>

 

Stichting Burnout

Stichting Burnout is actief in vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, op respectievelijk:
http://burnout.be
http://burnout.nl
http://burnout.fr
http://burnout.berlin (!)
   Home NL - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact

Politieke pagina en lobby

Nieuw: studenten-burnout - aparte pagina (klik)

Speciale onderwerpen buiten menu om:

KEURING in verband met burnout, Lyme, CVS, bij UWV of particuliere verzekeraar? Klik en lees!

Verzuimpreventie op organisatorisch niveau door personeelstevredenheidsenquête en enquête verzuimveroorzakers INEEN (klik)

Alles over Bezava op de nieuwe site http://bezava.com

Word lid van het Linkedin forum 'Sociale Wetgeving' met voor u 4 relevante wetten, waarvan 3 nieuw!

U gratis aangeboden door EBG, Euroean Burnout Group, waar Stichting Burnout met http://burnout.nl ook een onderdeel van uitmaakt. Dit zijn de vier subgroepen met URL's:

- Participatiewet, subgroep

- Bezava, subgroep 

- Poortwachter, subgroep

- Wet Werk en Zekerheid, subgroep 

Alle originele wetteksten staan erbij, evenals krantenartikelen, en diverse presentaties van advocatenbureaus over de gevolgen van de 4 bovengenoemde wetten

HSP en burnout?

Aparte pagina (klik) !

CV, solliciteren? Gratis pdf boek! (klik)

Hoe optimaal een sollicitatiegesprek te voeren? Gratis pdf boek! (klik)

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015 - download hier gratis e-book (inc. WWZ) klik

Nieuw per 1 nov 2015: pagina stand van zaken rol bedrijfsarts, arbeidsgerelateerde zorg (klik)

Stichting Burnout doet niets anders dan burnout genezen. Daarom zijn wij er 'zo goed' in....met eigen onderzoek

burnout English NetherlandsUK/English speaking (international) click here (pdf)

Burnout op 2A4 inclusief wetenschappelijke achtergrond

Zie onze 2A4 .doc uit 2011, 'Burnout: wat mensen elkaar aan doen', klik hier

OVER Stichting Burnout zelf - nu 10 jaar oud (2006-2016) - klik hier (pdf 1 A4)

Burnout klachten als zelfstandig ondernemer?

Wij hebben er veel ervaring mee, mail ons rechtstreeks op info@burnout.nl (met vermelding regio en tel). Het wordt niet door zorgverzekeraars vergoed, maar dat wist u waarschijnlijk al. Hier vindt u een beschrijving van specifieke aspecten voor burnout bij ONDERNEMERS/eindbeslissers/DGA's (klik Pdf).

(zie ook 'symptomen' - klik)


Hier een artikel over onze methode en 'De kunst van burnout herstel' (klik PDF)

Burnoutherstel tweede spoor?

Als bij het testen van burnout conform Lesa en NCBV richtlijn, met tests als 4DKL, Ubos de burnout wordt bevestigd, is het verstandig ook de burnout triggers te inventariseren met behulp van de 'BBTI', Blankert Burnout Trigger Inventory. Als hier uit komt dat er zeer veel burnout triggers zijn, en deze elk heftig zijn, is de kans kleiner dat werkgever en werknemer samen oplossingen vinden om de burnout te verhelpen. Dan ligt voor de hand - m.b.v. BBTI en eventuele toestemming UWV - meteen aan een 'burnoutherstel tweede spoor' te beginnen.

Ziehier ons programma 'burnoutherstel tweede spoor' (Pdf)

Voorbeeld zien van tests, diagnose, burnout herstel aanpak?

Veel mensen hebben weinig idee wat er allemaal mogelijk is op het gebied van TESTEN met betrekking tot burnout, stress, en verbetermogelijkheden.

Zie daarom onze voorbeeld pagina over de fictieve mevrouw (Willemijn) Beethoven, volledig met:

- tests en testuitslagen
- diagnosestelling
- burnout herstelplan

Klik hier

Voor onze burnoutherstelmethode SB-2016 zonder persoonsgegevens klik hier - pdf

Burnout klachten als zieke werknemer - anders dan meteen burnoutherstel tweede spoor?

Onze voorwaarden voor hulpverlening:

1. vul eerst zelf de 4DKL in, de bedrijfsartsentest voor pychische problemen - excel, te downloaden, in te vullen en te saven, zie dan tabblad uitslagen (klik)
(Apple? Maak van xlsx de oudere xls uitgang)

2. interpreteer zelf uw uitslag, naar aanleiding van deze scoresleutel (klik pdf)

3. vraag uw bedrijfsarts de 4DKL richtlijn bij burnout en overspanning (klik PDF) na te leven, bv. met een mail als deze (klik, word)

4. Als dat niet lukt, EN u bereid bent een klacht tegen uw huidige bedrijfsarts (klik, word) in te dienen EN bereid bent een second opinion zelf te betalen bij een WEL integere bedrijfsarts, waarvan we een lijstje hebben, mail ons dan:) info@burnout.nl (met vermelding regio en tel)

Of....

Sla de bedrijfsarts over!

Doe bij ons de burnout diagnose tests, kostenloos, en een gesprek, en als wij denken dat het burnout is kunt u inderdaad testen (uitslagen en richtlijnen) RECHTSTREEKS delen met de werkgever. En rechtstreeks met het UWV, zonder deskundigen oordeel. Zo slaat u 'een hoop gezeur over'. Werkgevers zijn meestal wel zo reeel dat bepaalde testuitslagen ook achteraf zullen worden erkend door het UWV, en dat zij dus beter een burnout herstel traject kunnen betalen (of spoor 2) in geval van burnout. Het scheelt 'gezeur met de bedrijfsarts'. Goede uitleg over de rol van de bedrijfsarts vindt u op http://arbowet.com

Hier vindt u op 2 A4 'hoe de bedrijfsarts over te slaan', en andere alternatieven, mocht u een bedrijfsarts tegenkomen die diagnostests en -richtlijnen negeert (klik pdf).

Goede diepgaande informatie over het wettelijke kader rond de bedrijfsarts vindt u ook op: http://bedrijfsgeneeskunde.org/wettelijk-kader-voor-bedrijfsarts.html

Er is nog wel een aantal openstaande vragen die de wetgever nog moet oplossen:
klik (pdf 29jan2016)

De bedrijfsarts is er wettelijk dus NIET VOOR U, maar als adviseur van de werkgever. Wel wordt de bedrijfsarts geacht alle richtlijnen na te komen, anders kunt u het beste een klacht in dienen bij de SIKB, Stichting Integriteit Kwaliteit Bedrijfsartsen, zie http://bedrijfsgeneeskunde.org Het MEEST over u als medewerker-met-burnoutklachten gaat de werkgever. Wij kunnen ons voorstellen dat dat in de meeste gevallen onvoldoende soelaas biedt (werkgever kan belang hebben burnout te ontkennen, en heeft meestal niet de expertise in huis om te testen, laat staan burnout te behandelen). Daarom wordt een werkgever een in burnout gespecialiseerd bureau als ons in te schakelen, dat beogen de arbowet en wet verbetering poortwachter. Contacteer ons op info@burnout.nl

Achtergrond niet op schrift stellen diagnose - en zeker niet: 'diagnose burnout' - door bedrijfsartsen

S
teeds meer bedrijfsartsen stellen zich op als 'omgekochte verlengstukken van P en O - waarbij liegen soms een deugd lijkt' (woorden van een P-en-O-er die anoniem wil blijven).

Uit wetenschappelijk onderzoek uit 2012 - link http://link.springer.com/article/10.1007/s12498-012-0147-7#page-1 - 'Waarom NVAB bedrijfsartsen de richtlijnen niet volgen' - blijkt dat al in 2012 nog maar 50% van de bedrijfsartsen richtlijnen volgde.

Dat is sindsdien door bezava nog veel slechter geworden. Mid 2015 maken wij mee dat vrijwel geen enkele bedrijfsarts nog de Lesa richtlijn voor overspannenheid en burnout volgt, evenmin als DE psychische test voor bedrijfsartsen, de 4DKL, afneemt.

3 Sets richtlijnen voor arbeidsgerelateerde zorg


Er zijn overigens in totaal 3 sets richtlijnen voor de arbeidsgerelateerde zorg:

NCVB – Nederlands Centrum Voor Beroepsziekten

http://www.beroepsziekten.nl/beroepenindex en doorklikken op uw ziekte

Lesa Richtlijnen NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap:

https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas

Richtlijnen bedrijfsartsen zelf, NVAB:

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB

Zoek daar telkens op overspannenheid - burnout.

Niet nakomen richtlijnen en tests door bedrijfsartsen - vlucht naar 'geen diagnose', 'mediation' of DSM

De reden voor deze 'wanprestatie' van niet-integere bedrijfsartsen is duidelijk: ze worden per klus door werkgever betaald en zij willen bezava voorkomen - zie ook http://burnout.nl/docs/Bezava-modernisering-ziektewet/bezava-zieke-werknemer-1-A4.pdf - en ontkennen daarom liefst alle ziekte, of schrijven geen echte diagnose op schrift, of een 'met een kluitje in het riet diagnose' zodat u nog wanhopiger wordt en u nog gemakkelijker 'gewipt kunt worden zonder dat ooit ziekte is vastgesteld'. Dat is dus de 'wetsachtergrond' Bezava. Een andere wetsachtergrond waardoor sommige bedrijfsartsen liever geen arbeidsgerelateerde diagnose op schrift zetten is het feit dat de werkgever aansprakelijk is: zowel voor reintegratiekosten, als voor... - zie: http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Om zeker te zijn dat u überhaupt een diagnose krijgt van een bedrijfsarts, mail van tevoren deze tekst (klik, word) aan een bedrijfsarts en vraag om een reactie.

Om meer inzicht te krijgen in burnout, EN om het 'aandeel werk gerelateerd' naar boven te krijgen, hebben wij de BBTI ontwikkeld: klik hier, word, 2 A4, invullen met cijfers. Voor degene die er zin in heeft: men kan na een cijfer ook een toelichting intypen. Op deze manier krijgt een kandidaat goed inzicht in de eigen burnout, EN in hoeverre het werk gerelateerd is. Het maken van de BBTI kan sterk drempelverlagend werken om bedrijfsarts en werkgever in te laten zien dat de burnout werk- of prive gerelateerd is. Voorbeeld van een volledig ingevulde BBTI met cijfers EN tekst: klik pdf

De BBTI is niet als testinstrument bedoeld voor 'wel of niet burnout'. Daarvoor bestaan bovengenoemde 4DKL, in excel vrij verkrijgbaar en downloadbaar, en de online testen Ubos en SCL-90, waar copyricht op zit en die u via ons kunt doen omdat wij een contract hebben met de uitgever. Ubos en SCL-90 zijn niet vrij verkrijgbaar.

De 4DKL, Ubos en SCL-90 staan genoemd in de 'Lesa richtlijn bij burnout en overspannenheid', en elke fatsoenlijke bedrijfsarts volgt deze richtlijn

(Mail ons als u uw bedrijfsarts niet kunt overtuigen de tests te gebruiken of de diagnose 'burnout' op schrift te stellen, conform wgbo en KNMG medische richtlijn rapportage -> http://bedrijfsarts.plus/wettelijk-kader-voor-bedrijfsarts.html )

Nog meer achtergrond: zie onze pagina over politieke stand van zaken arbeidsgerelateerde zorg (klik hier)

IDEALE OPLOSSING VOOR U: Stichting Burnout werkt samen met een aantal bedrijfsartsen die WEL de 'Lesa richtlijn voor burnout en overspannenheid' volgen en WEL de diagnose 'burnout' op schrift stellen!

Dit is nieuwe, extra service naar onze klanten. Als het niet lukt de eigen bedrijfsarts te overtuigen om burnout op schrift te stellen, conform
- WGBO
- KNMG richtlijn medische rapportage
- Lesa richtlijn 'burnout en overspannenheid'

mail ons - wij hebben bedrijfsartsen die bovenstaande WEL nakomen en bij gebleken burnout de diagnose ook op schrift stellen! Daarna 'moet uw werkgever wel wat doen'.

('De werkgever is aansprakelijk' - http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt)

Handige informatie over het 'wettelijk kader van de bedrijfsarts' staat op
http://bedrijfsarts.plus/wettelijk-kader-voor-bedrijfsarts.html

Alle richtlijnen bedrijfsartsen:
https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB
Alle Lesa richtlijnen:
https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas

 

OOK IDEAAL: BEDRIJFSARTS OVERSLAAN! RECHTSTREEKS ALLES DELEN MET WERKGEVER

Lesa richtlijn en alle bijbehorende testuitslagen rechtstreeks naar werkgever sturen, met of zonder cc bedrijfsarts, kan ook een uitstekende oplossing zijn. Menig werkgever is toch weer verstandiger dan de bedrijfsarts, ziet dat er een richtlijn is, ziet wat de test uitslagen zijn, en zal niet meer willen ontkennen. De nodige P en O-ers hebben een beter gevoel voor psychische zaken dan bedrijfsartsen (de meeste bedrijfsarsten zijn met name opgeleid voor somatische = fysieke zaken, maar die komen weinig meer voor op de werkvloer).

Als iemand twijfelt aan 'werkgerelateerdheid': deze BBTI invullen en mailen (klik, 2 pagina word, invullen, saven en terugmailen)

Hier op twee A4 iets uitgebreidere uitleg over 'bedrijfsarts overslaan' (klik pdf)

DE BELANGEN VAN ELKE BETROKKENE ALS U BURNOUT BENT

Helaas is het raadzaam dat u zich verdiept in de belangen van elke betrokkene, als u burnout hebt. Hier worden de belangen per betrokkene op 2 A4 uitgelegd: 'De belangen in arbeidsgerelateerde zorg'- klik PDF

Site over second opinion bedrijfsarts

Beste second opinion site bedrijfsarts

http://secondopinion.pro/bedrijfsarts/index.html


5 punten zijn van belang: (klik door op elk punt - of lees alle 5)

1. diagnose
2. wil de werkgever van u af?
3. betaling van burnout-herstel
4. de beste methode voor burnout herstel - en de beste burnout experts
5. Vrijblijvend orienterend gesprek bij u in de buurt bij een volledig in burnout gespecialiseerde consulent/psycholoog

Ad 1. diagnose

Zie onze speciale pagina 'diagnose' (klik) - met een slotwoord over 'Emotie en ethisch appel' aan Nederland.

Er is HEEL GROOT BELANG bij de diagnose: als werkgever EN bedrijfsarts willen 'rommelen' en een arbeidsgerelateerde diagnose willen vermijden, en het lukt hen, scheelt hen dat 2 tot 8 ton aan bezava-premies! Zie ook http://bezava.com - vandaar al het 'gedoe' om burnout op schrift te krijgen, of de noodzaak van tests om het te bewijzen.

Ziehier 15 minuten discussieprogramma Van Liempt (RTL Z) met ook Stichting Burnout over het probleem van 'diagnose (of geen diagnose) door bedrijfsartsen': YouTube: ga met schuifbalk naar minuut 16 (het duurt tot minuut 30):

https://www.youtube.com/watch?v=udyt5K6Q8V4

Gouden tips voor second opinion bedrijfsartsen, waar u die vindt, en het indienen van een EIGEN PLAN VAN AANPAK als werknemer! Klik hier voor onze nieuwe pagina 'second opinion bedrijfsarts'

Als uw eerste bedrijfsarts de Lesa richtlijn voor overspannenheid en burnout niet wil volgen: OF

a) mail ons, wij hebben samenwerking met second opinion bedrijfsartsen die burnout, bij juiste testuitslagen, WEL op schrift stellen!

b) of sla in overleg met ons de bedrijfsarts over, en mail de Lesa richtlijn met alle testuitslagen (4DKL, Ubos, SCL-90) rechtstreeks naar de werkgever, met een kopietje naar UWV (openlijk een kopie). Dan begrijpt de werkgever ook dat het geen zin heeft te ontkennen, en krijgt u het trajectplan snel goedgekeurd.

Indien men twijfelt aan de 'arbeidsgerelateerdheid': vul de BBTI in (2 pagina word, invullen, saven en opsturen) - gratis, en daar blijkt vanzelf uit in hoeverre de burnout werkgerelateerd is.

Als u een bedrijfsarts NIET van uw keuze bezoekt, is het zeer nuttig vooraf deze tekst te mailen en te vragen om een reactie (klik word doc) - want zonder expliciete vraag deze richtlijnen na te leven zal menig bedrijfsarts geen diagnose op schrift stellen, zeker geen arbeidsgerelateerde.

Wat men regelmatig probeert te doen, is dus 'bedrijfsgeneeskunde' inclusief regelurie wetenschap inclusief burnout verlaten, en zijn toevlucht nemen tot pyschiatrie in DSM 4 of 5.


Ad 2. wil de werkgever van u af?

Dit is een bijzonder belangrijke vraag.

Een deel van de maatschappij is zeer naief en denkt:

a) "De werkgever heeft toch een financiele prikkel om mij beter te maken?"

Helaas: totaal onjuist. Vrijwel alle werkgevers zijn herverzekerd voor loondoorbetaling bij ziekte, dus als u ziek bent merken ze er financieel niets van - de werkgever bespaart zelfs loonkosten want de verzekeraar betaalt deze!

b) 'De werkgever heeft toch belang bij een snelle terugkeer?'

Ook dit argument is - zeker bij een ruime arbeidsmarkt waar veel te kiezen valt - totaal onjuist. Een burnoute werknemer wordt als groot risico gezien, omdat men niet zo bekend is met succes burnoutherstel zoals wij dat bieden en vreest dat 'eenmaal burnout, altijd ellende' zal betekenen. Werkgevers zijn er bang voor een ooit 'ziek uit dienst' met 2-8 ton extra kosten door bezava (zie http://bezava.com)

Uitzonderingen: als u bijzonder belangrijk was voor omzet en winst, en voor de burnout veel geld binnen bracht, zal de werkgever waarschijnlijk veel vertrouwen in u hebben en alles zetten op 'herstel'. Indien uw functie echter niet zo gerelateerd was aan omzet, winst, of zeer noodzakelijke research, zal men al snel denken: 'Ziek? Laat maar afvloeien, we nemen wel een nieuwe aan'.

Voor het verloop van het proces is het ERG BELANGRIJK te weten of de werkgever van u af wil. Beste devies: VRAAG HET GEWOON LETTERLIJK. Dit getuigt van grote sterkte. Als het antwoord van de werkgever neerkomt op 'Ja, wij willen van u af' - of zijn non-verbale uitstraling geeft dat weer - is dat de eerste dagen een harde schok, maar in de maanden daarna een enorme ontspanning, ook in de relatie werkgever-werknemer.

Mik, in het geval de werkgever van u af wil, als werknemer op spoor 2: burnoutherstel plus daarna loopbaanorientatie/outplacement, zodat U gezond uit diens gaat en de werkgever geen bezava kosten heeft (samenvattingen bezava 1 2 3)


Ad 3. betaling van burnout-herstel

In dit 'financiele tijdperk' wil niemand geld uitgeven. Bij arbeidsgerelateerde zorg en http://beroepsziekten.nl moet de werkgever herstelkosten betalen - zie aansprakelijkheid werkgever (link, klik)

Zorgverzekeraars vergoeden burnout (= 'aanpassingsstoornis' in DSM 4 en 5) niet meer sinds 2012. Als men beweert van 'wel', is men van plan u later een andere, verkeerde, en wel vergoede diagnose aan te praten.

In de praktijk zal de bereidwilligheid van de werkgever om burnoutherstel (spoor 2: met aansluiting loopbaanoriëntatie) afhangen van

a) de vraag of de werkgever van u af wil
b) en als de werkgever van u af wil: van diens integriteit om de wet te volgen. Er is een aantal werkgevers dat graag de weg ontduikt, en waarbij u alleen door inschakeling van een advocaat en kort geding extern burnoutherstel kunt afdwingen.

Sommige niet-integere werkgevers proberen u 'af te schepen' met een vaststellingsovereenkomst - daarbij verliest u echter al uw rechten - vasn WW tot WIA-WGA (als u het niet gelooft: bel het UWV en zie http://vaststellingsovereenkomst.nl)

Ad 4. de beste methode voor burnout herstel - en de beste burnout experts

Burnout is een 'popi onderwerp' en een overdosis aan coaches en trainers wil er graag een centje van meepikken.

Vraag dus altijd:

 • een vrijblijvend orienterend gesprek met de consulent/burnout psycholoog die u permanent gaat begeleiden
 • vrag naar de burnout herstel methodiek.

Herstel methodiek: Stichting Burnout is eigenlijk de enige Nederlandse organisatie met een specifiek voor burnout herstel ontworpen, en wetenschappelijk bewezen burnout herstel methodiek:

De Kunst van burnout-herstel-SB15

De wetenscahppelijke verantwoording kunt u gemakkelijk toetsen; alle wetenschap van de wereld staat op http://scholar.google.com, zoek daar 'burnout herstel' en u vindt ons bovenaan

In onderstaand artikel beschrijven wij wat volgens ons de KUNST is van burnout-herstel ANNO 2015. Wij hopen met onze inzichten en methodieken voorop te lopen. Op pag. 11-15 staat onze aanpak. Het is MET EMOTIE geschreven en wij hopen dat u de nodige herkenning vindt!

'De kunst van burnout-herstel; nieuwe methode SB-2015' (klik PDF)

Korter, onze burnoutherstel aanpak 'SB-2016' zelf (klik PDF)

Ook hebben wij de unieke 'burnout trigger inventarisatie', de BBTI, die uw stressfactoren in kaart brengt en die wij kunnen vergelijken met de database: BBTI (2 pagina word, invullen saven en opsturen naar ons)

Af te raden:

 • qua THERAPIE: cognitieve gedragstherapie - het gaat niet zo in op uw emoties, laat de stressoren onbesproken en is totaal niet geënt op burnout
 • bureaus, coaches of psychologen niet fulltime gespecialiseerd in burnout

 

Ad 5. Vrijblijvend oriënterend gesprek bij u in de buurt

Wij verwelkomen u graag op een vrijblijvend orienterend gesprek, met de uitslagen van 2 wetenschappelijke burnoutests! (die niet openlijk op een site staan). Met 25 burnoutspecialisten in het land hebt u nooit meer dan een half uur reistijd nodig. Emailen kan 24 uur per dag - en binnen 2 dagen zit u op gesprek, getest en wel.

Mail info@burnout.nl met in elk geval vermelding van telefoonnummer en woonplaats - en u mag alles mailen wat u wilt, zo kort en zo lang als u wilt. Ook voor belafspraken op maat.

Waar Stichting Burnout politiek landelijk voor ijvert

Zie onze pagina: http://www.burnout.nl/politiek-achtergrond-geschiedenis-sociale-zekerheid-arbeidsgerelateerde-zorg.html

5 minuten uitleg Dr. Thierry Hertoghe over disbalans hormonen tijdens burnout


Klik op de pijl

 

Bij Stichting Burnout herstellen we de burnout via onze probleemgerichte burnoutherstelaanpak (klik pdf). Maar voor wie de burnout fysiek/fysiologisch terug wil zien, zijn er uitstekende hormonale en immunologische metingen mogelijk waarvan wij ook op de hoogte zijn. Burnout kan dus totaal niet ontkend worden en is ook objectiveerbaar door fysiologische metingen.

Advies Stichting Burnout 20 november 2015 m.b.t. elementen op te nemen in herziene Arbowet 1 juli 2016

klik PDF


Het gevaar van bezava voor bejegening van zieke werknemer op 1 A4 TEKENING!

Klik op tekening om groter te zien! (wordt dan pdf)

Consulenten SB (Stichting Burnout)

De consulenten bij Stichting Burnout moeten:

 • zelf burnout ervaring hebben gehad ergens in hun loopbaan
 • bij voorkeur Arbeids- en Organisatie psycholoog zijn (de nuttigste opleiding voor burnout, omdat het veel met arbeidscontext te maken heeft)
 • diverse omgevingen hebben gezien in zijn (haar) loopbaan en 45+ zijn (dus zeer senior)
 • - een interne opleiding hebben gehad bij ons en EXAMEN hebben gedaan (voorbeeld van een examen: klik pdf)

Verder wordt er erg veel aan 'teamleren' gedaan en interne kennisontwikkeling, best practices etc., dus een consulent van ons is, zeker qua burnoutherstel, veel vaardiger dan een 'slechts algemeen opgeleid psycholoog'.

Mail uw tel nr en regio, en een consulent niet te ver van u vandaan neemt vrijblijvend contact met u op.

Contact?

Mail ons op info@burnout.nl met alles wat u wilt, of vraag om een telefoongesprek of Skype gesprek. We zijn technisch aangelegd, we kunnen zelfs groepsgesprekken aan als 'Google Plus Hangout on air'. Vermeld bij emailen a.u.b. in elk geval:

 • email adres
 • naam
 • woonregio
 • telefoonnummer
 • telefoonmiddagen en - avonden waarop u telefonisch bereikbaar bent.

  Sommigen vinden het leuk hun hele verhaal eerst uit te schrijven. Als 'record' hebben wij een werkstuk van 80 pagina's gekregen, over de eigen burnout ('schrijven als verwerkingstherapie').

  Anderen willen zo snel mogelijk een telefoongesprek met een deskundige.

  Weer anderen willen eerst wat per email weten, tests doen, en staan dan op voor telefoon: om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

  Alle varianten zijn mogelijk, als u bovengenoemde informatie er maar bij zet.

  Tot en met testen en vrijblijvend kennismakingsgesprek met een burnoutcounslluent/psycholoog is alles kostenloos. Als u daarna positief bent, maken wij een plan, met kosten, en daar kunt u ja of nee op zeggen.

  Een voorbeeld-aanpak in '12 sessies' vindt u op bijgaand PDF - 3 A4

  NIEUW: ook burnout behandeling volgens ACT mogelijk - zie PDF (2 A4 ACT)

  Een voorbeeld van 2 testuitslagen vindt u bijgaand (fictieve naam; PDF)

  Een voorbeeld van een burnoutDIAGNOSE, los van de tests, wel onderdeel van een trajectplan, vindt u bijgaand (PDF 2 pag.)
De onderstaande rest van onze homepage is 'nice to know' maar niet voor iedereen even relevant. Het deel hierboven is de absoluut noodzakelijke kern


Burnout bij zelfstandigen/DGA's

Burnout bij zelfstandigen of DGA's ('Directeur Groot Aandeelhouder') ligt iets anders dan bij loondienst. Ongeveer 1/4 van onze burnoutklanten bestaat uit zelfstandigen, dus wij zijn er vertrouwd meer. In bijgaand PDF (2 pag.) beschrijven wij wat wij kenmerkend vinden voor de zelfstandige/DGA burnout

Youtube 4 minuten filmpje (Nederlandstalig) over burnout

4 minuten filmpje (klik) over de essentie van burnout - op ons EIGEN YOUTUBE KANAAL geheten 'Burnout'. Abonner you op deze stroom, want er volgt nog meer!

Ontslagrecht per 1 juli 2015

Hier goede 'Rijksuitleg' over het ontslagrecht per 1 juli 2015, relevant voor werknemer:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/ontslagrecht-en-ontslagvergoeding

Ziekte en bedrijfseconomische reden gaat dus via UWV

de rest = 'om gewichtige reden' (zoals 'niet functioneren') via de kantonrechter. Belangrijk bij dat laatste:

 • dysfunctioneren: voor elk punt van dysfunctioneren, zal de werkgever scholing (daarop) moeten hebben aangeboden voordat de werkgever bij de kantonrechter terecht kan
 • de transitievergoeding is beperkt, 75.000 euro max of het jaarsalaris, naar gelang wat hoger is.

Een vaststellingsoverenkomst kan nog steeds - maar indien afgesloten voor of na ziekte geldt daarna 'nooit meer uitkering bij ziekte'. U kunt binnen 14 dagen na tekenen vaststellingsovereenkomst spijt hebben, en hem nietig laten maken (en voor gewone ontbinding gaan via kantonrechter of UWV, afhankelijk van de reden, of een gunstiger vaststellingsovereenkomst bedingen).

OF u in aanmerking komt voor een transitievergoeding staat hier:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen.html

Indien 'ja', staat hier iets over de regels voor de hoogte van de transitievergoeding:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen.html

Een algeheel gratis e-book (pdf) over ontslagrecht kun u hier donwloaden, klik

Mensen met TIJDELIJK contract en PAYROLLERS opgelet:

Jullie hebben recht op dezelfde ziektebescherming als mensen in vaste dienst, dezelfde Bezava (http://bezava.com ) en modernisering ziektewet geldt voor jullie. Dus: heb je een beroepsziekte, dan is de werkgever volledig aansprakelijk voor Poortwachter, moet de werkgever ziekteherstel betalen etc....

Maar omdat ontslag niet via UWV of kantonrechter gaat maar 'vanzelf', is het des te beter zaak je af te vragen of je ZIEK bent. In geval van ziekte en ziek-uit-dienst, wordt de werkgever TOCH 10 jaar lang verantwoordelijk gehouden voor alle ziektekosten, zie bezava en modernisering ziektewet. Kijk in dit geval uit voor ziekteONTKENNING - je kent het achterliggende belang (bezava, wat een werkgever met een tijdelijke 'ziek uit dienst' toch 2-8 ton per medewerker 'ziek uit dienst' kan kosten).

Werkgevers

Voor werkgevers hebben wij een aparte pagina, met compactere informatie, en meer uit werkgevershoek - klik. Het grootste deel van de rest van de site is voornamelijk voor werknemers geschreven - het zijn zij die het meeste naar uitleg zoeken en hulp, en ons vinden via het zoekwoord 'burnout' waar wij goed op 'ranken'.

Voor u als werkgever zijn de afwegingen er niet gemakkelijker op geworden door Bezava (zie ook http://bezava.com). Op de werkgeverspagina gaan we iets nader in op de afwegingen. Het tweede spoor, burnoutherstel met outplacement, blijkt vaak de beste optie. Bij sneller 'afschuiven' van werknemers door een vaststellingsovereenkomst, of aandringen op zelf ontslag nemen, is er enige kans dat werknemers 'wraak nemen' en gebruik maken van de 28-dagen clausule: als men zich binnen 28 dagen na 'uit dienst gaan' alsnog ziek meldt, (omdat het klopt, alsnog klopt of artsen die niet onder 'uw controle staan', het accepteren) 'zit u' alsnog met tot 10 jaar Bezava. Wij kennen werkgevers die dat gedaan hebben en spijt hebben...tweede spoor is vaak ook beter voor het 'algehele moreel' in de organisatie.

Slim, eenvoudig en goedkoop: burnout preventie oplossing voor werkgevers: http://www.burnout.nl/docs/Inrichting-burnout-preventie-voor-werkgevers.pdf

Overigens hebben wij op de werkgeverspagina nog een belangrijke TIP ten aanzien van spoor 1. Ook worden op genoemde pagina de gemiddelde herstelresultaten van onze Stichting genoemd.

Werknemers

Vraag een gratis test, en een vrijblijvend oriënterend gesprek op een van onze 20 locaties! info@burnout.nl

Klik links op:

Natuurlijk moeten we goed onderscheiden of er van burnout sprake is, en of er geen overlap is met een andere ziekte. Dat doen we vrijblijvend, met tests en een oriënterend gesprek bij u in de buurt. Als u ons en de consulent ziet zitten, maken wij een plan op, met totaalprijs. Dat leggen we aan u voor als klant, aan de financierder (vaak werkgever of u zelf) en wij tekenen zelf ook mee. Zo wordt commitment geschapen en bent u in het algemeen binnen enkele maanden hersteld.

De 'gouwe ouwe' beschrijving van burnout, in 1974 door grondlegger Freudenberger, vinden wij nog steeds de beste. Sommige details zijn uit de tijd, maar de emotionele beschrijving van burnout is 'superb'. Lees het online, of download de (Vlaamse?) vertaling en lees hem op de bank - slechts 4 pagina's.....klik link hier

Voor u, maar zeker voor meelezende arbodiensten, bedrijfsartsen en andere betrokkenen is bijgaand schema van 'burnout en stress gerelateerde verschijnselen' wellicht behulpzaam, met symptomen, definities, aanbevolen behandelingen, waar op te letten, naslagliteratuur etc - schema in PDF

Niets doen' bij burnout, een optie?

Stand van de wetenschap 2014, op 1 A4 'Niets doen bij burnout, een optie?'

Burnout en HSP?

Zie onze aparte pagina hierover! (klik)

De fysieke en fysiologische kanten van burnout?

Zie hierover een aparte pagina met nuttig wetenschappelijk onderzoek! (klik)

en: de eerste TOTAALPUBLICATIE over alle mogelijke somatische metingen van burnout en chronische stress:

Biology of burnout per biologic system (nervous, immune, endocrine) and derived set of biomarkers for somatic measurement of chronic stress and burnout (Jean Philippe Blankert PhD) (pdf; 32 pages)

Wanneer mag eerste spoor al worden losgelaten?

Al na 3 maanden met goede redenen! Zeker na 1 jaar ziekte. Zie volgende 3 doorslaggevende teksten

Hier zijn 3 doorslaggevende tekstsen:

1) procedure Poortwachter (pdf, klik)
2) Leeman-Verheijden-Luntjes advocaten (pdf, klik)
3) Arbor advocaten - Centrale Raad van Beroep (pdf, klik)

Het is raadzaam wanneer het eerste spoor wordt losgelaten, die expliciet ' Tweede Spoor' te noemen, en de ondersteuning te verlengen met 'loopbaanorientatie (klik pdf'

Bedrijfsarts: voorbereiding op het gesprek - maak alvast 4DKL test

Vergelijk onze in 2007 ontworpen aanpak (12 sessies, pdf), en de indeling in 3 fasen (crisis, probleem- en oplossingsfase en toepassingsfase): deze komt exact overeen met de later, in 2011 uitgegeven LESA richtlijn (pdf) voor bedrijfsartsen, pag. 12 rechter kolom en pag. 13 !

Een samenvatting van 35 jaar burnout-wetenschap vindt u op deze 17 pagina's PDF (klik)

Neem zowel ons behandelplan als de Lesa richtlijn dus mee richting gesprek bedrijfsarts.

Een verdere voorbereiding kunt u doen door GRATIS de 4DKL test te doen - dat is DE psychische test van de bedrijfsartsen in Nederland, ze kennen hem erg goed. Belgen hebben de test gratis online gezet, als u de 50 driekeuze vragen invult en uw email adres, krijgt u gratis de uitslag, in 4 dimensies. Neem ook die mee richting bedrijfsarts. 4DKL (gratis, .xls): Klik hier om het formulier te openen.

Een 'distress' van 20 of meer tezamen met 'somatisatie' van 15 of meer betekent steevast een burnout. Als u een dergelijke uitslag hebt en wilt: mail ons op info@burnout.nl !

Soms is het goed voor een bedrijfsarts, P en O, of burnouter zelf te letten op de 6 ORGANISATORISCHE factoren die burnout kunnen veroorzaken, zie dit Engelstalige artikel (klik, pdf)

 

Voordelen Stichting Burnout

 • 'Binnen twee dagen op gesprek, met testuitslag, bij gespecialiseerde burnout-psycholoog'
 • 'Erg goed op de hoogte van uitkeringen, rechten, plichten, wat handig is voor mij om te doen'
 • 'Succesvol in het betaald krijgen van burnouthersteltrajecten'
 • Kanttevredenheidscijfer: 8,5 (landelijk)

Special: 'hoe omgaan met weigerende/wetsontduikende bedrijfsarts?'

Stichting Burnout Psycholoog Arts
 • binnen 2 dagen op gesprek
 • 8 weken 'wachtlijst' EN wordt niet vergoed
(gevaar): 'Kan het niet meten, dus bestaat het niet. Depressie staat wel in mijn handboek arts'
 • geen burnoutanalyse
 • geen burnoutanalyse
 • verstand van werk-burnout
 • zeer algemeen; vaak zonder plan
 • slaapmiddelen, anti-depressiva of 'paardemiddelen'
 • over je werk kunnen praten en emoties
 • divers
 • slechts kort over werk en emoties kunnen praten
 • weet niet hoe betaald te krijgen, denkt niet mee in deze
 • weet niet hoe betaald te krijgen, denkt niet mee in deze - of vergist zich: 'zorgverzekering'(FOUT)

Kennismaken, testen etc. zijn allemaal vrijblijvend. Als u vindt dat het klikt, maken wij een trajectplan dat wij samen met u aan de werkgever of uitkeringsinstantievoorleggen. Wij maken van hun 'aanvankelijke nee' een ja, daar hebben wij onze voor. Wij kunnen de werkgever overtuigen uw traject te betalen, en anders proberen we via onze verzekeringsspecialist dat het traject wordt betaald door de verzekeraar van het bedrijf zelf. (!)

Wij hebben vaste samenwerking met bedrijfsartsen die een tegenexpertise bieden.

Erkenning Stichting Burnout en doorgroei wereldwijd onderzoek

Stichting Burnout, Trimbos Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en nog een aantal soortgelijke instituten leggen uit wat de nieuwste onwikkelingen zijn op het gebied van HERSENEN in een apart katern van de Telegraaf op 24 december 2011. Als u alleen de bijdrage van Stichting Burnout wilt lezen in deze update vindt u dat hier.

Als u intussen een zeer nuttig uitzending wilt zien over burnout, waar wij op de achtergrond aan hebben meegewerkt: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1211374

Stichting Burnout leidt sinds kort ook het burnout onderzoek binnen de wereldwijde MEG-gemeenschap - gemeenschap van Magneto Encephalografische scanners (vier fabrikanten wereldwijd) - http://burnout.be/docs/Theorem-burnout-over-excited-neuron-cells-Blankert-2013.pdf

Ook zijn wij actief op het gebied van Lyme/borreliosis - http://borreliosis.org en zijn wij gestart met het onderzoeken van de verbanden tussen 'neuroinflammation' en burnout: http://neuroinflammation.net

2014: het leidende artikel over burnout en de neurowetenschappelijke kant, inclusief 'neuroinflammation' - hiermee loopt Stichting Burnout even voorop in het wereldwijde burnout onderzoek, 5 juli 2014 (klik)

Diagnostiek en neurowetenschappelijk onderzoek

Naast 'pure' burnout diagnose en burnoutherstel specialiseren wij ons in toenemende mate in diagnostiel. Wij beschikken voor alles over de juiste wetenschappelijke tests, en voor de diagnose van burnout versus aanpalende gebieden noemen wij o.a.:

 • de 4DKL, de bij bedrijfsartsen goed bekende methode (die wij ook hebben)
 • de UBOS = Utrechtse Burnout Schaal = Nederlandse vertaling van MBI = Maslach Burnout Inventory
 • de enige andere wetenschappelijk erkende burnout test SMBQ in diverse tale
 • de breed op psychische klachten georiënteerde SCL-90

Daarnaast vraagt een toenemend aantal klanten ons de wetenschappelijke stand van zaken uit te zoeken, zoals trauma-geinduceerde hypocapnia inclusief thuisinstallatie, de mogelijkheden tot neuroimaging bij chronische insomnia, het bepalen van het SOORT schizofrenie in neurobiologische zin etc.

OF: wij helpen aanstaande arbeidsongeschikten om het medisch dossier zo volledig mogelijk te maken - o.a. door onderbouwing met research artikelen.

Wij hebben plezier in de bio-psychologische wetenschap en in mensen helpen, en dichten die kloof zo snel mogelijk.

In de richtlijnen voor bedrijfsartsen staat ook veel nuttigs -> zie 'hulp voor bedrijfsartsen'

Veelvoorkomende vraag - 'Uw recht op vrij'- downloadt hier de richtlijn (PDF) van de bedrijfsartsen: 3 weken voor crisis en daarna 6 weken voor probleeminventarisatie; en de richtlijn hier (2e PDF). Zie verder 'Juridisch burnout' (menu links)

Nieuwste wetenschappelijke artikelen van Stichting Burnout:

Divers nieuws

Erkend zorgaanbieder

http://zorgaanbieders.nl/details/1/0161735-Stichting+Burnout

 


 


   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout