis pdf boek! (klik)

Hoe optimaal een sollicitatiegesprek te voeren? Gratis pdf boek! (klik)

Stichting Burnout doet niets anders dan burnout genezen. Daarom zijn wij er 'zo goed' in....met eigen onderzoek

burnout herstel

Ook gezocht: zelfstandige/vrij gevestigde BEDRUFSARTSEN die (uiteraard: betaalde) second opinions willen doen, indien cliënt burnout klachten uit (conform Lesa) - info@burnout.nl

Gezocht: senior burnoutconsulenten met passie voor werknemer en wetenschap, te

 

De Kunst van burnout-herstel

In onderstaand artikel beschrijven wij wat volgens ons de KUNST is van burnout-herstel ANNO 2015. Wij hopen met onze inzichten en methodieken voorop te lopen. Op pag. 11-15 staat onze aanpak. Het is MET EMOTIE geschreven en wij hopen dat u de nodige herkenning vindt!

'De kunst van burnout-herstel; nieuwe methode SB-2015' (klik PDF)

Korter, onze burnoutherstel aanpak 'SB-2015' zelf (klik PDF)

Onze methode is wetenschappelijk geaccepteerd en ook te vinden op Google Scholar, http://scholar.google.com, waar alle wetenschap van de wereld bij elkaar staat. Typ als zoekstring bijvoorbeeld in: 'kunst burnout herstel' en het verschijnt bovenaan, met de code SB-2015 van onze methode.

Wilt u een compleet en strak verhaal omtrent burnoutsymptomen en wat u moet doen als u die heeft? Klik dan op burnoutsymptomen (deze hyperlink of het menu, maakt niet uit).

Meer weten? Behoefte aan kostenloze wetenschappelijk geaccepteerde burnout tests? Of aan een vrijblijvend oriënterend gesprek? Of 'advies'? Mail info@burnout.nl met vermelding van uw regio en telefoonnummer. Dank!

Meer weten van de fysieke kant van burnout? KLIK
Weten hoe emoties het immuunsysteem op gang brengen bij het ontstaan van burnout, of 'nog erger', chronisch vermoeidheidssyndroom? KLIK

Behalve de beste methode, hebben wij als SB ook zeer seniore consulenten (meestal A&O psycholoog, 45+) die een speciaal curriculum burnout bij ons hebben gevolgd, en die geslaagd zijn voor praktijk en kennis (ziehier - klik - pdf voorbeeld kennistentamen; u kunt, als burnout-er (!) dit tentamen ook gebruiken om de kennis van andere hulpverleners te peilen, omtrent burnout)

Werkgevers

De meeste werkgevers zijn te goeder trouw, erkennen burnout naar aanleiding van tests en de 'lesa richtlijn bij burnout' (click pdf), bieden geen vaststellingsovereenkomst als u ziek bent, en mochten zij afscheid van u willen nemen: dan zullen zij eerst burnoutherstel aanbieden en vervolgens outplacement...of tewel 'tweede spoor'.

De meeste burnout werknemers die echter ONS vinden op internet, via google, staan kritisch tegenover hun werkgever. Om aan te sluiten bij deze 'internet doelgroep' is de toon op deze website wat 'kritisch tegenover werkgevers', maar dat geldt alleen voor de minderheid van 'minder te goede trouwe werkgevers'.

Sommige P en O afdelingen zetten de bedrijfsartsen onder druk zodat deze alle ziekte ontkennen, zeggen dat hulp niet betaald wordt, of werknemers met een 'kluitje in het riet richting GGZ sturen' - zie o.a. http://ontslagtrucs.com en
http://bezava.com/docs/bezava-ontduiking/Minister-Asscher-sozawe-22-sep-2015-brief-over-GGZ-fraude.pdf. Bedrijven als ArboUnie dragen aan deze sluipweg bij: https://www.arbounie.nl/samen-aan-de-slag/nieuwsbrief/lees-meer-1/wacht-de-gevolgen-van-bezava-niet-af

In een notedop

Als u ons mailt, liefst met vermelding regio en tel. nr., leggen we u eerst KOSTENLOOS de juiste tests voor, voor de diagnose: SCL-90, Ubos en 4DKL, zoals voorgeschreven in de 'Lesa richtlijn voor burnout' (klik pdf).

Als u inderdaad burnout bent, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend orienterend gesprek met een van onze burnoutconsulenten in uw regio.

Als uw kennismaking met onze burnoutconsulent (meestal senior Arbeids- en Organisatiepsycholoog) in uw regio bevalt, schrijven wij graag vrijblijvend een burnout-herstelplan, dat u kunt voorleggen aan uw werkgever en bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal als het goed is de 'Lesa richtlijn bij overspannenheid en burnout' (klik, PDF) willen volgen. Deze richtlijn schrijft dezelfde tests voor als wij hanteren, en de burnoutherstelfilosofie loopt parallel met onze aanpak (zie eerste alinea).

Burnout is een beroepsziekte (klik) en daarom is de werkgever verantwoordelijk voor herstel (klik). Zie ook arbowet, Wet Verbetering Poortwachter etc.

Poortwachter zegt dat werknemer en werkgever consensus moeten hebben over de aanpak, en de te kiezen (burnout) herstel partij.

Sinds invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 (zie verder op deze pagina) heeft het voor werkgevers geen zin meer 'ziekte te ontkennen en hopen met ziekte-ontkenning langs de kantonrechter te komen' wegens:

 • verhoging bezava premies bij 'ziek uit dienst', kosten 2-8 ton per werknemer ziek-uit-dienst (zie voor Bezava samenvattingen: 1 2 3 - 3 pdf's)
 • ontbinding arbeidsovereenkomst: als ook maar een beetje sprake is van ziekte, moet ontslag via UWV - en ziekte verbergen voor het UWV is zinloos - het pakt zelfs averechts uit, 'omdat de werkgever achteraf gezien Poortwachter niet goed heeft nageleefd' (indien ziekte eerst is ontkend).

Daarom: laat u gratis door ons diagnostiseren conform richtlijn, maak kennis met een burnoutspecialist van ons, en als het bevalt schrijven wij een burnoutherstelplan, waarbij wij de werkgever vriendelijk om betaling vragen. Ondanks het feit dat sommige werkgevers aanvankelijk zeggen 'wij betalen niets!' slagen we er altijd in hen overtuigen dat het verstandig is de wet te volgen, en zijn ze alsnog graag bereid alles te betalen. Met 0 kosten voor u en geen 'belasting' van uw ziektekostenverzekering.

Dit is de juiste route!

Als u na de diagnose nog meer inzicht wilt in 'hoe uw burnout is ontstaan' bevelen wij onze BBTI aan (klik voor download 2 word A4 in te vullen).

Als u zich afvraagt: 'Ligt de burnout wellicht aan de functie/werkinhoud?' is onze PJCM handig, rechtstreeks te downloaden van Researchgate.net (klik)

Nog even iets over een verkeerde route, de 'huisarts-GGZ-route' en waarom die verkeerd is

Financiële belangen - 'money does make the world go round'

Gratis te downloaden e-book over het nieuwe ontslagrecht (en WWZ) per 1 juli 2015: http://ontslagtrucs.com/docs/E-book-Het-Nieuwe-Ontslagrecht-per-1-juli-2015-en-de-WWZ.pdf

Soms gedragen betrokkenen zich niet 'zoals het hoort' maar conform hun financiële belangen. Wij schetsen even de financiële belangen, ethiek achterwege latend.

Belang werkgever - zie onderstaande figuur (klik op de figuur om het groot te zien in PDF)

Puur financieel gezien, en los van de vraag of de werktgever u kwijt wil ten behoeve van personeelsreductie of vervanging door andere kracht 'uit de markt', heeft de werkgever er financieel belang bij dat u OF gezond wordt, en als u uit dienst gaat: minder dan 35% WGA-ziek....ofwel 80-100% IVA. Als u mede door burnout 35-100% WGA wordt, krijgt de werkgever met Bezava premiedifferentiatie te maken tot 10 jaar lang, hetgeen tot 8 ton aan kosten met zich mee kan brengen. Zie ook http://bezava.com

Daarom ziet men regelmatig als houding:

 • burnout ontkennen, en zorgen dat werknemer zelf opstapt, niet 'ziek uit dienst' en zonder zich binnen 28 dagen na 'uit dienst' alsnog ziek te melden bij UWV
 • burnout ERKENNEN, maar dan op tijd de best mogelijke hulp inschakelen = de specialisten van Stichting Burnout; als blijkt dat 1 van de partijen van de ander af wil, dan vooral outplacement nemen in gezonde toestand
 • ofwel, als medewerker toch 'ziek uit dienst lijkt te gaan', als werkgever maximaal materiaal aandragen bij het UWV (afdeling bestuursrecht, beroep en bezwaar, Amsterdam) om werknemer 100% IVA te laten verklaren (langdurig arbeidsongeschikt).

Als burnout niet goed behandeld wordt, geeft het inderdaad enige kans op 35-80% WGA. Het gevaarlijkst, bij niet-behandelen burnout, of het 'alsmaar te vroeg aan het werk gaan' is een chronische burnout, of te wel 'chronisch vermoeidheidssyndroom', cvs (Engels cfs, chronic fatigue syndrome). De cfs is somatisch te bewijzen door sterk verhoogde concentraties van chemokines in het immuunsysteem: TNF-alfa, IL-1 en IL-6.

Cvs leidt vaak tot 80-100% WGA en daarna 80-100% IVA; cvs is veel moeilijker te 'behandelen' dan burnout.

Belang bedrijfsarts

Afweging tussen '100% doen wat P en O zegt, anders mag je als bedrijfsarts niet terug komen' of eigen objectiviteit behouden, en o.a. Lesa richtlijn voor overspannenheid en burnout aanhouden, en 'burnout' als diagnose opschrijven.

Belang huisarts

De huisarts heeft weinig of geen eigenbelang.

De huisarts kan ook goed de 4DKL afnemen (4 Dimensionale Klachtenlijst, excel, 'bedrijfsarstentest') en de Ubos (eventueel via Stichting Burnout) en de diagnose 'burnout' op schrift stellen.

De huisarts kan ook een werknemer laten behandelen via zijn eigen POH-GGZ, Praktijk Ondersteuner Huisarts - GGZ.

Voor POH-GGZ zie onze aparte pagina`(klik)

Belang GGZ

Financieel gezien heeft de GGZ er alle belang bij om burnout (= 'aanpassingsstoornis' in DSM V) te ontkennen, omdat deze diagnose niet wordt vergoed door zorgverzekeraars. Zij stellen, met de SER: 'arbeidsgerelateerde zorg is kosten werkgever'.

Regelmatig zie je GGZ onderdelen 'graaien' door burnoute werknemers een heel andere diagnose op te plakken dan burnout, zoals 'Asperger' of 'Somatoforme stoornis' om maar te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Wellicht nog erger dan deze 'fraude' is dat de werknemer een totaal verkeerde behandeling krijgt.

Bovendien is 'arbeidsgerelateerde psychische problematiek' een erkend zwaktepunt van de GGZ; de GGZ is beter in ziekte die totaal 'in de patient zitten' (zoals schizofrenie), dan ziekten die ontstaan in 'interactie met de (werk)omgeving'. Hiervoor zijn A & O psychologen, zoals bij onze Stichting, beter geschikt.

Belang Stichting Burnout

Ons eigen financiele belang is om uiteindelijk het hersteltraject betaald te krijgen door de werkgever - conform de wet. Ook in gevallen waarin de werkgever 'eerst nee' zegt, lukt dat uiteindelijk wel, omdat wij, met Bezava, onze methode en burnoutanalyse, werkgevers kunnen overtuigen dat het alleen al financieel gunstiger is om burnout tijdig te herstellen - en als men toch van de medewerker af wil: na herstel outplacement aan te bieden, waarna geen 'ziek uit dienst' of 'bezava' speelt.

Fout: huisarts - GGZ - route

Deze route is om meerdere redenen fout:

1) de GGZ heeft geen verstand van arbeidsgerelateerde zorg, en conform de SER moet de GGZ daar ook niet meer trachten bij de verdienen

2) burnout = 'aanpassingsstoornis' wordt door ziekteverzekeraars sinds 2012 niet meer vergoed - dit los van het punt 'arbeidsgerelateerde zorg? -> kosten werkgever')

3) als de GGZ u toch ziet, gaan zij u 'wegdeclareren' onder een ANDERE ziekte dan burnout, nl. een ziekte die wel vergoed wordt. Dit is niet eerlijk, dat mag fraude genoemd worden; daarnaast, voor u nog belangrijker, krijgt u dus de 'verkeerde behandeling', een behandeling die bij een andere ziekte hoort dan burnout

Een VOORBEELD van deze diagnosefraude? Ziehier GGZ 'Middel', dat weer handelt onder een nieuwe naam 'Psy-Go' en alle daar genoemde burnoutverschijnselen wegschuift onder 'ongedifferentieerde sematoforme stoornis' om WEL te kunnen declareren bij de ziektekostenverzekeraar (kik, .jpg, 1 A4)

4) gebruik van de GGZ kost u uw 'eigen risico' en doet uw verzekringspremie komend jaar enorm stijgen. En dat terwijl het toch de verkeerde route is....

Wel goed: huisarts Lesa richtlijn laten volgen
en burnout als schriftelijke diagnose stellen - daarna behandeling door POH-GGZ (klik; dus de praktijkondersteuner van de huisarts, NIET GGZ zelf) of Stichting burnout.

Diagnose 'burnout' voor u?

Een snelle diagnose krijgt u via de 4DKL test, gratis zelf in te vullen in excel ( .xls; klik). Bij meer dan 20 punten voor 'distress' en meer dan 10 voor 'somatisatie' hebt u vrijwel zeker een burnout.

Om het zeker te weten kunt u het beste de Ubos/MBI doen, of de SMBQ (deze testnamen vindt u ook terug op http://scholar.google.com). De rechten zijn bij uitgevers, maar als u ons mailt nemen wij die test (de Nederlandstalige Ubos) gratis voor u af. info@burnout.nl

Behalve de test te doen is het belangrijk de symptomen te onderkennen en de diagnose op te laten schrijven door een wetenschappelijke arts of psycholoog (dus geen APA-DSM arts of psycholoog). Of een BEDRIJFSARTS 'goed is' (zie waarderingen) vindt u op https://www.zorgkaartnederland.nl/bedrijfsarts en welke huissarts iets van psychische klachten begriijpt ziet u op https://www.zorgkaartnederland.nl/huisarts. Bedrijfsartsen door heel Nederland? Onze tip: servicedesk@euforius.nu

LET: veranderingen sociale wetgeving per 1 januari 2015 (klik PDF)

Als u burnout FYSIEK wilt meten, neem deze publicatie van ons mee naar een medisch specialist:

Biology of burnout per biologic system (nervous, immune, endocrine) and derived set of biomarkers for somatic measurement of chronic stress and burnout (Jean Philippe Blankert PhD) (pdf; 32 pages)

Als u wilt toetsen 'wat is waar in de wetenschap?' en u ook ons wilt toetsen: raadpleeg http://scholar.google.com, daar staat alle wetenschap van de wereld bij elkaar.

Second Opinion bedrijfsarts ?

Dit LEEK een goede maatregel van Minister Lodewijk Asscher, hier ziet u het interview :

http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2015/1/Recht-op-second-opinion-over-bedrijfsarts-1694115W/

en hier de PDF (klik)

MAAR: bij navraag blijkt niets uitgewerkt. Bij onvrede over de diagnose van de huidige bedrijfsarts twee tips:

Da de externe herstelkosten altijd voor de werkgever zijn, leest u hier op pagina 10 van deze brochure van het Ministerie (klik, PDF). Daarnaast is burnout een 'beroepsziekte' (klik ) en is de werkgever aansprakelijk voor beroepsziekten (klik)

Uit elkaar gaan

De bedoeling van de wetgever is NOOIT BIJ ZIEKTE uit elkaar te gaan! Ziekteontbinding na 2 jaar heeft niet de voorkeur van de wetgever. Wel:

 • gezond worden en verder werken bij werkgever
 • of: gezond worden en bij gezond zijn weggaan = spoor 2, OF burnoutherstel en zodra gezond: outplacement afspreken

Een werkgever krijgt een werknemer die die weg wil hebben altijd wel weg. Neem even: ziekteherstel, en daarna stelt werkgever outplacement voor. Dan kan de werknemer nauwelijks weigeren. Als die dat doet, gaat de werkgever met opzet een paar keer per jaar een slechte beoordeling geven of reorganiseren, en dan mag er van de rechter worden ontslagen.

Een SLECHT pad dat sommige P en O afdelingen met bedrijfsarts proberen is: werknemer bij ziekte eruit te werken, door ziekmelding niet te accepteren, loon in te houden, ziekte te ontkennen, werknemer zodanig op de zenuwen zitten dat deze nooit herstelt.....maar dit is een erg frustrerende en erg dure route. Er zijn maar weinig werknemers die, ziek zijnde, 'gek' genoeg zijn een vaststellingsovereenkomst te tekenen...en het UWV komt toch altijd achteraf de ziekte te weten, dus dan gaan loonsancties spelen, en, nog veel zwaarder: Bezava loonpremiedifferentiatie (zie http://bezava.com) waardoor een zieke werknemer uit dienst 'zetten' de werkgever 2 tot 8 ton per werknemer kan kosten. DUS: veel humaner EN financieel gunstiger is het WEL goed burnout herstel te bieden, door specialisten zoals Stichting Burnout, en daarna bij gezond zijn als 'heren onder elkaar' outplacement af te spreken. Dat is een veel minder frustrerende en financieel veel gunstiger route dan 'de werknemer te sarren, 2 jaar lang (de ziektewet lang) in de hoop dat die opstapt' - de werknemer stapt toch niet op EN daarna volgen de enorme Bezava consequenties.

Belangrijk is het verschil tussen 'depression' en 'burnout' te begrijpen, zie hiervoor een heel heldere tabel met 15 symptomen die het verschil maken (klik)

Youtube 4 minuten filmpje (Nederlandstalig) over burnout

4 minuten filmpje (klik) over de essentie van burnout - op ons EIGEN YOUTUBE KANAAL geheten 'Burnout'. Abonner you op deze stroom, want er volgt nog meer!

Ontslagrecht per 1 juli 2015

Hier goede 'Rijksuitleg' over het ontslagrecht per 1 juli 2015, relevant voor werknemer:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/ontslagrecht-en-ontslagvergoeding

Ziekte en bedrijfseconomische reden gaat dus via UWV

de rest = 'om gewichtige reden' (zoals 'niet functioneren') via de kantonrechter. Belangrijk bij dat laatste:

 • dysfunctioneren: voor elk punt van dysfunctioneren, zal de werkgever scholing (daarop) moeten hebben aangeboden voordat de werkgever bij de kantonrechter terecht kan
 • de transitievergoeding is beperkt, 75.000 euro max of het jaarsalaris, naar gelang wat hoger is.

Een vaststellingsoverenkomst kan nog steeds - maar indien afgesloten voor of na ziekte geldt daarna 'nooit meer uitkering bij ziekte'. U kunt binnen 14 dagen na tekenen vaststellingsovereenkomst spijt hebben, en hem nietig laten maken (en voor gewone ontbinding gaan via kantonrechter of UWV, afhankelijk van de reden, of een gunstiger vaststellingsovereenkomst bedingen).

OF u in aanmerking komt voor een transitievergoeding staat hier:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen.html

Indien 'ja', staat hier iets over de regels voor de hoogte van de transitievergoeding:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen.html

Mensen met TIJDELIJK contract en PAYROLLERS opgelet:

Jullie hebben recht op dezelfde ziektebescherming als mensen in vaste dienst, dezelfde Bezava (http://bezava.com ) en modernisering ziektewet geldt voor jullie. Dus: heb je een beroepsziekte, dan is de werkgever volledig aansprakelijk voor Poortwachter, moet de werkgever ziekteherstel betalen etc....

Maar omdat ontslag niet via UWV of kantonrechter gaat maar 'vanzelf', is het des te beter zaak je af te vragen of je ZIEK bent. In geval van ziekte en ziek-uit-dienst, wordt de werkgever TOCH 10 jaar lang verantwoordelijk gehouden voor alle ziektekosten, zie bezava en modernisering ziektewet. Kijk in dit geval uit voor ziekteONTKENNING - je kent het achterliggende belang (bezava, wat een werkgever met een tijdelijke 'ziek uit dienst' toch 2-8 ton per medewerker 'ziek uit dienst' kan kosten).

Burnoutconsulent/-psycholoog gezocht te AMSTERDAM

Gezocht wegens uitbreiding: burnoutconsulent/-psycholoog te Amsterdam. Met passie voor werknemerskant, wetenschappelijke belangstelling en liefst 45+. Mail info@burnout.nl voor meer informatie.

 

Vervolg homepage - diverse invalshoeken bij burnout

Herstelkosten zijn ALTIJD voor de werkgever

Zelfs als burnout prive is ontstaan. Wees gerust, kleine bedrijven worden ervoor gecompenseerd en grote bedrijven hebben veel geld. Het staat o.a. in deze brochure van het Ministerie, pagina 10: Veel reintegratiebureaus maken gratis gebruik van http://arbeidsjuridischburo.nl als een werkgever zich niet aan de wet houdt. (bijvoorbeeld als een bedrijfsarts burnout ontkent, terwijl het al 40 jaar in http://scholar.google.com en pubmed staat, of ziekteverlof conform Lesa richtlijn bij overspanning en burnout, weigert).

De zuivere juridische invalshoek is de volgende:

1) burnout is een beroepsziekte (klik pdf)

http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/burnout

2) werkgever is aansprakelijk voor herstelkosten beroepsziekte (klik pdf) en

http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Nieuw per 2015: Stichting Burnout ook cvs, chronisch vermoeidheidssyndroom

Stichting Burnout is in 2006 opgericht en heeft zich 9 jaar lang uitsluitend tot burnout en loopbaanbegeleiding beperkt. Vanwege bepaalde overeenkomsten tussen burnout en cvs, chronisch vermoeidheissyndroom, en toegenomen biologische expertise van Stichting Burnout, worden vanaf 2015 ook 3 cvs therapieen aangeboden - klik hier voor de separate chronische vermoeidheidssyndrroom pagina.

Werkgevers

Voor werkgevers hebben wij een aparte pagina, met compactere informatie, en meer uit werkgevershoek - klik. Het grootste deel van de rest van de site is voornamelijk voor werknemers geschreven - het zijn zij die het meeste naar uitleg zoeken en hulp, en ons vinden via het zoekwoord 'burnout' waar wij goed op 'ranken'.

Voor u als werkgever zijn de afwegingen er niet gemakkelijker op geworden door Bezava (zie ook http://bezava.com). Op de werkgeverspagina gaan we iets nader in op de afwegingen. Het tweede spoor, burnoutherstel met outplacement, blijkt vaak de beste optie. Bij sneller 'afschuiven' van werknemers door een vaststellingsovereenkomst, of aandringen op zelf ontslag nemen, is er enige kans dat werknemers 'wraak nemen' en gebruik maken van de 28-dagen clausule: als men zich binnen 28 dagen na 'uit dienst gaan' alsnog ziek meldt, (omdat het klopt, alsnog klopt of artsen die niet onder 'uw controle staan', het accepteren) 'zit u' alsnog met tot 10 jaar Bezava. Wij kennen werkgevers die dat gedaan hebben en spijt hebben...tweede spoor is vaak ook beter voor het 'algehele moreel' in de organisatie.

Slim, eenvoudig en goedkoop: burnout preventie oplossing voor werkgevers: http://www.burnout.nl/docs/Inrichting-burnout-preventie-voor-werkgevers.pdf

Overigens hebben wij op de werkgeverspagina nog een belangrijke TIP ten aanzien van spoor 1. Ook worden op genoemde pagina de gemiddelde herstelresultaten van onze Stichting genoemd.

Werknemers

Vraag een gratis test, en een vrijblijvend oriënterend gesprek op een van onze 20 locaties! info@burnout.nl

Klik links op:

Natuurlijk moeten we goed onderscheiden of er van burnout sprake is, en of er geen overlap is met een andere ziekte. Dat doen we vrijblijvend, met tests en een oriënterend gesprek bij u in de buurt. Als u ons en de consulent ziet zitten, maken wij een plan op, met totaalprijs. Dat leggen we aan u voor als klant, aan de financierder (vaak werkgever of u zelf) en wij tekenen zelf ook mee. Zo wordt commitment geschapen en bent u in het algemeen binnen enkele maanden hersteld.

De 'gouwe ouwe' beschrijving van burnout, in 1974 door grondlegger Freudenberger, vinden wij nog steeds de beste. Sommige details zijn uit de tijd, maar de emotionele beschrijving van burnout is 'superb'. Lees het online, of download de (Vlaamse?) vertaling en lees hem op de bank - slechts 4 pagina's.....klik link hier

Voor u, maar zeker voor meelezende arbodiensten, bedrijfsartsen en andere betrokkenen is bijgaand schema van 'burnout en stress gerelateerde verschijnselen' wellicht behulpzaam, met symptomen, definities, aanbevolen behandelingen, waar op te letten, naslagliteratuur etc - schema in PDF

3 Films met uitleg burnout, elk ca. 30 minuten

Voor wie meer houdt van film in plaats van tekst, hebben we er drie:

Belangen werkgever, werknemers en ex-werknemers

Rond het jaar 2002 DACHT de politiek dat belangen van werkgever en werknemer parallel liepen....immers

1) als de werknemer ziek was, voelde deze zich minder, en ging deze er langzaam financieel op achteruit

2) moest de werkgever het loon bij ziekte uitbetalen, de WLUBZ.

De praktijk was echter dat een deel van de werknemers best misbaar was, en dat men zich over loondoorbetaling bij ziekte geen zorgen hoefde te maken, omdat de loondoorbetaling toch verzekerd was, ZONDER dat de premies gedifferentieerd waren (altijd 6,5% loonsom).

Sinds 1 januari 2014 is er echter BEZA (lees meer op: http://Bezava.com) waardoor werkgever ook NA ONTSLAG tot soms 10 jaar moeten doorbetalen voor alle kosten van een zieke, indien deze ziek blijft.

Daarom heeft iedereen: werkgever, werknemer en zelfs ex-werkgever/ex-werknemer, nu hetzelfde belang: BETER WORDEN! En liefst daarna elders gelukkig aan het werk.

Goede uitleg vindt u op http://bezava.com, voor uw gemak hier

Herstelkosten zijn ALTIJD voor de werkgever, zelfs als burnout prive is ontstaan. Wees gerust, kleine bedrijven worden ervoor gecompenseerd en grote bedrijven hebben veel geld. Het staat o.a. in deze brochure van het Ministerie, pagina 10: Veel reintegratiebureaus maken gratis gebruik van http://arbeidsjuridischburo.nl als een werkgever zich niet aan de wet houdt. (bijvoorbeeld als een bedrijfsarts burnout ontkent, terwijl het al 40 jaar in http://scholar.google.com en pubmed staat, of ziekteverlof conform Lesa richtlijn bij overspanning en burnout, weigert).

De zuivere juridische invalshoek is de volgende:

1) burnout is een beroepsziekte (klik pdf)

http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/burnout

2) werkgever is aansprakelijk voor herstelkosten beroepsziekte (klik pdf) en

http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Niets doen' bij burnout, een optie?

Stand van de wetenschap 2014, op 1 A4 'Niets doen bij burnout, een optie?'

Burnout en HSP?

Zie onze aparte pagina hierover! (klik)

De fysieke en fysiologische kanten van burnout?

Zie hierover een aparte pagina met nuttig wetenschappelijk onderzoek! (klik)

en: de eerste TOTAALPUBLICATIE over alle mogelijke somatische metingen van burnout en chronische stress:

Biology of burnout per biologic system (nervous, immune, endocrine) and derived set of biomarkers for somatic measurement of chronic stress and burnout (Jean Philippe Blankert PhD) (pdf; 32 pages)

Wanneer mag eerste spoor al worden losgelaten?

Al na 3 maanden met goede redenen! Zeker na 1 jaar ziekte. Zie volgende 3 doorslaggevende teksten

Hier zijn 3 doorslaggevende tekstsen:

1) procedure Poortwachter (pdf, klik)
2) Leeman-Verheijden-Luntjes advocaten (pdf, klik)
3) Arbor advocaten - Centrale Raad van Beroep (pdf, klik)

Het is raadzaam wanneer het eerste spoor wordt losgelaten, die expliciet ' Tweede Spoor' te noemen, en de ondersteuning te verlengen met 'loopbaanorientatie (klik pdf'

Bedrijfsarts: voorbereiding op het gesprek - maak alvast 4DKL test

Vergelijk onze in 2007 ontworpen aanpak (12 sessies, pdf), en de indeling in 3 fasen (crisis, probleem- en oplossingsfase en toepassingsfase): deze komt exact overeen met de later, in 2011 uitgegeven LESA richtlijn (pdf) voor bedrijfsartsen, pag. 12 rechter kolom en pag. 13 !

Een samenvatting van 35 jaar burnout-wetenschap vindt u op deze 17 pagina's PDF (klik)

Neem zowel ons behandelplan als de Lesa richtlijn dus mee richting gesprek bedrijfsarts.

Een verdere voorbereiding kunt u doen door GRATIS de 4DKL test te doen - dat is DE psychische test van de bedrijfsartsen in Nederland, ze kennen hem erg goed. Belgen hebben de test gratis online gezet, als u de 50 driekeuze vragen invult en uw email adres, krijgt u gratis de uitslag, in 4 dimensies. Neem ook die mee richting bedrijfsarts. 4DKL (gratis, .xls): Klik hier om het formulier te openen.

Een 'distress' van 20 of meer tezamen met 'somatisatie' van 15 of meer betekent steevast een burnout. Als u een dergelijke uitslag hebt en wilt: mail ons op info@burnout.nl !

Soms is het goed voor een bedrijfsarts, P en O, of burnouter zelf te letten op de 6 ORGANISATORISCHE factoren die burnout kunnen veroorzaken, zie dit Engelstalige artikel (klik, pdf)


Vraag de bedrijfsarts de score te interpreteren, daar heeft hij (zij) veel ervaring mee. Boordeling arbeidsvermogen: UWV rapport (pdf).

Spoor 0/1 of spoor 2?

Spoor 0 of 1 is als u verwacht nog gele jaren te blijven bij uw zelfde werkgever: in de oude functie, uw oude functie aangepast voor uw nieuwe beperkingen (zoals burnout; u kunt in spoor 0 = mikken op uw oude functie uw werkgever, na een burnouthersteltraject, ook vragen aanpassingen te maken in uw functie, conform Wvp, Poortwachter, zodat u NIET meer burnout wordt).

Door te vragen of de werkgever bereid is uw voormalige functie aan te passen vanwege uw burnoutgevoeligheden merkt u al snel of de werkgever u ECHT wil houden, of dat nog ' pro forma' spoor 1 wordt aangehouden.

Spoor 2 betekent: burnoutherstel EN outplacement, dus herstellen en dan NAAR BUITEN, elders werk vinden, liefst voordat de twee ziektejaren om zijn. Dat betekent twee programma's van ons achter elkaar:

De module loopbaanorientatie kan inclusief de totale batterij aan loopbaantests, als u en uw werkgever dat wensen.

Vrijblijvend oriënterend gesprek bij u in de buurt

Wij verwelkomen u graag op een vrijblijvend orienterend gesprek, met de uitslagen van 2 wetenschappelijke burnoutests! (die niet openlijk op een site staan). Met 25 burnoutspecialisten in het land hebt u nooit meer dan een half uur reistijd nodig. Emailen kan 24 uur per dag - en binnen 2 dagen zit u op gesprek, getest en wel.

Mail info@burnout.nl met in elk geval vermelding van telefoonnummer en woonplaats - en u mag alles mailen wat u wilt, zo kort en zo lang als u wilt.

Contact?

Mail ons op info@burnout.nl met alles wat u wilt, of vraag om een telefoongesprek of Skype gesprek. We zijn technisch aangelegd, we kunnen zelfs groepsgesprekken aan als 'Google Plus Hangout on air'. Vermeld bij emailen a.u.b. in elk geval:

 • email adres
 • naam
 • woonregio
 • telefoonnummer
 • telefoonmiddagen en - avonden waarop u telefonisch bereikbaar bent.

  Sommigen vinden het leuk hun hele verhaal eerst uit te schrijven. Als 'record' hebben wij een werkstuk van 80 pagina's gekregen, over de eigen burnout ('schrijven als verwerkingstherapie').

  Anderen willen zo snel mogelijk een telefoongesprek met een deskundige.

  Weer anderen willen eerst wat per email weten, tests doen, en staan dan op voor telefoon: om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

  Alle varianten zijn mogelijk, als u bovengenoemde informatie er maar bij zet.

  Tot en met testen en vrijblijvend kennismakingsgesprek met een burnoutcounslluent/psycholoog is alles kostenloos. Als u daarna positief bent, maken wij een plan, met kosten, en daar kunt u ja of nee op zeggen.

  Een voorbeeld-aanpak in '12 sessies' vindt u op bijgaand PDF - 3 A4

  NIEUW: ook burnout behandeling volgens ACT mogelijk - zie PDF (2 A4 ACT)

  Een voorbeeld van 2 testuitslagen vindt u bijgaand (fictieve naam; PDF)

  Een voorbeeld van een burnoutDIAGNOSE, los van de tests, wel onderdeel van een trajectplan, vindt u bijgaand (PDF 2 pag.)


Burnout bij zelfstandigen/DGA's

Burnout bij zelfstandigen of DGA's ('Directeur Groot Aandeelhouder') ligt iets anders dan bij loondienst. Ongeveer 1/4 van onze burnoutklanten bestaat uit zelfstandigen, dus wij zijn er vertrouwd meer. In bijgaand PDF (2 pag.) beschrijven wij wat wij kenmerkend vinden voor de zelfstandige/DGA burnout.

'Burnout'?

Burnout wordt al decennia onderkend, maar de wetenschappelijke bevindingen zijn nog onvoldoende bekend gemaakt (overigens: voor Vlaanderen zie www.burnout.be)

Bovendien kan het individu dat aan burnout lijdt vaak moeilijk 'het kaf van het koren' scheiden: vandaar deze site. Met wetenschappelijke achtergronden, onderlinge hulp door bij Stichting Burnout aangesloten klanten en een door Stichting Burnout ontwikkeld uitgebalanceerd burnoutherstelprogramma met eigen coaches.

Dowload HIER een werkgevers-werknemersleaflet, waarbij je als werkgever->werknemer of andersom aan elkaar kunt tonen wat Stichting Burnout is & doet.

Lees via het menu links:

Interesse in vrijblijvend orienterend gesprek? In vrijblijvende (!) burnout tests? Mail info@burnout.nl (telefoongesprek kan ook, maar wordt per mail ingepland)

Formeel: burnout is gedefinieerd door dr. C. Maslach en middels de International Classification of Diseases, ICD-10 - 'a state of vital exhaustion' (category # Z73.0)) - zie ook: wetenschappelijke achtergrond hier (klik).

Het beste, meest recente overzichtstartikel is uit November 2011, Engelstalig, uit het 'DeutscheÄrzteblattInternational'- klik voor PDF. Dit artikel is handig om mee te nemen als u met een arts moet spreken.

Voordelen Stichting Burnout

 • 'Binnen twee dagen op gesprek, met testuitslag, bij gespecialiseerde burnout-psycholoog'
 • 'Erg goed op de hoogte van uitkeringen, rechten, plichten, wat handig is voor mij om te doen'
 • 'Succesvol in het betaald krijgen van burnouthersteltrajecten'
 • Kanttevredenheidscijfer: 8,5 (landelijk)

Special: 'hoe omgaan met weigerende/wetsontduikende bedrijfsarts?'

Stichting Burnout Psycholoog Arts
 • binnen 2 dagen op gesprek
 • 8 weken 'wachtlijst' EN wordt niet vergoed
(gevaar): 'Kan het niet meten, dus bestaat het niet. Depressie staat wel in mijn handboek arts'
 • geen burnoutanalyse
 • geen burnoutanalyse
 • verstand van werk-burnout
 • zeer algemeen; vaak zonder plan
 • slaapmiddelen, anti-depressiva of 'paardemiddelen'
 • over je werk kunnen praten en emoties
 • divers
 • slechts kort over werk en emoties kunnen praten
 • weet niet hoe betaald te krijgen, denkt niet mee in deze
 • weet niet hoe betaald te krijgen, denkt niet mee in deze - of vergist zich: 'zorgverzekering'(FOUT)

Kennismaken, testen etc. zijn allemaal vrijblijvend. Als u vindt dat het klikt, maken wij een trajectplan dat wij samen met u aan de werkgever of uitkeringsinstantievoorleggen. Wij maken van hun 'aanvankelijke nee' een ja, daar hebben wij onze voor. Wij kunnen de werkgever overtuigen uw traject te betalen, en anders proberen we via onze verzekeringsspecialist dat het traject wordt betaald door de verzekeraar van het bedrijf zelf. (!)

Wij hebben vaste samenwerking met bedrijfsartsen die een tegenexpertise bieden.

Erkenning Stichting Burnout en doorgroei wereldwijd onderzoek

Stichting Burnout, Trimbos Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en nog een aantal soortgelijke instituten leggen uit wat de nieuwste onwikkelingen zijn op het gebied van HERSENEN in een apart katern van de Telegraaf op 24 december 2011. Als u alleen de bijdrage van Stichting Burnout wilt lezen in deze update vindt u dat hier.

Als u intussen een zeer nuttig uitzending wilt zien over burnout, waar wij op de achtergrond aan hebben meegewerkt: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1211374

Stichting Burnout leidt sinds kort ook het burnout onderzoek binnen de wereldwijde MEG-gemeenschap - gemeenschap van Magneto Encephalografische scanners (vier fabrikanten wereldwijd) - http://burnout.be/docs/Theorem-burnout-over-excited-neuron-cells-Blankert-2013.pdf

Ook zijn wij actief op het gebied van Lyme/borreliosis - http://borreliosis.org en zijn wij gestart met het onderzoeken van de verbanden tussen 'neuroinflammation' en burnout: http://neuroinflammation.net

2014: het leidende artikel over burnout en de neurowetenschappelijke kant, inclusief 'neuroinflammation' - hiermee loopt Stichting Burnout even voorop in het wereldwijde burnout onderzoek, 5 juli 2014 (klik)

Diagnostiek en neurowetenschappelijk onderzoek

Naast 'pure' burnout diagnose en burnoutherstel specialiseren wij ons in toenemende mate in diagnostiel. Wij beschikken voor alles over de juiste wetenschappelijke tests, en voor de diagnose van burnout versus aanpalende gebieden noemen wij o.a.:

 • de 4DKL, de bij bedrijfsartsen goed bekende methode (die wij ook hebben)
 • de UBOS = Utrechtse Burnout Schaal = Nederlandse vertaling van MBI = Maslach Burnout Inventory
 • de enige andere wetenschappelijk erkende burnout test SMBQ in diverse tale
 • de breed op psychische klachten georiënteerde SCL-90

Daarnaast vraagt een toenemend aantal klanten ons de wetenschappelijke stand van zaken uit te zoeken, zoals trauma-geinduceerde hypocapnia inclusief thuisinstallatie, de mogelijkheden tot neuroimaging bij chronische insomnia, het bepalen van het SOORT schizofrenie in neurobiologische zin etc.

OF: wij helpen aanstaande arbeidsongeschikten om het medisch dossier zo volledig mogelijk te maken - o.a. door onderbouwing met research artikelen.

Wij hebben plezier in de bio-psychologische wetenschap en in mensen helpen, en dichten die kloof zo snel mogelijk.

In de richtlijnen voor bedrijfsartsen staat ook veel nuttigs -> zie 'hulp voor bedrijfsartsen'

Veelvoorkomende vraag - 'Uw recht op vrij'- downloadt hier de richtlijn (PDF) van de bedrijfsartsen: 3 weken voor crisis en daarna 6 weken voor probleeminventarisatie; en de richtlijn hier (2e PDF). Zie verder 'Juridisch burnout' (menu links)

Nieuwste wetenschappelijke artikelen van Stichting Burnout:

Divers nieuws

Erkend zorgaanbieder

http://zorgaanbieders.nl/details/1/0161735-Stichting+Burnout

 


 


   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout