Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burnout

Vrijblijvend oriënterend gesprek over burnoutherstel?

Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek over burnoutherstel? Mail dan info@burnout.nl met uw telefoonnummer, woonplaats en ingevulde 4DKL 4dkl blanco ter verzending.

Wij zijn op 14 locaties aanwezig, dus bijna altijd een binnen 30 minuten rijden van u.

(let op: mail ons niet voor financiële, juridische of ‘politieke vragen’ (zoals: ‘Wat moet ik terugschrijven aan werkgever of arts?’) – wij zijn psychologen en geen juristen. Alles wat wij over recht weten staat op deze site – link – en voor meer moet u bij een advocaat of rechtsbijstand zijn. Dank voor uw begrip!)

Stichting Burnout

Stichting Burnout (SB) is in 2006 opgericht, als eerste organisatie in Nederland die zich volledig op burn-out richt. SB heeft geen winstoogmerk, maar moet wel haar kosten dekken via betaalde burn-out hersteltrajecten. SB is aanwezig op 15 locaties in den lande, zodat men in de dichter bevolkte gebieden zelden meer dan 30 minuten moet reizen. Behandeling geschiedt ambivalent, gewoonlijk met éen ruime sessie per week en het nodige huiswerk tussendoor.

Stichting Burnout is op wetenschappelijke leest geschoeid, en heeft een wetenschappelijk erkende burn-out herstelmethode die in Google Scholar terug te vinden is (‘kunst van burn-out herstel’).

Een en ander is zichtbaar in de waarderingen van onze klanten:

  (klik op afbeelding OF deze link)

ZorgkaartNederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=stichting+burnout

Onder condities kan Stichting Burnout zelfs herstel garanderen (‘niet goed? geld terug’). In de afgelopen 12 jaar heeft SB ook zeer veel ervaring opgedaan met de praktijk van burn-out: de ontkenning ervan door een deel van de artsen, ontkenning door dat deel van de werkgevers dat denkt dat ontkennen financieel gunstiger is dan genezen….kortom: SB heeft verstand van alle trucs die minder goedaardige mensen/partijen  vaak voor hebben met burnout-ers, ten behoeve van eigen gewin. Op elke truc hebben wij een gepast antwoord. Ook kennen wij alle relevante wetgeving.

U kunt op deze site:

 • zelf een erkende test doen (4DKL) om een eerste indicatie te krijgen of u burnout bent – 4dkl blanco ter verzending
 • een vrijblijvend oriënterend gesprek hebben met een burnoutexpert/psycholoog in uw regio
 • ondersteuning krijgen van SB bij de akkordering van het burnoutherstelplan door werkgever
 • ondersteuning krijgen bij het door werkgever en arbodiensten geaccepteerd krijgen van de diagnose burn-out

Wij volgen volledig de modernste stand van zaken in de wetenschap en de nieuwste burnoutrichtlijn – pdf MDRL-richtlijn-Overspanning-Burnout-burn-out

Stichting Burnout op social media en forum

Onze facebook community:
https://www.facebook.com/groups/154426751926605/
daar kun je met ‘lotgenoten praten’

Ons eigen burnout forum gekoppeld aan deze site waar je met verzonnen username zonder poespas meteen mee kunt discussiëren:
http://www.burnout.nl/forum/?p=%3Fforum%3D639315

Stichting Burnout pagina op facebook:
https://www.facebook.com/Stichting-Burnout-630125513733296/

Onze algemene voorwaarden inclusief privacy-, AVG- en klachtenreglement:
AV-SB-18juni2014-incl-privacy-en-klachten

Zelf eerste indicatie krijgen: wel of niet burn out? 4DKL

Een van de drie diagnostische testen die bij de genoemde burnout richtlijn wordt voorgeschreven (en die ook terug te vinden is op de site http://beroepsziekten.nl) is de 4DKL, Vier Dimensionale Klachten Lijst van dr. B. Terluin. De wetenschappelijke achtergrond informatie vindt u op Google Scholar.

Hier is een excel versie: 4dkl blanco ter verzending die u zelf kunt invullen en saven. Blijf in .xls werken, anders functioneren de macro’s niet meer. In het tabblad ‘uitslagen’ vindt u uw score op 4 dimensies: 1) disstress, 2) depressie 3) angst 4) somatisaties.

Een score van meer dan 20 op disstress en meer dan 10 op somatisaties duidt gewoonlijk op burnout. (Al wordt volledige zekerheid uiteraard pas verkregen na het doen van alle 3 tests van de richtlijn, 4DKL, SCL 90 en Ubos, plus een anamnese en analyse van chronische stressfactoren).

Lees meer »

Vrijblijvend oriënterend gesprek over burn out HERSTEL

Uw belangrijkste doel is natuurlijk van burn out te HERSTELLEN.

Waarom?

 • omdat burn out ‘ellendig’ voelt en vaak slapeloos maakt
 • omdat u bij burn out geen goede werkprestatie kunt leveren en uw loopbaan vast loopt
 • omdat u weer, ook op werkvlak, GELUKKIG wilt zijn
 • omdat u weer meer en positieve emotionele ENERGIE wilt hebben
 • omdat u weer op ‘vol vermogen’ wilt functioneren
 • omdat u weer meer/veel zelfvertrouwen wilt hebben.

Met burn out wordt (terecht) nooit een afkeuringspercentage van 80-100% gehaald, al helemaal niet ‘duurzaam’, dus de strategie om ‘duurzaam burn out te worden om een goede uitkering zeker te stellen’ is gedoemd te mislukken.

Als u niets aan de burn out doet, is de kans groot dat u additionele stress krijgt van de werkgever: slechte beoordelingen, accumulatie van redenen om te ontslaan….en om te solliciteren komt u (ook onbewust!) veel te zwak over.

Oorzaken en behandeling

Burn out komt altijd door chronische stress; de tijd waarin chronische stress is opgebouwd tot het moment van ‘afknappen’ en ziek uitvallen is gewoonlijk langer dan een jaar. Met onze BBTI – .doc BBTI ingevuld met tekst vb zeer krachtig – waarin u het voorbeeld overschrijft met eigen cijfers en woorden – kunt u inventariseren welke energievreters (‘stressoren’) en welke gebreken aan normale ‘energiegevers’ bij u een rol hebben gespeeld. Invulling van de BBTI leidt vaak tot veel meer inzicht, en enige emotionele verwerking (huilen bij het invullen is heel gezond en gewoon).

Behalve chronische stressoren kunnen ook ACUTE stressoren een rol hebben gespeeld – men raadplege bijvoorbeeld de lijst van Holmes en Rahe – link:

Daarnaast kunnen natuurlijk bepaalde persoonsfactoren ‘mediërend’ werken voor burnout. Als u gezond en gelukkig aan de functie begon, is alles met uw persoonlijkheid voldoende in orde, en is het veel meer zaak na te gaan:

 • waar u signalen van onvrede en energieverlies ‘niet gewaar werd’ of onderdrukte ten behoeve van een groter doel
 • wat er is veranderd in de werkcontext
 • wat er is veranderd in de persoonlijke verhoudingen (daar zitten de meeste energielekken!)
 • wat er veranderd is in de vereisten
 • wat er veranderd is met uw ‘eigen regelruimte’ en ‘controle over het werk’.

Recht en uw dossier

Nederland is een uiterst juridisch land. Eigenbelang viert hoogtij, ethiek en empathie (ooit kenmerkend voor de opbouw van de verzorgingsstaat) zijn totaal verdwenen.

Dat betekent o.a. dat uw dossier juridisch uitstekend in elkaar moet zitten:

 • er moet een diagnose in voorkomen, voordat een werkgever andere ontslaggronden kan aanvoeren (zoals een verstoorde arbeidsverhouding, wellicht juist geprovoceerd door bepaalde werkgevers)
 • u moet arbodienst en bepaalde werkgevers schriftelijk op uw rechten hebben gewezen, tijdig en met verwijzing naar de juiste wetsartikelen
 • de arbeidsgerelateerdheid dient goed gedocumenteerd te worden, evenals uw inspanningen om externe burnoutherstel interventie in te roepen
 • u moet een voorstel tot plan van aanpak hebben ingeleverd.

SB (Stichting Burnout) helpt u bij dit alles indien u het burnoutherstel door ons wilt laten doen. Geroutineerde ‘spelers’ bouwen dossiers op met maar 1 ding voor ogen: ‘Hoe komt het straks over bij a) de rechter, b) het UWV, c) de belastingdienst (die verhoogde whk/bezava premies kan heffen bij een ‘ziek uit dienst’).

Voorgaande tekst zou de indruk kunnen wekken dat SB ‘tegen’ werkgevers is. Dat is niet zo; SB is alleen tegen werkgevers die de wet (arbowet en WvP, Wet Verbetering Poortwachter) willen omzeilen door mediation, intimidatie of een vaststellingsovereenkomst.

Meer informatie

Stichting Burnout wil graag fundamenteel zijn, de klant in alle praktische zaken helpen, en ook de hele context belichten.

In ons hoofdmenu, aan de bovenkant van deze pagina, vindt u achtereenvolgens:

Ten opzichte van onze concullega’s onderscheiden wij ons (vinden wij) met name door:

 • veel beter begrip van oorzaken/stresswetenschappen
 • betere behandelmethode (niet in ‘vitaliteit vluchten’ maar verleden en heden van het werk minutieus in kaart brengen)
 • zeer volledig zijn in het ‘overige info’ – wij gaan in op alle voetangels en klemmen die zieke werknemers tegenkomen, zoals ontkenning, betaling, juridische aspecten etc. De meeste burnout sites laten al deze aspecten waar een zieke medewerker mee zit ongenoemd. En willen er in het algemeen weinig van weten. (Even een cliché beeld van een te zelfstandig psycholoog: ‘Mijn tarief is 93,70 per uur. Over de kosten ga ik niet, dat is aan u. De werksituatie valt ook buiten mijn scope; ik kijk alleen in uw ziel, uw verleden en hoogstens naar het gedrag dat ik tijdens de zittingen waarneem’.